Rohde: Regeringens og DF’s bekymring over Tyrkiet er falsk indignation

DEBAT: Statsministeren og DF tøver ikke med at udtrykke bekymring over folkeafstemningen i Tyrkiet og dennes demokratiske konsekvenser, skriver Jens Rohde (RV). Men det er dobbeltmoralsk, når politikerne ikke påtaler samme udvikling i Polen og Ungarn. 

Af Jens Rohde (RV)
Medlem af Europa-Parlamentet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte efter søndagens folkeafstemning i Tyrkiet bekymring over resultatet, som markant øger den tyrkiske præsidents magtbeføjelser og reelt erstatter den tyrkiske parlamentarisme med en slags autokrati. Præsidenten får stor magt over parlament og dommerstand og dermed også over alle institutioner i landet.

Jeg deler så absolut statsministerens bekymring på tyrkernes vegne, men kan ikke sige mig fri for den tanke, at statsministeren måske også er lettet. Havde Erdogan tabt, ville han ifølge velinformerede kilder i Tyrkiet have givet Europa skylden og truet med at åbne sin grænse og sende 3 millioner syriske flygtninge mod Europa. Den slags plejer at få helt andre bekymringstoner op i statsministeren. Nu kunne han heldigvis nøjes med en lille melodi af undren og bekymring udtrykt på Twitter – og lidt har naturligvis også ret.

Der melder sig imidlertid et helt centralt spørgsmål i den af statsministeren udtrykte bekymring.

Hvad med Polen og Ungarn?
I mine efterhånden mange år i europæisk politik har jeg ikke hørt Lars Løkke udtrykke samme bekymring for samme udvikling i Viktor Orbans Ungarn eller i Andrzej Dudas og Jaroslaws Kaczynskis Polen.

Hvis man er bekymret for Tyrkiet, hvad skal man så være for de to lande, hvor tyrkiske Erdogan reelt har planket sine forfatningspåfund fra?

Ungarn og Polen er trods alt medlemmer af det europæiske fællesskab og må således i højere grad forventes at ville leve op til EU-traktatens artikel to omhandlende vigtige værdier som demokrati og retsstatsprincipper.

Den eneste reelle forskel på Polen og Ungarn og det, som nu indføres i Tyrkiet, er, at Erdogan har gennemført sit autokrati ved en folkeafstemning. En tvivlsom en af slagsen, men dog en afstemning. At give sig selv magt over dommere, ministre og parlamentariske forsamlinger, at lukke medier og kulturinstitutioner, som modsiger det herskende parti og den siddende regeringsleder, er længst gennemførte initiativer i lande inden for EU’s egen medlemskreds.

DF hylder udemokratiske ledere
I Dansk Folkeparti hylder man ligefrem de polske og ungarske regeringslederes demokratiske ret til at afskaffe forfatning og demokrati, mens man tordner mod Tyrkiets ditto.

Søren Espersen gik endda så langt som til på TV2 News at erklære, at flertallet af dansktyrkere går ind for en islamisk stat trods det faktum, at kun lidt over 20 procent af alle herboende stemmeberettigede tyrkere rent faktisk stemte ja til Erdogans autokrati. De fleste blev hjemme, da man kun kunne aflevere sin stemme på den tyrkiske ambassade, nogle boykottede decideret valget. Kun en tredjedel stemte, og af dem var der så 60 procent, som satte kryds ved et ja til ny forfatning.

Enhver bør kunne se, at argumentationen ikke hænger sammen, men foreløbig sætter ingen journalister spørgsmålstegn ved DF’ernes indignation eller brug af tal. Og heller ikke ved statsministerens lettere udtrykte bekymring for Tyrkiet.

Europæiske regeringer er dobbeltmoralske
Den danske statsminister mødes løbende med sine kolleger fra Ungarn og Polen. Jeg har endnu ikke hørt statsministeren kritisere, påtale eller udtrykke bekymring over for de to lande. Hverken i Danmark eller på møder i Bruxelles.

Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen har henholdsvis påtalt, debatteret med og anlagt sager mod Polen og Ungarn for en lang række forhold, som bryder med betingelserne for fuldt og helt at kunne deltage i EU, men i Rådet er der lige så larmende tavshed, som når det kommer til at standse det europæiske rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg.

Der er åbenbart ingen, som skal have klinket noget blandt medlemslandenes regeringschefer, selvom kun Rådet er i stand til at udløse sanktioner for brud mod EU-traktatens artikel to. Den danske statsminister går tilmed i udlændingepolitikken direkte i seng med de to regeringstrusler mod demokrati og retsstat i EU og roser Orban for dennes regeringsførelse.

Den tyrkiske folkeafstemning har lært os, at der i den danske regerings optik er grund til langt større bekymring over angreb på demokratiets væsentlige elementer, når det sker i et land uden for EU, end når det sker inden for egen familie.

Det er det, som man visse steder kalder dobbelte standarder. Eller som en Venstrepolitiker engang kaldte den form for udenrigspolitik: En falsk melodi.

Forrige artikel Tænketank: Breder EU sig over for meget? Tænketank: Breder EU sig over for meget? Næste artikel Marie Krarup: Fredens Europa er historieforfalskning Marie Krarup: Fredens Europa er historieforfalskning
 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Jens Rohde.

  Så er han der igen, supereuropæren , Jens Rhode, R. På ÆGTE EU vis sender han anklager imod de TO ENESTE MANDFOLK her i Europa, nemlig de polske præsident, Jaroslav Kaczynski, Ungarns præsident, Viktor Orban, som vil forhindre at Europa skal udvikle sig til et muhammedansk kalifat.
  Derimod forstår jeg at JR. gerne ser det muhammedanske Tyrkiet, med præsident Erdogan, som medlem af EU. Jeg begriber ikke at vi skal blive ved med at trækkes med et EU som er ved at udviklet sig, netop til et kalifat, når jeg tænker på den slaphed og sjusk i forbindelse med den FOLKEVANDRING fra Mellemøsten og Afrika, som har foregået, og stadig foregår.
  Tyrkiet er, og har ALDRIG været en del af Europa, og bliver det heller aldrig. Det eneste sted i Tyrkiet, hvor der findes lidt Europa er vest for Bosporusstrædet i Istanbul, det tidligere Konstantinobel. Jeg synes snart at det er på tide at EU koryfæerne forstår at Tyrkiet, absolut IKKE er en del af vores kontinent, men en del af Mellemøsten. For øvrigt er EU ikke Europa, men et politisk projekt, som er presset ned over os.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Godt skrevet Allan orm Larsen!

  Jeg er helt enig med dig.

  Og så er jeg ganske harm over EUs hjælp til menneskesmuglerne, i form af fri færgetransport til "nødstedte" lykkeriddere i gummibåde udfor Libanons kyst.
  Læger uden grænser er nu også gået ind i denne hjælp til menneskesmuglerne. Stop støtten og lad os så komme UD af EU nu, mens tid er!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU.

  Til M.S. Carstens.
  Tak for støtten, det luner at vide at man ikke er helt galt afmarcheret.
  Mvh. Allan Gorm Larsen.

 • Anmeld

  eva just · IKKE RELEVANT

  Jens Rohde

  Ja så får vi lige den daglige dosis, at vi skal være glade for EU, og deres magt undertrykkende beføjelser .
  Hvis nu det var sådan at venstre, DF, og alle de andre, var så sikre på befolkningens opbakning, -- ja hvorfor --- TØR DE SÅ IKKE TAGE EN FOLKEAFSTEMNING OM VI SKAL BLIVE I EU, MED ANGELA MERKEL (, og som JEG ser det,) ikke er et hak bedre, lige som vores egen statsminister. der som jeg ser det ,IKKE BLEV VALGT AF BEFOLKNINGEN, men af sine gode venner og kollegaer. I folketinget.

 • Anmeld

  Bjarne Nilsson · Fhv. redaktør

  Keine Hexerei, nur Behändichkeit!

  Ja, Jens Rohde - når der sker sådan noget som i Tyrkiet, noget der i den grad løber kontra i forhold til det, De Radikale har vedtaget skal være verdensbilledet, så kan man jo altid trække en sild hen over sporet: Rohde vil hellere tale om Ungarn og Polen, forstås. Og visse-vasse: Vi ved slet ikke om det herboende tyrkiske flertal er så fæle islamister, som stemmeafgivningen ellers tyder på. Alle dem, der ikke stemte, er jo nok, må man forstå på Jens Rohde, nogen der til danske valg sandsynligvis ville stemme på De radikales kandidater eller ligesindede (hvis der er nogen tilbage?). Så nej, det reelle problem efter folkeafstemningen i Tyrkiet er statsministerens og DFs hykleri i første omgang og i næste omgang: At vi stadigværk er i EU sammen med østeuropæiske regimer, der er langt, langt værre end Erdogans sunni-muslimske de facto diktatur. Sådan får en radikal sjæl på ny verden indrettet, så den er til at forstå. Keine Hexerei, nur Behändichkeit!

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Spild ikke tid på regeringen og DF Jens Rohde.....

  ...koncentrer dig - i stedet for - om at få organisationen i Brüssel til at fungere, som GB krævede, men måtte opgive og vælge et Brexit.
  Det må da være din interesse at bevare et effektivt EF. Når EU lukker ned, hvis ineffektivitet og slaphed fortsætter, bliver du jo arbejdsløs, og det er du for grøn til.
  DF og regeringen klarer sig sikkert uden dine bemærkninger.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Læser med

  er enig og:

  ;-) til Poul B.

  Ja, gid de endda ville gøre deres gavn for andre, end sig selv!

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Ps.

  I forhold til nærværende kom jeg direkte til at gyse. da jeg læste dette link:

  https://ksdha.wordpress.com/2017/04/17/socialdemokratiet-vil-give-flere-penge-til-arbejdsloese-muslimer/


 • Anmeld

  Kurt Christoffersen

  Godt brølt Jens

  Helt enig Jens. Det er forstemmende, at vores regering og Rådet ikke er mere klare i mælet mod Polens og Ungarns forringelser af fundamentale retsgarantier og demokratiske grundprincipper. Vi bør feje for egen dør ved at indføre passende sanktioner, fx økonomiske eller fratagelse af stemmeret i visse sager.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ Kurt Christoffersen

  Må jeg venligst spørge ind til, hvilke informationsmedier du benytter dig af, ud over Altinget her, for jeg har meget svært ved at følge dig?

 • Anmeld

  Nils Jensen · Pensionist og UK/Brexit supporter

  Åh Jens Rohde

  Hvor er det godt at have dig tilbage. Vi intellektuelle undermålere har sådan savnet din vejledning til de rette meninger samt til hvordan Europa skal se ud fra et "De Radikale" synspunkt, - eller hvad du er pt.
  Og til alle debatørerne, hvor jeg er helt enig med jer mest kritiske: Har I set hvad parlamentsmedlemmerne i EU får i betaling,? Ja, for det er ikke løn. Løn er noget man skal gøre sig fortjent til. Med de beløbsstørrelser er EU-fanatisme forståelig.
  Der findes en graf over danske parlamentarikeres spørgelyst i EU. Dvs. spørgsmål til Kommissionen. Det varierer fra 125 til 5 spørgsmål fra juli/2014 og frem. Jeg tolker den sådan, at jo mere EU-taburetglad parlamentsmedlemmet er desto færre spørgsmål. I den statistik fører V's Morten Løkkegaard. Så enten er han helt enig med den ulyksalige forsamling og ukritisk, eller også kan han ikke finde ud af, hvad han skal spørge om. Han er da ellers journalist. Hvorfor blev han nu rodet ind i det? Jeg tror, det er af frustrastion over udviklingen i Danmark og i Europa.
  Beklager at jeg er langt bagefter i debatten. Skal såmænd nok få læst og påskrevet alligevel.