Ny analyse fra elsektoren: Sådan bliver EU CO2-neutralt i 2050

DEBAT: Hvis EU skal nå et mål om at være CO2-neutralt i 2050, kræver det en omfattende elektrificering af samfundet, viser en ny analyse fra Eurelectric. Og elsektoren er klar til at tage udfordringen op og stå i spidsen for den grønne omstilling i Europa, skriver Anders Stouge og Kristian Ruby.

Af Anders Stouge og Kristian Ruby
Hhv. viceadministrerende direktør, Dansk Energi, og generalsekretær, Eurelectric

I december sidste år annoncerede den europæiske elsektor, at vi i god tid inden 2050 vil være CO2-fri. Det er en stor ambition for en sektor, der indtil for få år siden i meget høj grad baserede sig på kul og gas.

Men vi vil mere end det. 27. november præsenterer vi ét års analysearbejde, om hvordan hele EU kan blive CO2-neutralt i 2050. Med hjælp fra eksterne konsulenter har vi kigget på tværs af den europæiske økonomi, og svaret er tydeligt: Der er en dyb sammenhæng mellem CO2-reduktion og elektrificering.

Jo mere ambitiøse vi vil være på vegne af klimaet, jo større behov er der for at bruge el. Studiet konkluderer, at hvis EU skal være CO2-neutralt i 2050, skal mindst 60 procent af energiforbruget dækkes af elektricitet. I dag dækker det kun 22 procent. 

En så fundamental ændring af vores energisystem kommer ikke af sig selv.

En vej – og det er fremad
For det første skal vi accelerere omstillingen af elsektoren, så udbygningen af vedvarende energi kan følge med efterspørgslen på el. Det kræver ikke mindst en højere og mere stabil pris på CO2 end den, vi kender i dag. Selvom prisen er steget det sidste år, er den stadig for lav, og investorer indarbejder fortsat risikoen for markante prisfald på CO2. Det øger omkostningen for den grønne omstilling unødigt.

For det andet skal der være langt større incitament til at bruge den grønne elektricitet i transport, varme og industrielle processer. Og markedet skal honorere de elkunder – både industri og private – der er villige til at lægge deres elforbrug uden for spidsbelastningsperioder.

For det tredje vil omstillingen kræve betydelige investeringer i infrastruktur. Vi skal have bedre interkonnektorer på tværs af de europæiske landegrænser, og de skal være tilgængelige for markedsaktører. Og vi skal optimere vores lokale net. En stigende del af strømmen vil blive produceret lokalt, og det er her, at fremadstormende teknologier (elbiler, varmepumper) og andre dele af energisystemet (fjernvarme) vil blive forbundet til resten af elsystemet. Det kræver intelligente løsninger, der vil være baseret på en øget grad af digitalisering.

Hvis sektoren skal indfri sit fulde potentiale, kræver det stabile regulatoriske rammer og en klar retning. Onsdag præsenterer EU-Kommissionen en klimastrategi frem mod 2050, og en klar vision om et CO2-neutralt Europa vil netop være en sådan retningsgiver.

Der er kun en vej at gå, og det er fremad. Elsektoren er klar til at tage udfordringen op og stå i spidsen for den grønne omstilling i Europa.

Forrige artikel Radikale: Nationalisme truer den europæiske frihed Radikale: Nationalisme truer den europæiske frihed Næste artikel Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande