S: Socialt Europa skal respektere den danske model

DEBAT: Det er godt, at EU vil tage hånd om almindelige menneskers ret til at leve et ordentligt liv. Men den europæiske søjle for sociale rettigheder skal gå hånd i hånd med den danske model, skriver Ole Christensen (S).

Af Ole Christensen (S)
Medlem af Europa-Parlamentet

Siden finanskrisens udbrud i 2008 har millioner af europæere mistet deres job, og hundredetusinder er blevet kastet ud i fattigdom.

Næsten et årti efter lever tusindvis stadig i elendighed. Europas borgerligt-liberale ledere har håndteret denne elendighed helt forkert ved at pålægge stat efter stat strenge nedskæringer og sparekrav, der forhindrede en aktiv social- og beskæftigelsespolitik. Den katastrofale fejlmedicinering har ført til, at europæere i hobetal har mistet troen på fremtiden.

Et vink med en vognstang
Det er uholdbart, og derfor er det rigtig godt, at EU-Kommissionen nu har forstået, at der skal andre boller på suppen og derfor vil præsentere en europæisk søjle for sociale rettigheder. Søjlen har som mål at tøjle de markedskræfter, som den fri bevægelighed slipper løs, så også almindelige mennesker kan nyde godt af både vækst og velstand. I sidste uge gav vi i Europa-Parlamentet det første indspark til søjlen, da vi stemte om vores holdning til, hvad den skal indeholde.

Jeg var en del af det store flertal, der stemte ja til holdningen. Det gjorde jeg, fordi jeg ser den som et vink med en vognstang om, at EU også bør styrke sin sociale dimension. Vi ønsker, at alle mennesker skal have ret til et ordentligt arbejdsliv, og vi prioriterer ligestilling, opkvalificering og beskyttelse af arbejdstagere på det nye digitale arbejdsmarked.

Desuden har et flertal af mine kolleger for første gang støttet, at der skrives en social protokol ind i Lissabon-traktaten, næste gang den skal revideres. En sådan protokol vil blåstemple, at sociale rettigheder sættes før økonomiske friheder i slagsmål om den fri bevægelighed. Det er et kæmpestort skridt i den rigtige retning.

Den danske model har førsteprioritet
For en socialdemokrat som mig er det sød musik, at EU vil arbejde for almindelige mennesker. Det burde EU altid have gjort. Men selvom jeg er glad for det sociale Europa, banker mit hjerte allermest for den danske model. Derfor er det vigtigt for mig, at en europæisk søjle for sociale rettigheder tager hensyn til alle arbejdsmarkedsmodeller. Heldigvis er jeg fortrøstningsfuld, og nedenfor vil jeg skitsere to gode grunde hertil.

For det første er flere urolige for, at den sociale søjle vil undergrave den danske model. Jeg vil indrømme, at jeg også havde den frygt. Men kommissæren for beskæftigelse og sociale anliggender, Marianne Thyssen, har flere gange meldt ud, at kompetencer såsom løndannelse er og bliver national kompetence. Desuden har selvsamme Thyssen udtrykkeligt forsikret, at planens mål IKKE er at opbygge en europæisk overnational social union.

Det tyder på, at EU-Kommissionen langt hen ad vejen har forstået, at respekten for forskellige arbejdsmarkedsmodeller skal i højsædet. Det er betryggende. Når det er sagt, vil jeg selvfølgelig holde et vågent øje med de dele af forslaget, der på nogen måde kan udfordre den danske model.

Initiativ for eurolande
For det andet er det vigtigt at huske, at den sociale søjle oprindeligt var et initiativ for eurolandene. Danmark står uden for euroen, og der er intet, der tyder på, at det vil ændre sig inden for overskuelig fremtid. Hvad eurozonen gør for at skabe harmoni mellem forskellige arbejdsmarkeder, vil jeg lade være op til dem. Det er stadig uvist, hvilke dele af den sociale søjle, Danmark vil kunne koble sig til. Det giver os yderligere spillerum til at forbedre de dele af lovgivningen, vi kunne være utilfredse med.

Som socialdemokrat ønsker jeg bedre sociale og beskæftigelsesmæssige forhold for alle EU-lande. Det vil være med til at bekæmpe social dumping, at alle EU-arbejdstagere får mulighed for et ordentligt arbejdsliv.

Men hvis den sociale søjle skal gælde alle lande, skal den selvfølgelig også respektere alle arbejdsmarkedsmodeller. Derfor er min førsteprioritet, at den sociale søjle kan gå hånd i hånd med den danske model.

Forrige artikel EL: Tænketanken Europa er en part, ikke ekspert EL: Tænketanken Europa er en part, ikke ekspert Næste artikel Løkkegaard: S stikker kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel Løkkegaard: S stikker kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel
Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

HØRT: Mange danskere føler, at Danmark har fået mindre at skulle have sagt i EU de seneste år, viser nye tal. Bekymrende, mener forsker, fordi følelsen af medindflydelse er vigtig for tilliden til samarbejdet.