Op og ned i lakridspibesagen

EU: Se her, hvad der er op og ned i sagen om lakridspiberne.
Redaktionen
Torsdag kunne Altinget.dk fortælle, at EU er på vej med et forbud mod lakridspiber og andet slik, der imiterer tobaksvarer. Historien blev efterfølgende citeret i mange andre medier. Siden har flere parter sagt, at det ikke passer, at EU er på vej med et forbud mod lakridspiber. Men hvad er egentlig op og ned i sagen om lakridspiberne?

Hele sagen drejer sig om et stort tobaksdirektiv, som er på vej igennem EU-systemet. Kommissionen har fremlagt et forslag, som Rådet og Parlamentet for øjeblikket arbejder videre med.

I Parlamentet har to udvalg stemt et forslag om et forbud mod slik, snacks og legetøj, der imiterer tobaksvarer, igennem. For at forbuddet kan blive til virkelighed, skal det også godkendes af det samlede Europa-Parlament. Bagefter skal Parlamentet og Rådet nå til enighed om tobaksdirektivets endelige udformning.

Hvad går det vedtagne forslag ud på?
Det konkrete ændringsforslag går ud på at forbyde såkaldt imiterede tobaksvarer. Som der står i det vedtagne forslag:

"Imiterede tobaksvarer. Slik, snacks, legetøj eller andre genstande, der har form af tobaksvarer, og som kan appellere til børn. Sådanne produkter forbydes."

Spørgsmålet er, hvordan det skal fortolkes.

Ifølge Konservatives Europa-Parlamentariker, Bendt Bendtsen, dækker den formulering blandt andet over lakridspiber. Han har været i kontakt med de folk i den konservative gruppe, der har mest med tobaksdirektivet at gøre, og de er ikke i tvivl om, at lakridspiber er omfattet af formuleringen.

"Jeg har spurgt de folk i den konservative gruppe, der sidder og arbejder med det her. Og de siger, at det (lakridspiber, red.) bliver forbudt," sagde Bendt Bendtsen onsdag til Altinget.dk.

Svenske Carl Schlyter er ordfører for Europa-Parlamentets grønne gruppe, når det kommer til tobaksdirektivet. Han understregede onsdag over for Altinget.dk, at et forbud mod lakridspiber ikke er et mål i sig selv. Målet er først og fremmest at forbyde slik, der minder mere om tobaksvarer, end lakridspiber gør, sagde han.

Direkte adspurgt, om han vurderer, at chokoladecigaretter og lakridspiber vil være omfattet af forbuddet, hvis det går igennem, sagde han onsdag følgende til Altinget.dk:

"Jeg skulle nok tro det."

Efterfølgende har Carl Schlyter i svenske medier præciseret, at han mener, at lakridspiben er et "grænsetilfælde", der kan komme i fare.

Det vedtagne ændringsforslag er nummer 27 i dette dokument.

Hvem har vedtaget det?
Forslaget er først blevet vedtaget af Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og derefter af Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Fødevarer og Folkesundhed, som er ansvarligt udvalg for tobaksdirektivet (*). Et flertal i de to udvalg ønsker altså, at forbuddet mod tobaksslik skal være en del af det endelige tobaksdirektiv.

Parlamentet har ingen officiel opgørelse over, hvilke parlamentarikere der har stemt for hvilke ændringsforslag i udvalgene. Men det står klart, at forslaget i landbrugsudvalget er fremsat af en ordfører fra den socialdemokratiske gruppe, der er parlamentets næststørste. Derudover har ordførerne fra de øvrige store grupper - den grønne, den liberale og den konservative - ifølge Altinget.dks oplysninger støttet forslaget i Parlamentets Udvalg for Miljø, Fødevarer og Folkesundhed (*).

De liberale og konservative har desuden fremsat lignende forslag i Udvalg for Miljø, Fødevarer og Folkesundhed (*).

Kommissionens holdning
Torsdag sagde en talsmand for Kommissionen, at "der står intet om lakridspiber i det omdiskuterede direktiv".

Det er korrekt, at der i kommissionens forslag til et tobaksdirektiv ikke er et forbud mod slik, der imiterer tobaksvarer. Forslaget om at forbyde tobaksslik er, som nævnt overfor, et ændringsforslag, vedtaget i to parlamentsudvalg.

Den videre proces
Spørgsmålet er så, om et forbud mod slik, der imiterer tobaksvarer, bliver en del af det endelige direktiv.

Næste skridt er, at forslaget skal til debat og afstemning i Europa-Parlamentets plenarforsamling. Det sker formentlig i september. Går det igennem der, er det Europa-Parlamentets officielle holdning, at tobaksslik skal forbydes. Derefter skal Europa-Parlamentet forhandle med medlemsstaterne om, hvorvidt et forbud mod tobaksslik skal være en del af det endelige tobaksdirektiv. At dømme efter de politiske reaktioner torsdag vil et forbud ikke være en vindersag i Danmark.

(*) Teksten præciseret  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bendt Bendtsen

Formand, Synergi, fhv. minister og partiformand (K)
HH-enkeltfag i regnskab og driftsøkonomi (Tietgenskolen i Odense 1988), politibetjent (Politiskolen 1978)