Seniorøkonom: EU har en stor opgave i at trække WTO tilbage på sporet

DEBAT: Det internationale handelssystem i WTO er under pres, blandt andet fordi USA blokerer for nye dommere til WTO's appeldomstol. Det er alvorligt for en lille handelsnation som Danmark, der bør kæmpe i EU for at få WTO og USA tilbage på handelssporet, skriver Jens Hjarsbech.

Af Jens Hjarsbech
Seniorøkonom, Axcelfuture

Globaliseringen tog for alvor fart i 1995, da handelsorganisationen GATT blev til WTO. Samarbejdet har været en kæmpesucces, også for Danmark.

Lande, der opnår medlemskab af WTO, får et meget stort løft i eksporten.

For Danmarks vedkommende kan 40 procent af den samlede økonomiske vækst i perioden 1998 til 2008 tilskrives øget international handel. WTO er en fordel – både for høj- og lavindkomstlande.

USA's modvilje mod WTO
Men det globale samarbejde er under pres, og 11. december lider samarbejdet endnu et nederlag, fordi appeldomstolen i WTO ikke længere har tilstrækkeligt med dommere til at fungere.

Årsagen er, at USA har blokeret for udnævnelsen af nye dommere – i første omgang på grund af utilfredshed med domstolens afgørelser. Første gang de blokerede en udnævnelse var i 2016, altså under Obama. Efterfølgende har Donald Trumps administration fortsat blokaden, vel vidende at det vil sætte appeldomstolen ud af spillet.

Meget tyder på, at USA's modvilje mod WTO stikker dybere end som så. USA ønsker at ændre spillereglerne i WTO og vil ikke underkaste sig den international domstol.

Måske regner USA med, at deres forhandlingsmagt er stærkere, hvis de står uden for de internationale samarbejder, de selv har stået bag opbygningen af.

Handelskrige presser system
WTO er heldigvis ikke afhængig af appeldomstolen. Vi lever stadig højt på, at toldsatserne er halveret siden 1995, og at andre handelsbarrierer bliver elimineret til gavn for verdenshandlen.

Men når WTO’s appeldomstol nu ikke længere fungerer, bevæger vi os endnu længere væk fra det internationale aftalebaserede handelssystem. Det er allerede under pres på grund af Kinas manglende overholdelse af spillereglerne samt USA's handelskrig med Kina og måske snart EU – alt sammen noget, der strider mod reglerne i WTO.

For en lille handelsnation som Danmark er det et stort problem, for vi har ikke tyngden til at gøre vores synspunkter gældende, hvis det ender med at være den stærkes ret frem for på aftalte vilkår. Så hvad gør vi?

Danmarks handlemuligheder går gennem vores indflydelse i EU. Vi skal arbejde for, at EU fortsat kæmper for at få WTO tilbage på sporet. EU fremsatte sidste år et forslag til reform af WTO, der skal bringe os ud af dødvandet, uden at det har løst problemet.

USA skal tilbage i folden
Som et plaster på såret har EU også oprettet parallelle domstole, der skal sikre en effektiv tvistbilæggelse af handelsstridigheder, mens WTO's domstol er sat ud af spillet. Når det multilaterale samarbejde svigter, træder det plurilaterale i stedet. Men indtil videre er kun Canada og Norge hoppet med på ideen, så det batter ikke det store.

Vi kommer ikke uden om, at der skal arbejdes på en grundlæggende holdningsændring i USA. Vi skal trække USA tilbage til den gamle rolle som forkæmper for det multilaterale handelssystem, men det ser svært ud med Donald Trump.

En topprioritet for EU’s nye handelskommissær, Phil Hogan, er derfor en reform af WTO, der kan bringe USA tilbage i folden.

Det har lange udsigter, så indtil da skal EU fortsat indgå bilaterale handelsaftaler, fordi det baner vejen for mere samhandel. Den danske regering har her en særlig rolle i at holde EU fast på det spor, nu hvor vores handelsallierede, Storbritannien, er på vej ud.

Forrige artikel Folkebevægelsen mod EU: EU sikrer frihed, sikkerhed og retfærdighed for de få Folkebevægelsen mod EU: EU sikrer frihed, sikkerhed og retfærdighed for de få Næste artikel Dansk Energi: Klimapolitisk minefelt venter statsministeren til EU-topmøde Dansk Energi: Klimapolitisk minefelt venter statsministeren til EU-topmøde
Se debatarrangementet: Kan – og vil – EU forsvare sine demokratiske værdier?

Se debatarrangementet: Kan – og vil – EU forsvare sine demokratiske værdier?

TV: Snart kan Danmark gennem 50 års medlemskab fejre guldbryllup med EU, og derfor rejser der sig nogle mere centrale spørgsmål end for eller imod: Hvad vil vi med EU? Hvordan varetager vi bedst vores interesser i EU? Og hvordan skal EU forholde sig til nogle af de globale udfordringer, som EU står overfor? Se, hele arrangementet i videoen.