Per Stig Møller: EU alene hjemme

DEBAT: Det står lysende klart, hvor sikkerhedspolitisk afhængigt EU er af USA, efter at de amerikanske vælgere gjorde Donald Trump til præsident. Det skriver Per Stig Møller, der efterlyser nye frihandelsforhandlinger.

Af Per Stig Møller
Forhenværende udenrigsminister og formand for Konservative

Hvad skal vi dog stille op med den russiske revanchisme? Hvordan får vi dog indflydelse på udviklingen i Mellemøsten? Som om vi ikke har nok med ikke at kunne finde ud af, hvad vi skal stille op med masseimmigrationen fra den nordafrikanske kyst! EU risikerer at være ”alene hjemme”.

Selv om EU ikke er et forsvarspolitisk fællesskab, har vi dog vedtaget en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP), som Danmark ganske vist har forbehold over for, fordi Nato er vores forsvarsfællesskab. Udfordringen fra Putin består bare ikke i, at han sender russiske bataljoner ind over vore grænser, men i provokationer, fordækte operationer og cyberangreb. Her kan Nato ikke træde til.

Men det kan EU ved at stabilisere hinanden og i fællesskab finde de adækvate modsvar. Skulle det derimod komme til væbnede angreb på et EU-land, er vi ganske afhængige af USA og – i fremtiden – briterne. Derfor er det afgørende for EU-landenes sikkerhed, at Natos musketér-ed opretholdes og forbliver så troværdig, at den ikke udfordres. I Nato må vi kunne være uenige om dette eller hint og også utilfredse med det ene eller det andet i et af de andre lande. Men at vi står skulder ved skulder mod enhver indtrængen, må der aldrig opstå tvivl om, for så afprøves de smukke ord.

Blæs på klorkyllingerne 
For at sikre dette er det imidlertid afgørende, at USA fastholdes på sin interesse i Europa. Og dét opnår vi bedst ved økonomisk at binde USA tæt til os. Derfor er det alvorligt, at EU ikke fik færdiggjort frihandelsforhandlingerne med USA, mens Obama var præsident. Nu blæser de i vinden, og den kan blæse alt væk.

Første forudsætning for frihandelsforhandlingerne er, at EU-27 forbliver samlet. Kun derved bliver USA-EU fortsat verdens største marked og økonomi. Hver for sig kan de forskellige medlemslande naturligvis indgå frihandelsaftaler med USA, men de bliver ikke nær så gode, som en fælles aftale kan blive, og de får i hvert fald ingen geostrategisk betydning.

Anden forudsætning er, at den nye, amerikanske administration overbevises om det også for USA formålstjenlige i, at EU ikke går i opløsning. Ingen fornyede opfordringer til ”exit”, tak. Geostrategisk står USA stærkere med et stærkt og samlet EU end med et opløst og opdelt Europa.

Konklusion: Der må gang i frihandelsforhandlingerne igen, og blæs så på de ”klorkyllinger”, for nok kan det ende med, at de kommer på markedet, men ingen tvinger os jo til at købe dem! Offentligheden og Europa-Parlamentet må forstå, at handelspolitik også er sikkerhedspolitik.

Gentænk sikkerhedspolitikken
Men en militær Nato-indsats kan vanskeligt finde sted, hvis der en skønne dag står ”små, grønne mænd” i de baltiske byer. Dem kender Rusland og Putin jo ikke noget til, så han har ikke overskredet nogen grænse. De kan derfor ikke umiddelbart bekæmpes af Nato. Her savner vi et svar.

Politiet har vi naturligvis, men det kan ikke kæmpe mod de ”små, grønne mænd”. Det kan derimod paramilitære styrker, som de f.eks. har i Frankrig. Her kunne EU træde til og sikre oprettelsen af europæiske, paramilitære enheder, der både kan bistå hinanden i kampen mod terror, ”små, grønne mænd” og eventuelle, fremtidige konflikter i forbindelse med den illegale masseimmigration, som kan blive vældigere og måske også voldsommere engang i fremtiden.

Konklusion: EU må gentænke sin konkrete sikkerhedspolitik og sikkerhedsarkitektur – og så må vi danskere finde ud af, om vi vil være med og dermed være solidariske med de udsatte områder i EU! Det kan godt være sjovt ”at være alene hjemme”, men det er ikke risikofrit.

Forrige artikel Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs Næste artikel Ny debat om EU's fremtid Ny debat om EU's fremtid