S: Vi må ikke gå i Camerons fodspor

DEBAT: Hvis vi vil undgå en dansk version af Brexit, må politikerne tage ansvar. Man kan ikke forvente, at danskerne jubler over det europæiske samarbejde, når EU hele tiden bliver talt ned, skriver Ole Christensen (S).

Af Ole Christensen (S)
Medlem af Europa-Parlamentet 

Da Storbritanniens nej til EU var en realitet, fik daværende premiereminister David Cameron ganske velfortjent skylden. 

I årene op til folkeafstemningen havde han ikke forsømt en eneste lejlighed til at tale til sine vælgere om alle EU’s dårligdomme. Derfor var han på en umulig opgave, da han på blot tre måneder skulle overbevise sin befolkning om, at de nu skulle stemme for EU, hvis åbenlyse fejl de havde fået tudet ørerne fulde af.

Camerons succes var som bekendt til at overse, og han vil nu gå over i historien som den, der om nogen viste, at man også i politik kan tisse i bukserne for at holde sig varm. 

Men ikke bare i Storbritannien ses der skævt til EU. Også i Danmark står EU, der blev søsat for at skabe fred gennem samarbejde og samhandel, over for årtiers krise. 

Der er selvsagt ikke noget entydigt svar på, hvor denne mistillid kommer fra. Jeg vil dog driste mig til at starte hos nogle af mine politiske kolleger i Danmark. Som i Storbritannien kan man nemlig ikke forvente, at befolkningen vil juble over et projekt, der bliver kritisk behandlet af en stor skare af folkevalgte. Derfor vil jeg komme med to gode råd til de af mine kolleger, der heller ikke ønsker at lave en "Cameron”. 

Tal om EU - og tal det op 
For det første giver det sig selv, at hvis man som politiker vil have sine vælgere til at interessere sig for et emne, må man også tale om det. Og er man tilhænger af emnet, må man tale det op. 

Desværre virker det til, at mange af vores folkevalgte er skræmte over vælgernes reaktion ovenpå endnu en folkeafstemning med negativt udfald. Man fristes til at tro, at nogle derfor forsøger at tie EU ihjel. Det er et problem, for hvis vi vil myterne til livs, og hvis interessen for EU skal op, er den eneste genvej at tale om det. Faktisk er det også mit indtryk, at danskerne gerne taler om EU.

Men det er svært at tale om EU, når de folkevalgte politikere helst forputter sig i hjørnet. Og det er vanskeligt at se fordele i det europæiske fællesskab, når 90 procent af det, der bliver sagt, er kritik. Det er klart, at vi skal være kritiske over for de ting, der ikke fungerer. Jeg mener heller ikke, at de sidste 10-15 års borgerligt-liberale europæiske styre har gjort godt for hverken lighed eller sammenhængskraft.

Men EU er trods alt noget mere end det. En hurtig rundspørge blandt mine kolleger på Christiansborg ville med stor sandsynlighed vise, at hovedparten går ind for den meste lovgivning fra EU. Derfor håber jeg, at flere af mine EU-positive kolleger tør tage springet, tale om EU - og tale EU op, når det er fortjent. 

Involvér EU i det politiske arbejde  
Mit andet forslag er en forlængelse af det første. Hvis politikerne skal tale om EU, må de naturligvis interessere sig for emnet. Her er vores folketingsmedlemmer en smule undskyldt. I Danmark er det kutyme, at EU-sager hovedsagligt behandles i Europaudvalget med meget lidt inddragelse af fagudvalgene. Det, synes jeg, skal laves om. Hvordan skal ét udvalg kunne tage stilling til komplicerede sager om alt fra typegodkendelse på biler til handlingsstrategier for små og mellemstore virksomheder? 

En sådan opdeling fordrer en silotankegang, hvor EU-politikken til dels isoleres. Den giver også de politikere, der ikke sidder i Europaudvalget, partoutkort til ikke at beskæftige sig med det europæiske fællesskab. Det duer ikke. Hvis end ikke de folkevalgte interesserer sig for EU, kan man ikke forlange, at andre skal gøre det. Derfor vil jeg opfordre til, at man om ikke nedlægger Europaudvalget, så i hvert fald omstrukturerer væsentligt, så fagudvalgene kommer til at spille en langt mere væsentlig rolle. 

Hvis vi skal undgå en dansk version af Brexit, må vi værne om det europæiske samarbejde der, hvor det giver mening. Når alt kommer til alt, ønsker de færreste vel at lave en "Cameron”.

Forrige artikel Kari: Stop EU’s angreb på velfærden Kari: Stop EU’s angreb på velfærden Næste artikel DF: Digitalt indre marked er stor ståhej for ingenting DF: Digitalt indre marked er stor ståhej for ingenting
 • Anmeld

  hans preben pedersen · EU iværksætter !!!!!!!

  EN FJER BLIVER TIL 1000 HØNS

  Der er klart flertal FOR EU I DANMARK !!!!!......

  MEN CHOKOLADEJOURNALISTERNE GIVER ALT FOR MEGET PLADS TIL NEGATIVE UROMAERE , DER KUN TÆNKER PÅ EGEN SELVÆR !!!!!!!.......Venlinst hp.


 • Anmeld

  Hans Donnerborg · stud. scient

  EU - de brudte løfter falskheden m.m.

  Læser man gamle aviser finder man mange argumenter for at gå med i EU.
  Billigere biler. Bedre fiskeri. fælleskab. pas frihed.
  jamen de politiske løfter var utallige.
  Bilerne er ikke bleve billigere - fiskeri er snart et uddødt erhverv i DK.
  Der er ting vi ikke kan pga EU. Der er ting vi skal pga EU.
  Vi har nu fået paskontrol mellem Sverige og Danmark. En ting som ikke fandtes før EU.
  Faktisk da pasfrihed blev en del af EU, så blev paskontrol flyttet ned til hoteller camping pladser jeg selv købmanden ved afhentning af pakke.

  Jeg ved ikke hvilken natpotte folk drikker af når de støtter EU - mistænker at den kommer fra Christiania.
  Personlig så findes der ikke det rusmiddel i denne verden som kunne få mig til at være positivt indstillet overfor EU.
  Så dansk exit vil jeg ikke græde over. DAXIT.

 • Anmeld

  Jørgen Blond

  Tak Ole

  Det er så godt, at du råber Folketinget op. Jeg deler din velbegrundede frygt. En idé kunne også være, at public-service kanalerne tog sig sammen og gjorde EU til en velkendt faktor i DK , og pædagogisk og gerne med humør fik fortalt befolkningen hvor meget, der sker i EU for DK, og disse udsendelser skulle ligge på hovedkanalerne i prime time

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Propaganda

  Så skal vi til det igen. Vi skal partout fyldes med lovord lige indtil vi ligger bevidstløse og derefter snakker jubeleuropæerne efter munden, fordi vi ikke orker modstand mere. Det er derved at diktaturet bliver til.

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  Led i ovnen før skoven?

  En medvirkende årsag til de hjemmelige politikeres forsigtighed, der her argumenteres omkring, gives en peptalk eller boost om man vil.
  Er nok forankret i en viden om at dette lands borgere, følger ganske godt med og indtil ”videre” har en uddannelsesmæssig baggrund for at analysere, søge og perspektivere det meste der kommer ud fra EU
  Som nu i tilfældet denne klumme, der helt enkelt kredser om tre forhold:

  • Benægtelse af Cameron som en politisk ”Gentleman” altså redelig politiker der står ved sine ord, og som denne klumme pisser op af – sådan lidt i retning af Richard Møller Nielsens hen gange kommentar til et kritisk pressekorps.
  Cameron evnede at være kritisk i alvorlig grad, men også pro orienteret! At han så også har taget den ultimative politiske konsekvens, kunne riiiigtig mange lære af – ikk?
  Således kan ”En Cameron” som du gør dig lystig over, dels signalere en seriøs politiker der tager folkeviljen alvorlig og dels netop i relation til folkeviljen, også er et udtryk for at det engelske folk har kigget EU's fejlslagne projekt ud! I bredeste forstand og ikke som flere med dig og specielt Donald Tusk insinuerer: at brexit er et udtryk for fejlagtige information og globaliserings angste borgere – hvorfor han nu opfordrer til at tale EU op! Hvis nogen har international vilje og erfaring er det vist den engelske mand og kvinde set fra dansk perspektiv!

  • Myter om EU skal aflives eller imødegås med saglighed og ordentligt opdateret viden.
  Har det lidt svært med denne kommentar om myter og EU?
  Skal det forstås, således at en myte er at EU ikke løser de opgaver der ligger lige for? Altså siden 2009 f.eks ikke har rørt en finger for de ca. 14.000 skæbner der er druknet i middelhavet? Eller fraværet af en kontant politisk indsats omkring Syrien? Eller burde have set gældskrisen komme i Grækenland, i tide så man ikke havde behøvet sende ”trojkaen” (Tæskeholdet) ind og ødelægge Grækenlands kultur og arbejdsmarkedsforhold? Jamen hvori består myterne?

  • Man skal tro på EU – projektet og tale det op!
  Det er vanskeligt at tale noget op når man mødes af saglige modargumenter, ude i den danske hverdag! Hvis ånden i det politiske EU – projekt går udenom befolkningen i Europas demokratiske vilje og lyst, er slaget tabt og der er EU i dag – og det kan ikke tales op – desværre!

  Og kære ven - Ole Christensen, jeg har set og læst hele Donald Tusks brev til alle mødedeltagerne i denne weekends topmøde i Bratislava, hvorudfra jeg slutter, din klumme er en inspireret opfølgning af!
  Du ved! Der hvor han også skriver at EU skal sætte gang i at overlappe NATO!!? Et brev der er al mulig grund til at vende tilbage til senere - hvis vi skal være ordentligt oplyste - ikk!?

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  Forkert citat i mit indlæg ovenfor!

  Undsyld jeg har fejlciteret Donald Tusk og en bemærkning fra hans brev - det rette citat er her: ”I december vender vi tilbage til, hvordan vi kan styrke det praktiske samarbejde på forsvarsområdet for at give det mere substans uden at overlappe NATO”
  Altså "uden" at overlappe NATO - det kan synes formildende og er det også i relation til min tekst! Men det afslører fortsat at man uden skelen går ud på en sti som ingen har ytret sig om at følge - især i Danmark!