Stine Bosse: EU-debat drukner i krumme agurker og kanelsnegle

KOMMENTAR: Den seriøse debat om EU skæmmes af lette overskrifter, der tjener et letkøbt politisk formål, skriver Stine Bosse. Hun efterlyser mere 'slow food' og mindre 'fast food', når vi taler om EU.

Af og til ser jeg partier eller politikere starte deres anprisning af Det Europæiske Fællesskab med ordene: ”EU styrker dansk økonomi, men...” eller ”EU er vor tids største fredsprojekt, men...”. Når sådanne ord falder, bliver jeg altid urolig.

Enhver politiker, der starter sådan, er i gang med at pille ved grundstrukturen i debatten. Det er en forflytning af opmærksomhed. Egentlig bekræfter man alene de, der måtte være i tvivl om, at der nok er noget galt med det europæiske samarbejde. Hvorfor ellers sige det der famøse ”men”?

Hører vi nogensinde politikere sige: ”Folketinget er en god ide, men...”? Nej, selvfølgelig ikke. Folketinget er ligesom det europæiske samarbejde en politisk kampplads, hvor forskellige politiske interesser brydes.

Tag nu for eksempel arbejdskraftens frie bevægelighed. Et gode, vi alle femhundredemillioner europæere er omfattet af. Vi rejser, arbejder og uddanner os frit på tværs af grænser. En uomtvistelig positiv bidragyder til dansk velstand og velfærd.

Sådanne ordninger har positive og negative virkninger på vores samfund, hvis man ser på hvert enkelt element.

Tag nu børnepengene. Ja, vi betaler ifølge Kraka 0,55 milliarder kroner (2013) i børnepenge til europæiske medborgere. De får meget for pengene i deres hjemland, da købekraften er større. De får også samme løn som dansk arbejdskraft, og skulle nogen være i tvivl, er det traktatfæstet, at de skal have samme løn, og for den løn, der ofte sendes hjem, kan de også købe mere. Skulle vi ændre på det? Nej da! Det ville i den grad twiste konkurrencen mellem lønmodtagerne og føre til social dumping.

Kun lette overskrifter, der tjener et letkøbt politisk formål, nemlig at skabe splid mellem østarbejdere og de danske kollegaer, har fjernet fokus fra det, der burde være det fælles mål for alle lønmodtagere – nemlig en fair løn og ordentlige arbejdsforhold. Hvor og hvordan man så bruger sin løn, må være folks egen sag.

Fred nu være med de ganske få penge, som børnepengene drejer sig om. Og lad blot politikere fejre store triumfer i forhold til resten af Unionen. Bare fænomenet ikke breder sig. For hvad bliver det næste? Hvad hvis andre EU-lande vil have sig betalt for de mange, mange læger, der i dag er en forudsætning for læger til danskerne? Vore medborgere i EU, der er betydeligt fattigere end os, betaler jo via deres skat til disse lægers uddannelse, og vi får hele fornøjelsen. Med hver læge følger en indtægt til det danske samfund til velfærd.

Så lad nu roen sænke sig over debatten, og lad alle fakta komme på bordet. Ikke blot de særligt udvalgte, der på linje med krumme agurker og kanelsnegle er designet til at forvirre mere end at oplyse.

Det er oplagt, at der er klassiske politiske forskelle i det politiske landskab i forhold til fælles sociale standarder eller blot minimumsregler. Er man ultra liberal, vil man hurtigt komme i tanker om, at enhver regulering med det formål at fremme sociale forhold ofte på bekostning af for eksempel erhvervslivets fulde frihed er noget skidt.

Er man derimod rundet af en mere socialdemokratisk tankegang, vil man ikke blive tilsvarende oprørt over, at fællesskabets formål strækkes til også at værne om borgerne sociale ret. Dette må vi håbe afføder en egentlig politisk debat om indhold og ikke den forsimplede debat om EU’s eksistens og relevans.

Fagbevægelsen har set dette og flere fagforbund er, ligesom arbejdsgiverne, naturligt forbundet over grænserne i deres internationale samarbejdsorganisationer. Fint, vi kan dele ud af vores tænkning på dette område, idet den som bekendt er anerkendt for fleksibilitet med mere. Men det er skidt, hvis vores model bliver til beton og derved bidrager til en lukkethed, som vi alle taber på.

Ja, et forpligtende fællesskab vil altid indeholde gynger og karruseller. Kompromisser og langsommelighed. Men "slow food" er langt sundere end "fast food".

--------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for BØRNEfonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Klummen er alene et udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Søren Espersen: Journalisternes selvransagelse, der udeblev Søren Espersen: Journalisternes selvransagelse, der udeblev Næste artikel Anna Libak: Gårsdagens populisme er morgendagens politik Anna Libak: Gårsdagens populisme er morgendagens politik
 • Anmeld

  Ann Fejfer Thorsted · konsulent

  Gode ord til tiden

  Vi er - heldigvis - europæere

 • Anmeld

  Preben Skjøth · Politisk sekretariat FDL

  SOCIAL DUMPING ER BESTEMT IKKE ET GODE

  Stinne Bosse har det med at blande æbler og pærer, og kommer sjældent ned i substansen. Derfor er afsnittet om arbejdskraftens frie bevægelighed i dagens klumme alt for overfladisk, når hun skriver:. Tag nu for eksempel arbejdskraftens frie bevægelighed, som er et gode, vi alle femhundredemillioner europæere er omfattet af. Vi rejser, arbejder og uddanner os frit på tværs af grænser. En uomtvistelig positiv bidragyder til dansk velstand og velfærd.

  Selv om Stine Bosse tilføjer, at sådanne ordninger har positive og negative virkninger på vores samfund, undgår hun behændigt at arbejdskraftens frie bevægelighed i endog meget udbredt grad bruges i social dumping.

  Men nogle af de kredse, som Stinne Bosse gebærder sig i, lever givetvis fedt af at anvende billig udenlandsk arbejdskraft, som i et stigende omfang udkonkurrerer de virksomheder, der udelukkende har medarbejdere, som aflønnes efter gældende danske overenskomster.

  Det har vi, i flere år, oplevet inden for transport-sektoren, og i dag mærker også en hel del andre brancher denne unfair konkurrence.

  Så EU er ikke bare ren lykke, eller det store gode, som Stine Bosse vil bilde os ind. Men Bosse er vel nødt til at "glemme" de ubehagelige sider af EU, for en kvinde i Stine Bosses position, saver jo ikke den gren over, hun selv sidder på - og tjener fedt på.


 • Anmeld

  Christian Bruun · Lektor

  EU brok?

  Fin EU-klumme!
  Jeg glæder mig over, at EU overhovedet er kommet på dagsordenen. Det er ikke mange år siden EU var en eksotisk lille niche i medierne. At der er meget brok, herunder meget populistisk brok, skærper blot behovet for at minde hinanden om hvad EU er sat i verden for, - fred og velstand, et godt overnationalt alternativ til USA, og deres vulgær-liberalistiske vej, økonomisk og - ikke mindst - kulturelt.
  Af Kjeld Hansens bog, Det store svigt, fremgår det, at DK ligger på en sidsteplads i Europa i henseende til miljøbevarende tiltag. EU forbereder sager imod DK for at få os til at rette ind. Blot ét af mange eksempler på at EU er i rette gænge.
  Social dumping? Et problem, men med politisk vilje et problem der kan løses. Ligeså med flygtninge- og indvandrerproblematikken.

 • Anmeld

  Einar Stærk

  Småoenge!

  Ja, Stine Bosse mener at 550 mill kroner er småpenge. Ja, sikkert i hendes univers. Men når nu regeringen pønser på, at fjerne små 100 mill kroner i boligydelse til pensionister, så tror jeg ikke at disse mennesker har samme opfattelse som Stine Bosse.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Begrebsforvirring

  Det ville gavne EU-debatten, dersom man fra tilhængerside undlod at camouflere, hvad EU er. EU er ikke "et forpligtende internationalt samarbejde" eller "et forpligtende fællesskab". Med disse begreber forbinder man mellemfolkelige organisationer som FN, Europarådet, Nordisk Råd, WTO, OECD, OSCE og de utallige andre internationale organisationer, hvor frie, selvstændige nationer samarbejder om fælles problamer. I modsætning hertil er EU de jure og de facto en forbundsstat, en føderation, med deraf følgende fælles forfatning, fælles borgerskab, fælles borgerrettigheder, fælles regering (kommissionen), fælles parlament, fælles domstol og - selvfølgelig: - EU-rettens forrang for medlemsstaternes ret. Medlemsstaternes kompetencer defineres kun ved det, som EU ikke bestemmer. Det er meget betegnende, at man tidligere talte om et "nærhedsprincip", altså områder, der skulle reserveres medlemsstaternes kompetence. Den snak er forlængst ophørt. "Europas Forenede Stater" er en realitet. Og frihedskampen for national selvstændighed er begyndt med Brexit.

 • Anmeld

  Christian Bruun · Lektor

  Begrebsforvirring?

  Jeg har lidt svært ved at se FN som et FORPLIGTENDE fællesskab (jvf Ib Christensen). De efterhånden talrige COP’er synes jeg nok viser dette ellers udmærkede fællesskabs magtesløshed, når magt og dertil hørende sanktioner er påkrævet.
  Frihed er indsigt i nødvendigheden. Udtrykket relaterer sig til middelalderens religiøse verdensbillede, men det kunne såmænd godt bruges i sekulær sammenhæng. Frihedsfundamentalisme fører til ufrihed.
  Hvis vi ønsker et liv i fred, velstand og dertil hørende frihed koster det på frihedskontoen.
  Når familien køber ind, går vi efter de allerkrummeste agurker.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Du vil fortsætte, jeg vil en helt anden vej

  EU er resultatet af et stort eksperiment med centralisering på alle planer. På plussiden af denne øvelse kan nævnes en øget effektivitet inden for magt, kontrol og styring, en større udnyttelse af arbejdskraften på tværs af Europa, en forøget urbanisering ved at samle investeringer, uddannelser og institutioner i færre, større enheder i de større byer. Alle disse tiltag har hver sine åbenlyse skyggesider. I sidste ende er det et politisk spørgsmål. Ønsker vi at gå videre med centraliseringen, eller ønsker vi en mere de-central fremtid, hvor vi er flere om at styre og bestemme, flere om skabe initiativer, flere om at teste de mange muligheder / alternativer i en stadig mere omskiftelig virkelighed. Et ensrettet Europa i modsætning til en forskelligartet diversitet af frie nationer med fod under eget bord.

  Hvordan får vi de uvorne østeuropæiske medlemsstater til at makke ret ? Hvilke magtmidler vil EU bringe i spil i fremtiden ? Hvordan takler unionen Storbritanniens udmeldelse ? Hvilke magtmidler er vores politikere villige til at legitimere mod en europæisk nation, der ikke vil makke ret, i fællesskabets navn ?

  Krise på krise, konflikt på konflikt, så længe EU eksisterer i sin nuværende form, hvor magten over de mange reelt er fordelt på de ganske få.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  FRA KRIG , KOLD- KRIG , TIL EU !!

  ER VI GIRET TIL FREMTIDEN !!!!!! ???
  HVIS VI IKKE ÆNDRE LIVSSTIL VIL
  VI BLIVE INDHENDET AF DENENT-EPEDEMIEN !!! DER SKAL TÆNKES I NYE BANER !!! DER ER EU DEN PERFEKTE UNION !!!! MENNESKER I HELE EU SKAL LEVE
  SOM EN STOR " FAMILIE " !!!! IKKE VEJEN TIL VELSTAND MEN VEJEN TIL EN MEDMENNESKELIG TILVÆRELSE VOR HJERNEN HJERTET OG KROPPEN BLIVER CENTRUM FOR EN SUND UDVIKLING
  VORES LANDE IMELLEM Venligst hp.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  EU skal ikke fremme brain drain og lavteknologi

  Danskerne kan ikke være interesseret i udenlandske læger. Som Bosse anfører er der tale om brain drain og et økonomisk tab for de pågældende lande.

  Danmark har ikke megen fornøjelse af de mange læger med uddannelse fra mindre urbaniserede lande og derfor mangler i deres uddannelse. Hertil kommer manglende forståelse i sprog og kultur.

  Danmark bør sige tak for tilbuddet om disse udenlandske læger, men de bør blive hjemme. Vi er mest interesseret i højteknologisk lægebetjening som vi netop ikke får fordi man importerer mere af den slags personer der ikke kan tilstrækkeligt og som der ingen behov er for. Kunstig intelligens er vejen frem og det burde EU bidrage til oplysning om. Desværre er foregangsmændene på moderne teknologi dem som EU af andre årsager ligger i en økonomisk krig med.

  Taberne er som altid befolkningen.

 • Anmeld

  lars hansen · pensionist

  krumme agurker........

  og dårlige stine bosser

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Næ tak- ingen EU her

  Lakajkomplekserne trives her og der søges og rodes og fedtes med klistrede fingre efter flere nassepenge, fra produktive til støvleslikkere- og hende der Stine vil bare så gerne have mere, mere og mere af det samme..
  Men det er for sent, festen er slut og druknet i islamistiske nassere og ungdomskriminelle, og der er snart ingen penge til Stine her, der allerede har fået nok.
  Der er heller ingen penge til andre uproduktive der vil nasse: slut, prut finale på pengenasseri. Få jer et job, der betyder noget i stedet for at sutte på sugerør..

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Tal for et seriøst afslørende indlæg

  Jeg har forsøgt næsten siden 72, at få modstanderne frem, med at de vil erkende at landbruget var helt ene styrende , via deres nærmest fanatiske fastholden af at det er de økonomiske betingelser der skal, også er en del af hele EU samarbejdets problematikker, som indtil brexit er fuldbyrdet eller lagt i graven, via demokratisk styrede debat former igen især takket være EU s forhandlings nedskrevne og vedtaget demokratisk og som demokratiets krav.
  Og både Ib s og andres bevidste frembragte skræksenarier, afvises og bevises efterhånden, som debatten ændres fra golde økonomiske regne lakajers bevidste afsporinger, af debattens indhold og begrundelser. Bare en lille tanke opsætning.,, hvad hvis alle øvrige frivillige demokratier gjorde deres engagement i hele EU projektets demokratiskeopbygning og samvær , med og via tilsidesættelsen af selve begrundelsen for, at vi fælles skaber og udvikler sammen.
  EU demokratisk og for og til befolkningerne, som aldrig før er sket i Europa og gjort det fredeligt og med bevarelsen af freden, ,, i den absolutte mest krigeriske del af og på hele kloden.
  Og med et overvældende bevis bare for Danmarks del også, at jeg som en årgang 1949,, ALDRIG BÅDE SOM DANSKER OG EUROPÆER, DERFOR har gennemlevet hele mit liv indtil dags dato uden krig og krigs handlinger Både i dk og næsten EU området.

  Og endda en periode hvor vi HELT frit som danskere og EU borgere, der havde regeringer, der via yderligere fredeligt demokratisk samarbejde og samfund skabte muligheder for at vi helt frit kunne færdes i andre lande der var og er tilsluttet Schengen samarbejdet.
  Det har ingen generationer i EU og Europa nogensinde kunnet opleve og gennemleve før i historien,,, og at dette nu hindres kun af pubulismen og egoernes egen salgsværdier, via skræk senariernes opbygninger med fremmed hadets grufulde umenneskeligheder som råbet fra fortidens store synder destrouktionerne af vor verdensdel i Europa og EU.
  Men ALDRIG via valide demokratiske argumenter
  Og som dansk folkebedrags forenings indtil afsløringerne både af EU og nærmest helt grinagtigt i al deres mangel på, at være relle demokrater, selv fremviste hele ledelsens meget store underskud på både ønsker og drømme om at følge dé demokratisk adfærds normer,
  Men allerværst, den helt basale mangel på viden og ikke mindst forståelser af hvad demokratiet som eneste styreform er, og agere efter
  Da df ledelsen med bedragerier svindlerne klingende i deres øregange, fuldstændigt blotlægger deres totale egoisme og grundlæggende manglende både forståelser og adfærd, om hvad demokrati er.
  Da de først helt uden samvittighed ville totalt ofre MORTEN MESSERSMIDT , som eneste skyldige i alt bedraget svindel adfærd m
  Med mere.
  Netop ved at selv tro på at i ét demokratiske samarbejde, kunne på og med bedste u demokratiske adfærd og adfærds normer, KUNNE KØBE SIG OG PARTIET FRI AF DE BEDRAG DE HAR OG MULIGVIS FORSAT BEGÅR HELT BEVIDST OM DISSE BEDRAG OG BEVIDSTE UDFØRTE BEDRAG OG SVINDLER , de fortsat benytter i denne forbryderiske adfærd og norm i dette bedrags politiske uden andet formål end med berigelser af sig selv personligt, som kom frem via anmeldelserne af hinanden eftflg af begået af anmelderen og de kollegaer som hun omgav sig med i dette bedrags og svindel foretagende, som nu kun mangler de totale afsløringer af EU samarbejdets jurister

  Og de her i debatterne fortsat argumentere med manipuleringer, ér i samme fodspor som kunne og bliver selvstændigt blotlagt af dette DANSK FOLKEBEDRAGS FORENINGS fulde omfang og af deres manipuleringer fremført én mas, af tilsvarende elementer i denne alt andet end politiske forening fra og i Danmark