Ny rapport: EU når ikke grønt 2020-energimål

RAPPORT: Selv om drivhusgasudledningen i EU er faldet i 2018, er Unionen stadig bagud på flere klimamål. Det viser en ny rapport, der peger på transportsektoren som en af synderne.

EU står til ikke at nå sine mål om energieffektivitet i 2020.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der har til opgave at forsyne EU og dets medlemslande med miljøoplysninger.

Ifølge planen skulle EU nå en reduktion af energiforbruget på 20 procent i 2020, og det mål er ifølge rapporten stadig langt væk. Til gengæld voksede energiforbruget i 2018 med 0,1 procent for fjerde år i træk.

Login