SF: EU er en rystende svag spiller i klimakampen

DEBAT: EU bliver nødt til at øge ambitionerne for klimaet. Vi skal øge fly- og skibsafgifter, regulere landbrugsstøtten efter C02-aftryk og mindske forbruget af kød, palmeolie og soja, skriver Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Margrete Auken (SF).  

Af Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Margrete Auken (SF)
Medlemmer af Europa-Parlamentet

En ny skræmmende IPCC-rapport varsler nu om store ismasser, der smelter på verdens tage! Det vil få voldsomme følger for vores levevilkår her på kloden – men kommer det til at betyde, at flertallet så også vågner op og handler?

Handling kneb det ellers med fra EU’s side ved det netop overståede klima-topmøde i FN. Er det fordi, at den gamle kommission er på vej ud af døren, mens den nye endnu ikke er godkendt? Det er i så fald en dårlig undskyldning for at møde frem med så ufatteligt uambitiøse klimaambitioner; EU var i en mildest talt pinlig forhandlingsposition. 

Vi i parlamentets Grønne gruppe har i årtier haft megafonen for munden og har hele tiden opdateret de nødvendige krav: Hvis vi skal være trygt på vej til et mål om et samfund uden udledning af CO2 i 2050, skal vi i EU reducere vores udslip med minimum 65 procent i 2030. Men både Kommissionen og Rådet (regeringerne) holder fast i sølle 40 procent.

Værktøjerne findes – vi skal i gang NU
Vi har 11 år til at afværge de værste konsekvenser og få bragt klodens klima på ret køl. Vi kunne starte med at regulere flybranchen og skibsfarten, som alt for længe har fløjet under radaren. 'Forureneren betaler' er et bærende princip i miljøpolitikken, men dette princip er suspenderet, når det gælder nogle af vores værste CO2-forurenere. Den tunge industri får frie CO2-kvoter, som i øvrigt er så billige i handel, at der er alt for ringe effekt af kvotesystemet, ETS.

Priserne skal hæves betragteligt, og så skal vi oveni indføre en CO2-skat. På den måde kan omkostningerne ved at udlede CO2 også afspejle de reelle konsekvenser for klimaet. For luftfarten bør der omgående indføres en brændstofafgift – på den måde vil priserne på flybilletter stige, og det kan forhåbentligt få flere til at vælge mere bæredygtige transportformer.

Alt det vil give os en stor bunke penge til at investere i den grønne omstilling og satse på vind- og solenergi, bedre togforbindelser, mere vild natur, mere grøn forskning og øget energieffektivisering på tværs af EU. Lige nu gør vi det modsatte og støtter den fossile økonomi i stor stil. Det ville have været passende, om EU var taget til New York med et løfte om ikke at give flere penge til fossil infrastruktur, som for eksempel gasledninger. 

Landbrugsstøtte efter CO2-aftryk
Herhjemme skal vi se reel handling fra landbruget, og det kræver skrappe metoder. SF og den Grønne Gruppe vil, at landbrugsstøtten skal være afhængig af landbrugets CO2-aftryk. Vi må væk fra kemikalielandbruget og i stedet støtte landbrug, som værner om naturens mangfoldighed og dyrevelfærd.

Flere landbrugsarealer skal omlægges til vild natur, for uden at beskytte natur og biodiversitet kan vi ikke vinde klimakampen. Landbrugsstøtten kan fint indrettes til at fremme dette formål. Vi skal have en mindre, men langt bedre kød- og mælkeproduktion. Og vi skal ikke producere flere dyr, end vi selv kan ernære. 

Bliver kød så dyrere? Sikkert, men så må vi spise mindre af det. Det tager ingen af os skade af. Vi skal af med importen af soja til dyrefoder. Vores massive import af soja til kvæg- og svinefoder er i øvrigt lige nu medvirkende til de voldsomme skovrydninger og skovbrande i Amazonas og Afrika. Det samme gælder i øvrigt det enorme forbrug af palmeolie i for eksempel vores benzin, mad og kosmetik.

EU har lang vej igen. Vi kender allerede mange løsninger - også nogen, der kan realiseres umiddelbart. Men indtil videre har hverken Kommissionen eller Rådet turdet. Og det gør EU til en rystende svag spiller; vi må ikke underminere den indsats, som nu er livsvigtig.

EU kan og skal i front i klimakampen.

Forrige artikel Debat: EU bør dele Brexit-ansvaret med brødebetynget Cameron Debat: EU bør dele Brexit-ansvaret med brødebetynget Cameron Næste artikel ATL og DI Transport: Ordnede forhold for chauffører kræver investeringer i kontrol ATL og DI Transport: Ordnede forhold for chauffører kræver investeringer i kontrol