Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble

REPLIK: Det er langt fra uden omkostninger, hvis lande vil forlade EU. Hverken DF eller medlemslande skal kunne forvente favorable aftaler, hvis de ikke vil være del af fællesskabet, mener EU-ordfører Peter Hummelgaard (S).

Af Peter Hummelgaard
EU-ordfører i Socialdemokratiet

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, risikerer at sætte Danmarks indflydelse over styr, når han opfordrer den danske regering til at bryde med de øvrige EU-lande i forbindelse med de igangværende Brexit-forhandlinger.

I et indlæg i Altinget (22. august) erklærer han sig enig med den britiske handelsminister, Liam Fox, i, at det er EU-Kommissionens ”uforsonlige og ufremkommelige tilgang til forhandlingerne”, som er årsag til, at vi risikerer at stå uden en aftale, når briterne næste år forlader EU.

Jeg er bestemt ikke nogen ukritisk beundrer af den nuværende EU-Kommission. Men det er nu engang briterne, der har truffet en beslutning, de ikke kunne overskue konsekvenserne af.

Dansk Folkeparti agerer som brik i magtspil
Foreløbig har de brugt to år på at diskutere med sig selv, hvad det egentlig er for en fremtid, de selv forestiller sig. Derfor er det noget besynderligt, at Kristensen Berth så ensidigt køber den britiske version af begivenhedernes gang.

Det ligner lidt for meget, at Kristensen Berth bare har bestemt sig for at være imod EU-Kommissionen, fordi det nu engang altid er det lette standpunkt for en EU-modstander.

Udtalelsen fra Kristensen Berth viser desværre, at Dansk Folkeparti er parat til at optræde som en villig brik i det spil, som Storbritannien i øjeblikket kører over for EU-landene.

Et spil, der grundlæggende handler om at spille EU-landene ud mod hinanden og svække den fælles forhandlingsfront. Den slags har sjældent gjort muligheden for at lande en god aftale større.

Det har Danmark absolut ingen interesse i. Det giver ikke Danmark bedre kort på hånden. Og det øger heller ikke sandsynligheden for at få en solid Brexit-aftale i stand.

Nødvendigt med konsekvenser for at melde sig ud
Jeg er mindst lige så optaget som Kristensen Berth af, at der kommer en god aftale med briterne. Det er afgørende for dansk eksport og danske arbejdspladser. Men løsningen er ikke at gå solo og bryde med de andre EU-lande ved at tage entydigt parti for briterne.

Vi må stå fast på, at det nu engang er briterne, der har truffet beslutningen om at forlade EU. Og at man ikke både kan melde sig ud af et forpligtende fællesskab og samtidig insistere på at fastholde de privilegier, der følger af at være en del af fællesskabet.

Måske er det netop det, der er forklaringen på Kristensen Berths forsvar for briterne. For indtil nu har Dansk Folkeparti fremstillet det som omkostningsfrit for Danmark at holde en afstemning i stil med den britiske.

Derfor er det selvfølgelig også hårdt at skulle erkende, at det kan have konsekvenser, når man beslutter at melde sig ud af fællesskabet.

Forrige artikel Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU Næste artikel Helveg til Juncker: Hold EU’s stats- og regeringschefer i ørerne Helveg til Juncker: Hold EU’s stats- og regeringschefer i ørerne
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hummelgaard

  Jeg tror mange mennesker træffer afgørelser i deres liv de ikke kan overskue konsekvenserne af deres valg og det samme gælder for stater.

  Derfor er det lidt godt du pointerede det, at man ikke kan forudse virkningen af et valg eller fravalg.
  Der er mange eksempler på og især i medierne på dommedagsprofetier hvor galt det går Storbritannien økonomisk, når de forlader EU.
  Deadline DR 2 fik nogle til at snakke om nedsmeltning af Storbritanniens økonomi, hvis der ikke kommer en aftale med EU.
  Der er ingen som kan forudsige Storbritanniens økonomisk situation om et eller 5 år de har forladt EU -.dem, der gør det, gør det ud fra enten rent gætterier eller på grund af deres meget pro -.EU holdning har et ønske om at Storbritannien bliver økonomisk hårdt ramt, ihåb om det ville afskrække andre lande for at forlade EU.
  Deadline i DR 2 og Dagen har der deltaget nogle som rent faktisk ønskede at der var sket masse arbejdsløshed i Storbritannien og da den nye Itslienske regering talte om et evt at forlade at ønske ømuen,,så var det et ønske fra Malene Wind Italianerne blev straffet økonomisk politik.
  Jacob Ilborg skrev i et information om at det var især de ældre borgere i Storbritannien der havde. stemt for unionen skulle ud af EU og de ville være død inden for overskueligt fremtid, der er det er udtryk for en ønske tænkning om, at Storbritannien forbliver i EU ved jeg ikke, men evt. ligefrem at ønske nogen døde er ikke særlig sympatisk.
  En af de mest besynderligt argumenter mod beslutningen af for at det var de ældre der fortrinsvis stemte for, at det betød de bestemte vilkårene for var de næste generationer virker arbsurd alt den stund der er generationer før, dem, der ældre i dag, der har haft betydning for deres livsvilkår også
  Dem, der var unge i 1972, men ikke gamle nok til at stemme til folkeafstemningen om tilslutning til EF, måtte accepterede at det var nogle der havde besluttede at Danmark skulle være medlem af EF som fik betydning for ens levevilkår i næsten hele ens liv.
  Det må være en befolknings ret at bestemme om de ønsker at deres land blive en del af en forbundsstat eller ikke.

 • Anmeld

  J. Jensen

  GB økonomiske fremtid kan forudsiges

  Some background: for most of the past two years, whenever Rees-Mogg or Liam Fox or Davis or any such person has been asked to comment on there being, for example, no forecasts by the government or by any major bank that indicates Brexit will not leave Britain substantially poorer, they reply by saying economic forecasts are “pointless”. “There is no point trying to predict where the economy will be in 15 years” is a phrase uttered in slightly different words by both Fox and Rees-Mogg in the past few weeks.
  And yet, here was Rees-Mogg, on hand to explain that a no-deal Brexit – that event commonly considered by any even vaguely involved to be a total catastrophe – would in fact be worth £1.1 trillion to the UK economy over the next 15 years.
  There is not a single figure in the government, the Treasury or the economics analysis department of any major bank or investment firm who considers this to be anything less than deranged.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Exit ?

  Nu er S jo heller ikke ligefrem for samarbejdet i EU. S vil kun være halvt med, og opstiller en række betingelser. Det samme gør den nyudnævnte EU-kandidat Mette Bock fra LA, som nærmest er gået i alliance med DF om at indføre engelske tilstande i Danmark.

  Det gælder Danmarks fremtid, så hverken DF, LA og S kan jeg som borger ikke stemme på, da de vil isolere landet fra omverdenen. Fri bevægelighed over grænser kræver samarbejde, og i hvilket omfang dansk erhvervsliv kan leve med at blive isoleret fra EU, ja det får vi at se når Brexit bliver en realitet. Englænderne synes selv at have problemer med det.

  Danmark står derfor ved en skillevej.

  Skal vi lege individualister som kan det hele selv, stå isoleret tilbage udenfor, og alliere os med et USA first? Eller vil vi være solidariske i et europæisk fællesskab?

  Vi kan desværre ikke få nogle klare politiske svar, men jeg synes det politiske Danmark skylder borgerne en afklaring, for melder de Danmark ud af det fransk-tyske samarbejde og den europæiske akse, for at gøre os til et europæisk Nordkorea, så melder jeg mig ud af det danske samfund mens tid er.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Frihandel er dansk interesse

  Det er lodret imod danske interesser, når Socialdemokratiet så åbenbart støtter EU´s hårde forhandlingskurs over for UK. EU´s hårde kurs afspejler unionens egentlige intention: træder man ud af den fælles statsdannelse, som EU i realiteten er, skal man straffes. At EU så også straffer sig selv ved de høje toldmure, er åbenbart et underordnet hensyn.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Ib Christensen

  Skulle vi for en gang skyld ikke få en seriøs EU debat på sporet.
  EU har ikke bedt England om at udtræde af det Europæiske samarbejde, men har fra starten af peget på 3 ufravigelig krav man skal være enige om.

  * EU-BORGERNES RETTIGHEDER:
  * REGNINGEN SKAL BETALES:
  * NORDIRLAND/IRLAND

  Når der er tilstrækkelig fremskridt på disse punkter kan man - efter GB udtræden i 2019- i en overgangsperiode aftale de nærmere handelsbetingelser, hvis ellers landet vill overholde EU lovene og domstolen i denne periode.
  Lige nu afventet alle det rivegilde, der foregår ii det konservative parti, og det har intet med EU at gøre. Det er heller ikke rimeligt, at påstå at EU hverken har truet eller planlagt at straffe GB eller andre lande. EU er baseret på en frivillig ansøgning om tilslutning og alle kan gøre som England, hvis de er utilpasse med at være en del af et demokratisk samarbejde.
 • Anmeld

  Kim nielsen

  J. Jensen - min uhæderlig ven og ole Rasmussen

  Ole Rasmussen

  EU har hverken noget med solidaritet og demokrati at gøre
  Derimod ville EU være en supermagt der kan få indflydelse på verdenen - forstået alle dem der ikke deler det som EU anser som et værdigrundlag kan få nogle bøllebank.
  EU taler dermed til egoismen og soliditarien med de svages EU - borgere er utrolig svært at få øje på
  EU kommissionen anbefalede blandt andet forringelse f førtidspension, efterløn og fleksjob

  J. Jensen min utroværdig ven

  Det er rent tankevækkende at du af alle ønsker en seriøst debat - det er noget du har åbenbart meget svært ved - hvis folk ikke er enig med dig, er de enten kommunister eller DF, der aldrig burde få lov at skrive noget i Altinget eller også burde de forlade folketinget.
  Selv om der bliver skrevet noget faktuelt, så er det ikke alene budbringeren der er sindsyg, men det er også beskæftigelsesministeriet og Folketingets Europa udvalg selv sin bedste ven

  Du fortsætter med at henvise til udtalelse fra alle mulige enkelte personer og organisation som bevis for at Storbritannien går økonomiske mørke tider imøde uden aftale med EU.
  Det var på BBC hjemmeside nogle som argumenterede for, at Storbritannien ligefrem ville opnå økonomisk overskud ved at forlade EU.

  Der er ingen af dem eller heller ikke J. Jensen med samfundsvidenskabelige vægt kan udtale sig om, hvorledes Storbritanniens økonomi ville have kunnet udviklet sig øknomisk i eller uden for EU, men det lader J. Jensen sig ikke anfægte af og forsætter i samme stil med påstå, at Storbritanniens befolkning bliver meget fattig og at de kun har sig selv at takke for det.

  Det er det samme som påstanden om at uden EU har der ikke været velstandsstigning i Danmark.
  Der er ikke noget økomisk grundlag og undersøgelser der bekræfter denne velstandseffekt
  For at kunne sige noget fornuftig om de økonomiske konsekvenser af at Storbritiannien forlader EU, ville det kræve noget der er fysisk umuligt, nemlig at undersøge den økonomiske udvikling i den situation hvor Storbritannien forbliver i EU og undersøge den modsatte situation
  Det samme gør sig gældende med påstanden om velstandstigning.
  Alt andet er gætteri
  Jeg kan godt forstå J.Jensen og hand åndsfeller i Radikale venstre og Malene Wind har behov for at fremsætte skrækkampagne -.for hvis det skulle vise sig at Storbritannien lever godt uden at være medlem af EU, så kunne det friste nogle andre lande at forlade det udemokratisk og usolidarisk EU

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen gamle internettrold

  Alle ved jo at du vil stille dig yderst positiv over for EU projektet, hvis bare Rusland blev optage i medlemskredsen, fordi det efter din opfattelse ville styrke demokratiet.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Det er sørgeligt at Storbritannien forlader EU

  Det er sørgeligt at Storbritannien forlader EU. Det vil svække EU, som der vil blive meget brug for som modsvar til verdens øvrige stormagter, især USA og Kina. Ellers ender Europa med at blive styret af dem.

  Jeg håber Storbritannien fortryder sin udmeldelse og forbliver i EU.

 • Anmeld

  Kim Nielsej

  J. Jensen min uhæderlig ven og Jesper Lund

  Du er god til at komme men den ene besyndelige påstande efter den anden, sin er de måske hvis man er en barnerumpe.
  Jeg har tidligere undret mig over at alle dem der sælger EU s som fredens projekt ikke ønskede at Rusland ikke blev medlem.
  Faktisk gik jeg ind for dine venner Radikal Venstres ønske om at Tyrkiet skulle være medlem af EU med naboargumentationen - og det ville betyde Iran, Isreal osv også kunne blive medlem af EU
  Det støtter jeg varmt så ville EU hurtig gå i opløsning
  Du er god til citat fusk

  Jeg håber at Storbritannien forlader EU - at have endnu en supermagt i verdenen er ikke en lykke for nogen - og dine tanker minder i uhyggeliggrad om det tredje rige

 • Anmeld

  Jesper Lund

  EU's mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd.

  EU er ikke kun "fredens projekt", men også et samarbejde mellem lande, som overholder 'Traktaten om Den Europæiske Union', som f.eks beskriver EU's værdier (artikel 2) således:
  "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd."

  Derfor er Rusland i hvert fald udelukket fra at blive optaget i EU, og det er gået for hurtigt med at få optaget visse af de tidligere østeuropæiske lande. Polen og Ungarn ville ikke blive optaget i EU, hvis de først nu søgte om at blive optaget. Det viser sig ved, at EU-Parlamentet nu har vedtaget at der bør indledes en Artikel 7-procedure mod Ungarn for groft overtrædelse af artikel 2, som tidligere nævnt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund - velfærd er ikke et værdigrundlag for EU

  Det passer ikke at.Velfærd er en del af EU s værdigrundlag
  Tværtimod undergrave den ultraliberalisk økonomisk politik, som er traktatsfæstede vores velfærdssamfund
  Det er stadigvæk underligt at du henviser at demokrati er et værdigrundlag for EU - når der eksisterer et demoktatiske underskud.
  Stadigvæk dit ønske om EUnsommen supermagt vækker minder om det tredje rige

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det var ikke kun det radikale venstre

  Der ønske at Tyrkiet fik fuld medlemsskab for sluttede både enhedslisten og SF også op om.
  Men tiderne skifter og de mere besindige og fornuftbetonede fik alligevel ret.

  "I debatten om yderligere udvidelse af EU går skellet imidlertid anderledes. Det er især spørgsmålet om optagelse af Tyrkiet, som er et centralt konfliktpunkt. Selv om alle partier med undtagelse af Dansk Folkeparti accepterer EUs optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, er der delte meninger om, hvorvidt de skal føre til fuldt medlemskab. Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre er stærke tilhængere af Tyrkiets fulde medlemskab"

 • Anmeld

  Jesper Lund

  EU har også tilhængere blandt venstreorienterede

  Kim Nielsen
  Nu har EU heller ikke direkte medtaget velfærd som en værdi i dets værdigrundlag, men har sat sig som mål at fremme befolkningernes velfærd.

  Jeg stemmer på SF, så jeg hører til den fløj, som absolut ikke bryder sig om en liberalistisk økonomisk politik, hvor den økonomiske ulighed bliver større og større, og hvor der ikke er noget ordentligt sikkerhedsnet under de svageste.

  Men den kamp mod en for liberalistisk økonomisk politik foregår jo også på nationalt plan. Den skal selvfølgelig også føres på EU plan.

  Jeg kan ikke se noget fornuftigt alternativ til EU for Danmark. Danmark ville sikkert også være underkastet en endnu liberalistisk økonomi, hvis vi stod udenfor EU med stormagterne frie spil mod lille Danmark.

  SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen er nu fortaler for at ophæve forsvarsforbeholdet. Tiderne skifter...

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Det er lidt af et svagt argument at sige at hvis Danmark var uden for EU så skulle vi fører en liberalistisk økonomisk politik.
  Denne økonomiske liberalistiske politik som SF var med til at føre ud i livet ramte mange af den vælgere socialt hårdt og det virkede som om at SF var mere interesseret at føre EU -.kommissions anbefalinger på nedskærringer på det sociale område frem for at varetage deres vælgergrundlags interesserer.
  Der er bare det at ved øknomiske liberalitisk politik nationalt kan e flertal i befolkningen stemme sig væk fra - det kan man ikke med den, der DR traktatfæstede i EU.
  Det er ikke tilfældet at uligheden i vores samfund er steget kraftig og flere er endt i fattigdom, samtidig løber de rigeste fra alle andre
  Fx går hovedparten af velstandsstigningen i modsætninger til tildligere til de rigeste del af befokningen.
  Finaspakken og budgetlovgivningen er med til at undergrave vores velfærdsstat - der er ikke et sted inden for det offentlige der sker besparelser og i kommunerne er det igen de ældre og børnene der står for
  Det er tiltros for vi befinder i en højkonjunktur hvor nogle tjener strygende på.
  Farligheden ved at øge uligheden og fattigdom er at det giver næring til de højreorienterede bevægelser og racisme
  Det virker altid underligt hvis man ønsker at kommer ud af EU skal man angive et alternativ til EU - der stod ikke på stemmesedlen ved folkeafstemningen om til EF, at hvis de stemmer nej, skal de angive et alternativt
  EU er grundlagt på et befolkningskrav og et ønske om et demokrati, hvor folk en reel indflydelsen på de retsregler der regulerer deres levevilkår
  Påstanden om EU bygger på solidaritet forekommer noget besynderligt - Irland og Skotland er meget pro EU på grund af store økonomiske støtte fra EU, og på dette punkt er Ungan det også når det gælder det økonomiske.
  Det er tankevækkende medlemsstaterne i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemsstaterne i EU har.
  Endelig den tankegang og ønske at gøre EU til en militærmagt - historien ar vist at militærmagter har en vis evne at løbe løbsk

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  UK skattetænkning..

  Hele planen med brexit er nu at udvide skattelyet UK, som allerede er verdens største. Milliarder af Danske kr. forsvinder der årligt. UK lever af dette.

  Kun fælles EU front kan få bugt med det. Det er ikke et tilfælde at brexit kom , efter EU begyndte at få aftaler tvunget ned over hovedet på UK, Luxembourg og Schweiz. Og at de Tory's der støtter det, gør det pga. dette.

  Jeg tror dog snarest UK kommer retur i EU dog. Skotland forlader ihvertfald UK hvis ikke!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Min lille udvidende kattekilling eller store fede kat

  Jeg kan forstå du er radikal eller venstre og det forklare din noget besynderlig påstande
  Det kan ikke anbefales for mange gange at i stedet for at slikke mælk hele tiden kunne det være en god ide at du brugte noget at tid at sætte dig ind i hvad EU er, demokrati er og socialisme ( du påstår noget mærkeligt, at du er socialist) • Anmeld

  Henning Petersen

  Skattesnyd og arbejdsmarkedsrettigheder i Brexit-Uk

  Tak til Lisbeth Sørensen for at bringe spørgsmålet om EU´s direktiv til nedbringelse og forhåbentlig stop for skattesnyd på banen. Det har været "gemt" i den hidtidige debat.

  5 dage efter forslaget var blevet fremlagt til forhandling i EU meddelte UK´s premierminister David Cameron at der ville blive afholdt en folkeafstemning om tilhørsforholdet til EU. Formentlig for at lægge en dæmper på den interne splid i sit parti, hvor en mindre fløj er eller repræsenterer de superrige, som ville blive hårdt ramt af direktivet.

  Direktivet træder i kraft næste år, så derfor er det afgørende for de mange rige med konti i eksotiske skattely, som jo er britiske, at UK forlader EU så hurtigt som muligt. Den nye aftale skal kun omfatte varer - ikke serviceydelser som f.eks. bankprodukter.

  Et andet mål er et mere "liberalt" arbejdsmarked. Læs: Komme af med de arbejdstagernes rettigheder til bl.a. minimumsarbejdstid, som er gældende i EU

  DF forsøger jo at sælge sig selv som "den almindelige borgers beskytter", men opfordrer regeringen til at støtte skattesnydere og en fraktion der ønsker at stække fagbevægelsen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund -.EU - retten om forståelse af velfærd

  Efter art.3, stk.1 TEU er det som EU s mål at fremme sine værdier freden og befolkningernes velfærd.
  Udtrykket " befolkningernes velfærd" kan måske, hvis det læses i dansk kontekst og med udgangspunkt i det danske sprog, giver det indtryk, at EU har ambitioner om at udvikle sig til en pedant til en nordisk velfærdsstat på supra - nationalt plan.
  EU - retlige tekster skal i midlertid læses i en EU - sammenhæng, herunder i lyset af de forskellige (for tiden 24 ) sproglige versioner.
  Ordet "velfærd" eller noget der i høj grad ligner, benyttes i den danske og svenske version af EU - traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" .
  På engelsk signalerer EU ikke, at man har "welfare" eller en "welfare State" som målsætning.
  På tysk benyttes udtrykket "Wolhlengeben" og på fransk " bien - etre"

  EU - ret af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen 7. reviderende udgang 2016 Karnov s 72 f

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Brexit bliver dyrt for -90% britter.

  Helt enig, Henning Petersen.

  Det er nu mangel på EU arbejdskraft I UK. Og vil forblive således efter EU brudet, da det så ikke er attraktivt at arbejde og bo i UK uden rettigheder. Har selv levet nær 9 år der. Og har bla arbejdet for Danske banker, der lever af rige skattetænkende danskere der flytter deres formuer derover. I mere praktisk forhold, ikke direkte relateret til deres pengeforhold.

  Mange af de millioner af EU borgere der nu bor og arbejder der, vil søge mod skandinavian ved brexit. Bliver et kæmpe problem..

  Et andet lokalt problem for lokale borgere i UK, er når disse EU borgers rettigheder til velfærd mv. er dem frataget, vil de være langt mere interessante for arbejdsgivere, da de nu er på arbejdstilladelser kun og en mere desperat arbejdskraft uden velfærd at falde tilbage på. Hvilket betyder at de EU borgere der bliver i UK, vil få jobbene før lokale briter som er mindre desperate i langt højere grad, end nuværende.

  De fattige britter der stemte for EU-de fleste- bliver de fattigste ved udtrædelsen. Tristheden ved det hele.

  KN..Retur til vuggestuen..

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Søg hjælp

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KN vil have godt af et udenlandsophold?

  Har selv tilbragt over halvdelen af mit liv i 100 plus lande, uden for DK.

  Og du er et ypperligt bevis på andedammens charme og indsigt, når den er værst!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Søg hjælp

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  psyKO "kim olsen", her kaldt KN

  Må under behandling.

  Det har vi vel råd til? Det er jo et velfærdssamfund?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Det er venlig ment søg hjælp
  Du set nazister overalt og du er omringet af udlændinge som du nok vil sige det er famde uhyggeligt du
  Vi kan ikke stemme på de borgerlige for de lukket dem alle ind så vi må stemme på de røde eller er det omvendt
  Du skal have Tak for et billigt grin

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Er dette Dansk? AF KO?

  Nok drukmandsnak?

  Naturligvis står i borgerlige ikke for en stram indvandringspolitik , KO.

  Om røde gør, vel Socialdemokratiet siger de gør nu, Og forsøget må gøres. Vi ved dog at blå blok ikke gør, da de historisk har indledt flere indvandrere end røde?

  Så er vel intet at tabe her?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbet Sørensen

  Hjælper hjemmet dig ikke med dine tvangstanker og sørge for at du kommer
  Lidt ud i virkeligheden -.der kan du møde mange forskellige og søde mennesker uanset hvor de kommer fra
  Jeg kan forstå på dit sprogbrug du er en rigtig charme trold, så du skal nok vinde nogles hjerter
  Hils på hjemmet og hav en god søndag

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  Kære KO,

  For KN er bloggeren "kim olsen" fra B-BT. Så i fremtiden for forkortelsens skyld bliver du kaldt KO.

  vi ser at du stadig har sutten i munden, her dagen efter? Hvordan tygger man halm med en sut?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Har du husket at tage pillerne

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Tag sutten ud...

  ...engang imellem, KO!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Søg hjælp
  Tak for denne gang må du.få et godt liv

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  En åben vuggestue

  .....i weekenderne til KO!

  Mange tak!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  "traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" . "

  Nej dette bruges slet ikke i UK af nogen. Kun ordet welfare..Bruges hverken af aviser , politikere .

  Måske nogen nynazister bruger ordet på det sorte internet? Som en del af white power?