Nyt Europa: Hvor er EU blevet af i flygtningedebatten?

DEBAT: Uden et fælleseuropæisk samarbejde på flygtningeområdet bliver resultatet, at sorteper konstant spilles videre til naboerne. Det skriver formanden for Nyt Europa, Steen Gade, der advarer mod et ræs mod bunden.

Af Steen Gade
Formand for Nyt Europa, forhenværnde medlem af Folketinget for SF. 

Det er en frustrerende og forunderlig diskussion, der føres i Danmark i disse måneder om den voldsomme flygtninge- og migrationsstrøm til Europa, der det sidste halve år også har ramt dansk jord.

Diskussionen føres nærmest, som om vi kan løse de mange problemstillinger - herunder begrebet ” tilstrømning” - i Danmark alene. Helt alene.

Vi sender sorteper videre til naboen
Men hvis meningen med vores omfattende flygtninge- og migrationsdiskussion virkelig er, at vi skal finde løsninger, er vi som samfund desværre på vildspor. For der findes ikke danske løsninger, ligesom der ikke findes svenske løsninger eller ungarske løsninger, for at nævne nogle yderpunkter i det, der foregår lige nu. 

Når hvert land satser på sine egne såkaldte ”løsninger” bliver resultatet med 100 % sikkerhed, at ”sorteper” spilles videre til naboerne i et forstærket ræs mod bunden. Vi står jo midt i den udvikling, hvor der længere fremme, hvis det fortsætter på den måde, venter mere og mere lukkede lande i Europa til skade for os alle - både økonomisk, menneskeligt og humanistisk. Og desværre er Danmark i dag placeret i ”førerfeltet” i det triste spil.

Europæiske problemer kan kun løses i fællesskab
Mit håb er, at det kan påvirkes og ændres. 

For de kæmpestore problemer, vi står med lige nu, og indtil krigen i Syrien stopper, er jo fælles europæiske og kan kun løses i fællesskab.

Derfor bør vi skifte helt fokus og som samfund gå helt og fuldt ind på at diskutere og skabe fælles europæiske løsninger. Og vi må holde op med at lade vore diskussioner og tænkning hæmme af risikoen for, at de støder sammen med vores EU-forbehold.

Kun ved at satse på den måde, kan vi nemlig sikre, at kommende løsninger bliver udformet, så de også kan komme til at gælde fuldt ud hos os. På den ene eller anden måde, forbehold eller ikke forbehold. Som et lille land er det åbenlyst i vores egeninteresse at deltage fuldt ud og meget aktivt i genskabelse af et udbygget og sikkert fungerende fælles europæisk system for modtagelse af flygtninge, samt på sigt nok også en eller anden form for fælles regelsæt om migration.

Balance mellem åbne grænser og Fort Europa
I EU-samarbejdet er det afgørende, at vi finder balancen mellem på den ene side fuldt ud at leve op til de internationale traktater om flygtning, og på den anden side styrke EU's ydre grænser. 

Det bliver ikke så åbent, som nogle kunne ønske, men til gengæld bliver det ikke det "Fort Europa", som en række af EU's medlemslande er ved at bygge op - stat for stat.

Rigtig gennemført vil det betyde i tusindvis af reddede fra druknedøden, en effektiv bekæmpelse af kyniske menneskesmuglere og en værdig behandling af flygtninge.

En forbedret og forstærket Dublin-konvention
Derfor skal der etableres en effektiv kontrol ved EU’s ydre grænser gennem et styrket Frontex og et forstærket Schengensamarbejde. Med fælles finansiering og med EU-kompetence, så der bliver tale om en virkelig ydre grænse for EU/EØS. 

Det betyder også, at Danmark bør gå positivt ind i diskussionen om en forbedret og forstærket udgave af Dublinkonventionen.

Alt det betyder, at alle de europæiske lande må fordele byrderne i en eller anden balance mellem landekvoter og økonomisk betaling for at håndtere de mange flygtninge, som allerede er her, samt de der vil komme.

Der må etableres legale og sikre veje for flygtninge ind i EU i stedet for det nuværende ”system”, der baserer sig på menneskesmuglere.

Vi skal medvirke massivt med økonomisk støtte til de lande rundt om Europa - som Balkanlandene og Tyrkiet - hvor flygtningeudfordringerne er meget større end dem, vi har i EU.

Og vi bør i EU tage initiativ til at udstede en fælles garanti for, at der fremover vil være tilstrækkelige midler til FN’s flygtningelejre i nærområderne, samt i fællesskab lægge pres på andre lande for at modtage både flygtninge og finansiere FN-lejrene.

Oprustning af udviklingsbistanden
Tilbage står derefter, at vi har brug for en markant og langvarig "oprustning" af ulandsbistanden fra EU-landene, samt øget hjælp for at sikre en økonomisk udvikling i landene syd for Middelhavet.

Alt sammen noget, der faktisk diskuteres i EU, men desværre i Danmark alt for ofte ender i gentagelse af gamle meldinger om flygtningeforbehold, national grænsekontrol i stedet for Schengen, helt åben eller helt lukket for flygtninge osv.

Mon tiden kunne være inde til at vende blikket og debatten - også i regeringen og i Folketinget - hen mod at diskutere reelle løsninger?

Forrige artikel Kari: Britisk aftale er unik chance for EU-reform Kari: Britisk aftale er unik chance for EU-reform Næste artikel Hvorfor skal TiSA-aftalen forhandles i mørke? Hvorfor skal TiSA-aftalen forhandles i mørke?
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Husker du strudsen Rasmusen?

  Steen Gade du og dine lige viser hver gang Horst Seehofer har ret når han siger at politikernes handlekraft er omvendt proportional med afstanden til hvor ubehagelighederne skal finde sted.

  Så du har ret med EU's ydre grænser, da du er dansk. Var du græker, italiener eller spanier var var EU-regler og nationale regler et og det samme. Og som et intelligensvæsen ved du som alle andre hvad det vil sige at beskytte en grænse. Det er som bekendt noget hvor man kigger den anden vej, især når man kan huske lidt af vor barndomshistorie om strudsen Rasmus.

  Men til slut ved vi alle at det reelle valg vil være håndvåben eller kampvogne. Men i første omgang opererer militæret med EU og NOTA på åbent hav. Det har den store fordel at være udenfor journalisternes rækkevidde.

 • Anmeld

  Jørgen Christensen

  Hvis DK kunne frigøre sig fra USA

  Så kunne vi slippe for alle indvandrere og flygtninge. Som det er nu, er vi indirekte medskyldige og har et medansvar...

  Tag dog for helvede at afbryde forbindelsen til disse socialpsykopater... Det er indlysende idiotisk at optræde i deres meningsløse fabrikationer igen-igen-igen...l. Et kæmpevæddemål med kun socialpsykopater som "vindere".

  Dette er en POLITISK og REALISTISK kommentar Pax et bonum!

 • Anmeld

  Richard Nielsen

  Men hvad gør vi nu ???

  Hr. Steen Gade, du har jo ret, Enhedslisten har næsten samme rille som spiller igen igen. Men hver gang mangler vi lige hvad gør vi indtil den dag hvor verden eller bare EU kan blive enige om, ydre grænser, fordeling, kvoter, økonomi osv. osv.
  Denne dag hvor der opnås enighed eller bare en acceptabel samarbejdsløsning ligger desværre ikke lige om hjørnet.
  Skal vi indtil da bare åbne alle grænser eller hva' .
  Prøv at komme med en løsning for forholdene som hersker her og nu hr. Gade. Drømme løsninger kan alle fabrikere. SF løsninger har jo for det meste kun signalværdi, da SF jo er udenfor indflydelse.