Steen Gade: De danske EU-forbehold er en møllesten om halsen

KRONIK: Det er i Danmarks interesse at fjerne EU-forbeholdene, der i dag fylder 25 år. Forbeholdene er blevet overtaget af det nationalistiske højre, og Europas udfordringer kræver fælles løsninger, skriver Steen Gade.

Af Steen Gade
Formand, Nyt Europa 

Fredag er det 25 år siden, at et lille flertal sagde ja til den Edinburghaftale, der gav Danmark de fire EU-forbehold i forhold til Maastrichttraktaten, der var forkastet af et snævert flertal året før.

Dagen huskes måske i dag mest, fordi ja'et udløste de mest omfattende gadekampe i nyere tid. Vreden var meget stor – især på dele af venstrefløjen. Og der var argumenteret voldsomt imod aftalen. At Danmark var blevet snydt, og at det var det samme, der blev stemt om.

Folkebevægelsen mod EU kaldte det en glidebane hen mod unionen, og Jens Peter Bonde gav aftalen fire års varighed. Folkebevægelsen mod EU kaldte det et komplot, og Enhedslisten fik tegneren Claus Deleuran til at tegne det hele som kejserens nye klæder. For vi havde jo intet på, vi SF’ere, der havde hovedansvaret for aftalen.

Virkeligheden blev en helt anden. Forbeholdene eksisterer og betyder mere og mere. Vi havde virkelig noget på. Blandt andet fordi aftalen med de andre EU-lande desuden var sikret gennem en politisk aftale mellem syv af Folketingets dengang otte partier om, at forbeholdene kun kan ændres ved en folkeafstemning. Kun Fremskridtspartiet var ikke med, og Enhedslisten sad ikke i Folketinget.

Forbeholdene er overtaget af det nationalistiske højre
De visionære afsnit i det nationale kompromis mellem S, R og SF og senere tilslutning fra de øvrige fire om udvidelse af EU, markant satsning på høje miljøregler i EU-samarbejdet, mere åbenhed og nærhed i samarbejdet, større satsning på beskæftigelse og inddragelse af fagudvalgene i Folketinget blev kludetæppet af aftaler til en langsigtet strategi for Danmark. Den eneste vi har haft. Politik betyder altså noget.

Den strategi er for længst brændt ud. I dag ser vi et flertal i Folketinget, der under mottoet ”imod overimplementering” målbevidst arbejder på, at EU-aftalte miljøregler ikke styrkes eller direkte svækkes.

Der er ingen entusiasme knyttet til en ny udvidelse med Balkanlandene i 2025, som resten af EU diskuterer, og fagudvalgenes inddragelse i EU-beslutninger har været svag i årevis. Diskussionen om samarbejdets indhold er desværre gået fuldstændig i stå.

Det værste er dog forbeholdene. I dag er de blevet en møllesten om halsen på os alle sammen, men især den del af venstrefløjen, der stadig forsvarer dem, burde være i store vanskeligheder.

For forbeholdene er reelt blevet overtaget af både det nationalistiske højre og det fremmedfjendske højre. Man kan roligt tale om en ”fjendtlig overtagelse”, for de var tænkt i en anden tid og langt mere med et centrum-venstre-fortegn.

Allerede for 15 år siden, da jeg skrev bogen "Gades Europa", noterede jeg, at jeg ikke længere kunne sige noget pænt om dem. Både fordi jeg har skiftet syn på mange af de områder, og fordi tiden var en anden. Det er alt sammen endnu mere sandt end dengang.

Udfordringerne skal løses i fællesskab
Udfordringerne med migration og flygtninge kan jo kun løses i fællesskab. Og skal det gøres effektivt, kommer det til at kræve, at vi skal af med retsforbeholdet. Styrket terrorbekæmpelse fremover stiller os i samme situation, ligesom vi sidst så det politisamarbejdet.

Måske vi uden den indflydelse, som fuldt medlemskab giver, kan stå med hatten i hånden - som med Europol - og bede om særaftaler bagefter, men det er da ikke attraktivt bare at skulle rette ind efter andre.

I stedet burde vi stå i spidsen for en massiv hjælp til Afrika for at sikre udvikling der, at få en effektiv fælles ydre grænse med en korrekt og human behandling af flygtninge, mulighed for at komme legalt til Europa fra hjemlandene og at stoppe flugten over Middelhavet.

På det økonomiske område ved vi, at der nu lægges op til tættere økonomisk samarbejde inden for ØMU-landene. Vi er i dag fuldt afhængige af den linje, der vælges, og i praksis kan det ligefrem virke, som om vi helst skal være "mere katolske end paven", netop fordi vi er udenfor.

I stedet burde vi få diskuteret, hvordan vi kan påvirke indholdet væk fra gold sparepolitik til en fælles økonomiske politik, der satser meget mere på beskæftigelse samt massive fælles investeringer i grøn omstilling af hensyn til klima, ressourcer og miljø bredt.

Og med Trump ved roret i USA bør vi vel snart indse, at tiden er en helt anden. USA er givetvis permanent på vej væk fra Europa, og dermed det skjold vi har følt os dækket af. Samtidig er Trump i gang med direkte at nedbryde idéen om multilateralt samarbejde. Tænk på klimaaftalen og senest flytningen af USA's ambassade til Jerusalem.

Vi har derfor behov for meget tættere udenrigspolitisk samarbejde i Europa og også at kunne deltage i det samarbejde på det militære område, som alle de andre EU-lande er ved at sætte i gang. Også det neutrale Sverige. Så hvad er det, vi er så bange for?

Forbeholdene er selvmål, de bør fjernes
Det er i Danmarks samlede interesse at fjerne forbeholdene. Opretholdelse af dem tjener i dag først og fremmest det yderste højre - i flere udgaver.

Det burde virkelig gøre ondt på især Enhedslisten, som i dag er venstrefløjens største parti, og som – utroligt nok – i dag kæmper hårdnakket for de forbehold, de kaldte ”Kejserens nye klæder”, og ovenikøbet var det eneste parti, der straks efter Brexitafstemningen forlangte, at Danmark skulle følge efter ud af EU.

Om det også giver anledning til eftertanke hos mig selv. Ja, selvfølgelig. Som forbeholdene virker i dag, ligner de et selvmål, om end det så helt anderledes ud undervejs.

Og læren er måske, at i en verden, der ændrer sig så hurtigt, skal vi som borgere forlange politikere, der er villige til at skifte synspunkter. Ikke vindbøjtler, der bare følger folkestemninger, men mennesker, der sagligt og grundigt argumenterer for ændringer.

Og som borgere skal vi så huske at være glade for dem, ikke håne dem.

Forrige artikel Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold Næste artikel Jacob Mchangama: Censur på sociale medier overgår selv den katolske kirke Jacob Mchangama: Censur på sociale medier overgår selv den katolske kirke
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Møllestenen

  sidder heldigvis om halsen på udenlandsk våbenindustri, islamistelskere og multinationale skattesnyder og sugerørsekvilibrister, der tror at de personligt skal profitere af deres landsmænd.
  Vi har for længst sagt og stemt hvad der skal stemmes til den slags landsforrædderi.
  Og det var "Nej"
  Og hvad efterhånden noget afdankede varmluft producenter uden nogen substans kan vrøvle om, bliver mere og mere irrelevant, og bemærk; der er ingen, gentager ingen unge mennesker, der gider høre på gammelfars historier fra forrige århundrede..
  mvh

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Ville gerne

  Ville gerne være, og er, glad for tænkende, argumenterende politikere, men de er så få, desværre.
  Godt at læse dagens kronik, men trist at tænke på at netop dens skribents stemme ikke kan høres på Chr.borg i dag pga. for mange vælgeres fravalg(?) af netop fornuft og argumentation.
  I øvrigt er EL's holdning til EU mig en af flere gåder ved det parti, der ellers har nogle fornuftige folk på tinge.. Men fornuft kan også styres fra maven...

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · Glad, samfundsinteresseret pensionist

  Fodslæbende danskere

  Et godt indlæg fra Sten Gade. Det har i mange år været trist at være dansker, set i relation til det europæiske samarbejde, som Danmark som et lille land har så stort behov for at være en del af. Men danskerne er så fodslæbende, at det gør ondt. Lad os få en debat, der drejer sig om positivt at udvikle EU i stedet for hele tiden at tale EU-samarbejdet ned. Vi har behov for et stærkt EU-samarbejde og for at være aktivt og positivt med i den aldrig afsluttende udviklingsproces.

 • Anmeld

  Henning Petersen · Konsulent

  Kom ud af boksen

  Jeg havde en gang en god kollega, der på sit kontor havde en tegning af en lille, sur, gammel mand der sad sammenkrøbet i en kasse. Under tegnigen teksten: "De er så dumme alle sammen". Jeg bliver mindet om det, hvergang jeg ser den gamle sure mand med det hvide hår, der kalder sig USA´s præsident og når jeg læser indlæg som Morten Holgersens.

  At man stemte nej i 1988 er jo ikke ensbetydende med, at man mener det samme i dag. Man bliver jo i de fleste tilfælde klogere med alderen. Som f.eks. Sten Gade og Jens Peter Bonde. Det var forøvrigt før mobiltelefonerne blev hver mands eje, før der fandtes Internet til private, facebook og meget mere.

  Kriminaliteten er blevet mere international i de 30 år, der er gået. EU arbejder i øjeblikket på et omfattende forslag til afskaffelse af skattely-muligheder. (En af grundene til at der er så mange rige Brexit tilhængere?). I dag har Danmark fået en påtale om at udforme en politik for hvad vi gør ved vort atomaffald.

  Ingen af disse områder kan Danmark klare alene. Her er vores suverænitet forlængst forsvundet, uden vi kunne gøre noget. Vi har ligesom de øvrige lande 1 stemme i EU. Målt efter befolkning udgør vi 1%-2% af EU´s befolkning. Hvor stor indflydelse kan vi få alene?

  Så tænk ud af boksen Morten Holgersen. Kom med nogle konstruktive konkrete forslag til hvilken fremtid vi gerne vil hjælpe vore børn og børnebørn med at skabe. Du kan jo eventuelt studere Cirkus Brexit og lære lidt om problemerne.

 • Anmeld

  Benny Andersen · Ingeniør

  Gode pointer

  Det er nogle gode pointer Steen Gade kommer med. Jeg tror han har ret. EU kan være træls ind imellem, men det er det vi har og vi bør bidrage mere helhjertet.
  Man kunne have lyst til at kommentere Morten Holgersens skriverier, men de viser vel bare at dumhed trives i bedste velgående.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Samarbejde eller sammenslutning

  Steen Gade taler om samarbejde, men han ærinde er sammenslutning. Tilsyneladende er der ingen grænser for, hvad EU skal tage sig af. Vi har NATO, som Trump har erklæret sin loyalitet over for, hvad skal vi så med et EU-militær? Det "fælles økonomiske samarbejde", der nu lægges op til, bliver en dyr historie for de nordlige EU-lande, der skal poste penge til de sydlige. "Hjælpen til Afrika" forbliver nærmest symbolsk: Afrika vil fortsat i stort omfang være udelukket fra EU-markedet. Hvad Europol angår, er det tilsyneladende forbigået Gades opmærksomhed, at vi har fået en udmærket aftale med EU. Migrationsproblemet kan løses i samarbejde mellem frie nationer som EFTA-landene i stedet for, at EU skal styre migrationspolitikken med bestemmelse over kvoter for de enkelte medlemslande.

 • Anmeld

  Preben Rasmussen

  Hvorfor vreden mod EU.

  Sten Gade undlader fuldstændigt at forholde sig den vrede og bekymring store dele af EU's befolkninger føler i forhold til EU.
  Hvor godt er det lykkedes at indføre Euroen i f. eks. Grækenland og Italien ?
  Aftalen om fri bevægelighed indenfor Schengen-rummet er brudt sammen med en ukontrolleret indvandring af migranter til følge.
  Dublin II - aftalen fungerer ikke. Aftalen forudsætter, at en asylansøger skal have asylsagen behandlet og afgjort i første ankomstland. Dette sker og ikke og Europa har udviklet sig et supermarked hvor migranter frit og ukontrolleret bevæger sig rundt i Europa.
  Visegrad-landenes modstand mod omfordeling af migranter er velbegrundet.
  Udvidelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Hvordan går det ?
  Udvidelse af EU med Balkan-landende ? Mon ikke er vigtigere ting at befatte sig med.

 • Anmeld

  Jette Ziegler · virksomhedsejer

  betænkelig ved Steen Gades nedsatte hørelse

  Der er generelt ikke begejstring blandt den danske befolkning for mere EU, og det vil komme omgående, hvis vi ikke har de danske forbehold.
  EUs indblanding i danskernes hverdag er voldsom nok p.t.

 • Anmeld

  Steffen Nørregaard · civilingeniør, medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg

  Og hvilken møllesten

  Steen Gade har ret. De danske undtagelser (de bør ikke kaldes forbehold) snærer mere og mere, og vi bliver efterladt venneløse på perronen, når EU udvikler sig. Vi er delvist medlem og delen bliver stadig mindre.

  Steen forherliger SF som initiativtager til aftalen, som SF temmelig krukket døbte "Det nationale Kompromis", men glemmer, at SF var en af de argeste modstandere af Maastricht Traktaten ved afstemningen i 1992. Det var dog først og fremmest salonkommunisten Holger K. Nielsens skyld.
  Det er glædeligt, at SF er kommet på bedre tanker.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Folketinget kan gøre som flertallet vil.

  Folketinget kan til enhver tid fjerne forbeholdene eller rettere udtrykt, negligere dem og herefter følge EU helt og fuldt, så længe der er 5/6 deles flertal herfor i Tinget - dette hvis der er tale om afgivelse af suverænitet. Folket skal slet ikke spørges fordi, bindende folkeafstemninger slet ikke er lovligt iht. Grundlovens § 56.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  EU er en møllesten om halsen på Europa. Kloge lande som Norge og Schweiz har en bedre økonomi end noget EU-land.

  CIA finansierede i årevis europæiske toppolitikeres propaganda for Europas Forenede Stater. Herved cementeredes det skødehundeforhold til CIA, som EU har endnu i 2006


  Man må give USA`s efterretningstjeneste CIA, at søgefunktionen på dens hjemmeside, www.cia.gov, er fortræffelig. Søger man på navnet Rockefeller, kommer blandt andet en side frem med oplysningen om 'at David Rockefeller jævnligt donerede penge til at hjælpe CIA, inklusiv et tilfælde hvor han udskrev en check på 50.000 dollars til støtte for europæiske ungdomsgrupper'.
  CIA finansierede i årevis europæiske toppolitikeres propaganda for Europas Forenede Stater. Herved cementeredes det skødehundeforhold til CIA, som EU har endnu i 2006.

  Penge og andre midler
  CIA`s propagandapenge blev kanaliseret til Europa via American Committee on United Europe (ACUE) efter ordre fra den senere CIA-chef Allen Dulles. Han og William Donovan, grundlægger af CIA, gik sammen med grev R.N. Coudenhove-Kalergi i forsøget på at skabe en europæisk enhedsbevægelse. ACUE opstod som et mellemledskompromis.
  CIA fik pengene fra Rockefeller- og Ford-fondene og forretningsgrupper med nære bånd til Det hvide Hus. Hovedmodtager var Europabevægelsen, som mellem 1949 og 1960 modtog fire millioner dollars. Herefter overtog det amerikanske udenrigsministerium rollen som politisk igangsætter. Frigivne amerikanske regeringsdokumenter har afsløret et memorandum dateret 26. juli 1950, som rummer instrukser til promovering af et flyvefærdigt europæisk parlament.
  En betænkning af 11. juni 1965 fra det amerikanske Statsdepartements europæiske afdeling råder EF`s vicepræsident Robert Marjolin til i smug at arbejde for en europæisk monetær union. Afdelingen anbefaler at undertrykke en debat indtil det punkt hvorfra 'adoption af sådanne forslag vil være praktisk talt umulig at undslippe' (citat slut).

  Nutid, klubber og olie
  Også den transatlantiske gruppe Bilderberg bidrog til skabelsen af EF og idéen om møntunionen. EU-eliten mødes jævnligt med de amerikanske venner i lyssky klubber såsom Bilderberg, hvor Rockefeller-dynastiet var og stadig er helt centralt. Blair og Wolfowitz (to hovedarkitekter bag Irak-krigen), Kissinger, EU`s udenrigs- og sikkerhedskoordinator Javier Solana og de seneste mange formænd for EU-kommissionen har deltaget på bilderbergmøder.
  CIA`s eurofile Allen Dulles var sideløbende topansat i olieselskabet Standard Oil, grundlagt af John D. Rockefeller I i 1863. CIA-direktøren i 1976-77 levede op til traditionen for olieinteresser. Hans navn var George H.W. Bush (Bush senior).
  Et af cia.gov`s dokumenter oplyser: 'Siden februar 1979 er der af magtfulde folk i og uden for den amerikanske regering, især af den nationale sikkerhedsrådgiver Zbigniew Brzezinski og David Rockefeller med støtte fra tidligere statssekretær Henry Kissinger, åbenlyst og utrætteligt blevet lagt stærkt pres på præsident Carter for at give shahen adgang til USA.'
  Endelig er irak-krigens olieinteressent number one, Dick Cheney, gammelt medlem af tænketanken Council on Foreign Relations lige som - gæt engang: EU-elitens bonkammerat David Rockefeller.
  Man behøver hverken være paranoid eller professor for at kunne se det ideologisk vigtige tegne sig i disse personforhold, dels i relation til CIA og USA, dels til EU.

  EU`s tavse medløberi
  EF gjorde intet ved det, da blandt andre Los Angeles-detektiv Michael C. Ruppert i 70`erne afslørede, hvordan CIA stod bag narkodistribution; EU-eliten godtog CIA`s militære oplæring af bin Laden & co.; Irak-krigen blev støttet af flertallet af EU-landene i dens indledende fase; franske og tyske våben blev brugt mod Kuwait og Iraks egen befolkning under Saddam Hussein og så videre.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Nyt Europa?.

  Fjern bare forbeholdene, så skal vi se løjer!.
  For det første er forbeholdene det sidste værn som Danmark har i mod EUs TOTALE opslugning af os som nation.
  For det andet kan jeg ikke se det mindste tegn på at forbeholdene er et højrefløjs fænomen, tvært imod.
  For det tredje kan jeg ikke se "demokratiet" i forbindelse med vores EU medlemskab, i det EU, snart sagt, bestemmer over alt, hvad vi foretager os.
  Nej Østeuropa har gjort det helt rigtige, nemlig vendt EU bureukratiet ryggen.
  Hvornår bliver vi lige så kloge som dem?. Ikke så længe vi har disse slatne teknokrat politikere til at bestemme over os.
  Nej det vi trænger til er en styrket højrefløj, som kan sætte tingene på plads.
  Jeg ved godt at vi, EU modstandere beskyldes for at ville "vende Europa ryggen". Hvordan kan vi det, når vi tænker på at vi ikke kan forlade Europa, da det er et tusind årigt gammelt kontinent i modsætning til EU, som blot er et politisk kunst produkt, som er skabt udelukkende til at varetage storkapitalens interesser. For demokratiets skyld bør EU afskaffes til fordel for et løsere europæisk samarbejde, EF/EFTA.

 • Anmeld

  Bjørn Bested · MultiHåndværker, ex Gårdmand Bjørn - nu efterlønner

  Hørt til Ib Chr. og J. Jørgensen :-)

  Jeg var for ung til at stemme Ja/Nej i 1972, men mener som dengang at EU er ( blevet ) for 'stort' til vores interesser ......
  Vi bliver gang på gang voldført ind i noget som de fleste Danskere synes er ganske udansk , i dette Europæiske Fællesskab : - hov, hvor kom det dér E U dog fra, 'Unionen er en stendød sild' er bare én af de mindste usandheder, vi bliver sovset ind i stormagterne's lede spil og ligegyldighed overfor ganske 'almindelige mennesker'..... der må være andet end penge og prestige der tæller, også for dem der bestemmer :-) Go' sommer BB

 • Anmeld

  J.Larsen

  Man tror det næppe...

  Men her ser vi en omvendt, een der engang var arg modstander men som en anden Judas er købt, ikke for 30 sølvpenge, nææ, prisen er langt højere, nemlig en pension der er guldrandet, men kun til Gade selv....det med at dele med andre, som en ægte socialist - glem det!!! Tillad mig at gennemgå hans artikel, han starter med en opremsning af historien, og det meste er godt nok, men, så begynder han at "glemme" og forvanske virkeligheden, for der var reelt set tale om den samme afstemning, 2. gang blot med de 4 tilføjelser, som man allerede dengang, sagde ville stå i lang tid, indtil det danske folk ville af med dem. Derefter tager det fart, hans vrøvlerier omkring Balkan landende er pinlige idet disse lande slet, slet ikke er parat til et medlemskab, hvilket alle ved, EU og landende selv, vi har prøvet at lukke lande ind der ikke var parat og de har været en katastrofe, hver gang. Det er i øvrigt meget interessant at han netop nævner årstallet 2025, for det er her at man, senest, vil udråbe Europas Forenede Stater, for det er den naturlige konsekvens når man får en fælles regering og når al økonomi styres fra Bruxelles.... men dét vil Gade IKKE tale om.... hvorfor mon !? Ja det kan undre at en gammel socialist, ja nærmest kommunist, ikke ville synes at paradis kom med dette, da EU er skabt udfra Sovjettisk forbillede og meget kan man sige om Sovjet, men folkeligt og demokratisk, det var det ikke, til gengæld blev de fattige... Hans vrøvlerier omkring ØMU og Euro er diskvalificerende, for alle, kan se at netop fordi vi IKKE er ned i Euroen så har vi klaret os meget bedre end de lande i Eurozonen og ikke nok med det, vi hæfter ikke for en gæld, som vi ville hav gjort, på 340 mia kr, til Grækenland... jeg ved at bdet Danske folk er noget klogere end Steen Gade på dette punkt, det kunne heller ikke være andet, skulle jeg mene. Så taler han om fælles løsninger, tja, det ender altid med at blive laveste fællesnævner og det behøver man ikke, hvis man kan slippe for det
  EU er problemet, ikke løsningen, det kan og vil Gade ikke indse og sådan vil det forblive med at være. hans bemærkninger omkring retsforbeholdet er så fyldt med fejl at det ikke fortjener anden bedømmelse and at det ikke bare er sludder, der er tale om løgn, for var det blevet til et ja, så ville vi have afgivet enorme mængder af suverænitet og ladet EU afgøre om vi måtte forsvare/beskytte vore grænser og vi skulle have anholdt danskere på begæring fra korrupte domstole, for handlinger som var fuldt lovlige her, vi skulle omgående have foretaget ransagninger på begæring uagtet at der intet ulovligt var foregået efter dansk lov... listen er meget lang og alt dette ville Steen Gade have sagt ja til... alt bliver ikke bedre, blot fordi det bliver gjort i fællesskab, det ender altid med laveste fællesnævner, og hvem kan være tilfreds med LAVESTE fællesnævner ?? ikke jeg. Til slut, glem alt om at få indflydelse, vi har ingen og vi får ingen uanset hvad, det eneste vi får, er at vi får lov til at betale... ofr regningen vil syd Europa nemlig ikke betale, den får Nord Europa lov til at klare...