Prioriteter på fødevareområdet for det nye formandskab i EU

ARBEJDSPROGRAM: I juli fremlagde Estland som ny formand for EU-rådet sit arbejdsprogram og sine prioriteter for landbrug og fiskeri. Få overblik her. 

Mens mange danskere i juli havde pakket arbejdstasken væk, så fremlagde Estland på et rådsmøde i EU sit arbejdsprogram for landbrug og fiskeri det næste halve år, hvor de har formandskabet for EU-rådet.

Estland medbragte dog ikke større nye initiativer, men vil i høj grad have fokus på at fortsætte allerede igangværende forhandlinger og sager.

Et hovedfokus bliver fremtidens fælles landbrugspolitik. Det vil også blive et af hovedtemaerne på det uformelle møde i Rådet for landbrug og fiskeri i Tallinn i september måned.

Login