Debat

Retsforbeholdet hjælper de kriminelle

DEBAT: Retsforbeholdet forhindrer en effektivt indsats mod terror. Det skal der laves om på, så Danmark kan vælge EU's retssamarbejde til, men også fra.
Foto: Lars Svankjær
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med en tilvalgsordning vil vi kunne tilslutte os de forslag, der kan styrke bekæmpelsen af kriminalitet og dermed styrke Danmark og dansk politi. Samtidig vil vi kunne fravælge de forslag, hvor vi foretrækker vores egen danske lovgivning. 

Morten Bødskov, Justitsminister
Af Morten Bødskov 
Justitsminister (S)

Retsforbeholdet er kun godt for de kriminelle. Det gavner ikke kriminalitetsbekæmpelsen, og det gavner ikke almindelige danskere. 

Danmark kommer længere og længere ud på et sidespor i kampen mod terrorisme, narkotika- og menneskesmugling. Det ærgrer selvfølgelig mig som justitsminister.

En klods om benet
Forbeholdet er resultatet af folkeafstemningen tilbage i 1992. Kriminalitetsbilledet har imidlertid ændret sig markant siden dengang. De kriminelle grupper er blevet mere og mere mobile og arbejder i stigende grad på tværs af landegrænserne.

Politisamarbejde på tværs af grænserne er derfor blevet helt afgørende.
Med forbeholdet, som en klods om benet, kan vi ikke i tilstrækkelig grad være med til at sikre et effektivt samarbejde med andre europæiske lande. Derfor har regeringen meldt helt klart ud, at vi ønsker et opgør med forbeholdet.

Lad mig nævne to konkrete forslag, der er på dagsordenen under det danske formandskab, men som Danmark på grund af forbeholdet ikke kan få fuld gavn af.

Passageroplysninger mod terror    
Det første eksempel drejer sig om udveksling og anvendelse af oplysninger om flypassagerer. Oplysninger om rejseruter og rejsemønstre spiller en væsentlig rolle i forbindelse med efterforskning af narkotikakriminalitet, menneskesmugling og terrorisme. Den såkaldte "Glasvejs-sag" - en af de mest alvorlige terrorsager, vi har haft i Danmark - blev fx indledt på baggrund af passageroplysninger.
EU-medlemsstaterne forhandler for tiden et nyt europæisk system, der vil styrke myndighedernes mulighed for at bruge flypassageroplysninger som led i at sikre en sammenhængende indsats mod terrorisme og anden alvorlig kriminalitet. 

Det er i øvrigt et forslag, som jeg lægger stor vægt på bliver fremmet under det danske formandskab. Danmark vil på grund af forbeholdet stå uden for dette nye samarbejde.

Fælles europæisk efterforskning
Det andet forslag handler om en europæisk efterforskningskendelse. Forslaget vil kunne medføre et væsentligt hurtigere samarbejde om efterforskning af kriminalitet i Europa.

I dag gælder der for eksempel ingen tidsfrister for, hvornår politiet i EU-landene skal besvare anmodninger fra andre EU-lande om afhøring af vidner, indhentelse af bankoplysninger eller beslaglæggelse af bevismateriale i udlandet. Det kan derfor tage mange måneder - og nogle gange år - at få tilvejebragt oplysningerne. Opklaringen af sagerne kan simpelthen gå i stå.

Det nye forslag betyder bl.a., at myndigheder i EU inden for få uger skal besvare anmodninger fra andre EU-lande.

I en fremtidig sag svarende til den om bombemanden på Hotel Jørgensen i København kunne man for eksempel forestille sig, at politiet med en europæisk efterforskningskendelse i hånden hurtigt og effektivt kunne tilvejebringe oplysninger fra andre EU-lande.

Men det vil ikke gælde for dansk politi, som på grund af forbeholdet vil stå uden for samarbejdet om en europæisk efterforskningskendelse. Det retlige forbehold indebærer med andre ord en risiko for, at en dansk anmodning ville ryge nederst i bunken til skade for sagens efterforskning og muligheden for at få den skyldige identificeret og dømt.

En tilvalgsordning 
Jeg håber derfor, at vi i indeværende regeringsperiode kan få opbakning til at erstatte forbeholdet med en såkaldt tilvalgsordning. Det vil give Danmark en privilegeret position. 

Med en tilvalgsordning vil vi kunne tilslutte os de forslag, der kan styrke bekæmpelsen af kriminalitet og dermed styrke Danmark og dansk politi. Samtidig vil vi kunne fravælge de forslag, hvor vi foretrækker vores egen danske lovgivning.

Tilvalgsordningen er derfor en kontrolleret fremgangsmåde, hvor vi i kraft af et værdifuldt EU-samarbejde sætter den organiserede kriminalitet under maksimalt pres.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

0:000:00