Stine Bosse: Hvor er visionerne for Europa?

DEBAT: Løsningen på Europas udfordringer er et mere forpligtende fællesskab med nationale politikere, der har visioner for Europa, skriver Stine Bosse, landsformand for Europabevægelsen.

Af Stine Bosse
Landsformand for Europabevægelsen

Når man følger med i den offentlige debat, så lyder det ofte som om, at alle problemer opstår i Bruxelles, og alle løsninger findes på Christiansborg.

Alt det gode, som EU vedtager, det tager nationale politikere æren for, og det knap så gode – ja, det er EU’s skyld. Det er bare ikke virkeligheden. EU er ikke blot noget, ”der foregår nede i Bruxelles”, og det er ikke ”dem dernede i EU”, som har vedtaget nogle love. EU er et samarbejde mellem 28 lande, som består af nationale politikere og parlamentarikere, som du og jeg har stemt på.

EU skal tales op
Jeg efterlyser nationale politikere, der taler det europæiske projekt op i stedet for ned. EU er ikke perfekt – overhovedet ikke, og derfor er det vigtigt, at de nationale politikere italesætter EU – også mellem kriser og folkeafstemninger. Hvordan kan det forventes, at borgerne skal stemme ja til det europæiske projekt, når politikerne mellem afstemningerne underminerer betydningen af EU - og så op til en afstemning, ja, så er EU guld og grønne skove. Vi skal insistere på, at vores nationale politikere italesætter nuancerne i EU-samarbejdet i stedet for at gøre EU til en ja-nej diskussion. De nationale politikere må anerkende, at EU er vor tids politiske kampplads.

I fællesskab står vi stærkere
Jeg efterlyser nationale politikere, der begynder at agere som europæiske politikere. Politikere, der tager et ansvar for det fælles projekt. Klimaudfordringer, hele spørgsmålet om sikkerhedspolitik – og ikke mindst flygtninge- og migrationsstrømmene er grænseoverskridende udfordringer, som ikke løses nationalt, men internationalt.

Det er afgørende for EU’s fremtid, at de nationale politikere anerkender, at i fællesskab står vi stærkest. For når nationale politikere den ene dag bebrejder fællesskabet for ikke at handle, for ikke at kunne og for ikke at gavne noget – ja, så kan det ikke komme bag på os, at de europæiske borgere begynder at tvivle på det europæiske projekt.

Kom nu med løsninger
Jeg efterlyser nationale politikere, der kommer med løsninger til at løse nutidens udfordringer. Vores Europa-Kommission har fremlagt konkrete forslag til løsninger på flygtninge- og migrationsstrømmene, faktisk har deres migrationsudspil netop fejret et års fødselsdag. Der er dog intet at fejre. Nationerne kan ikke nå til enighed om forslaget, og i øjeblikket ses, at nationale politikere afviser fælles europæiske løsninger på flygtninge- og migrationsstrømmene, hvorefter de frit afkræver EU en løsning.

Når udfordringerne er store, så er det nogle gange nemt for nationale politikere at fralægge sig ansvaret og påpege, at Europa må tage et ansvar – men Europa er os, vi er Europa, og vi er en del af EU. Hvis fælles europæiske løsninger ikke er svaret – hvad er så alternativet? I øjeblikket tales der fra politisk side ofte om nationernes Europa som løsningen – men hvad er det? Hvad kan nationernes Europa? Det vil jeg utrolig gerne forstå, men jeg mangler at få klar besked fra politikerne.

Hvor skal det ende?
Hvor alt dette ender? Det står stadig hen i det uvisse. Jeg er ærlig talt bekymret over at se, at så mange lande lige så stille lukker sig om sig selv og tyr til nationale løsninger. Som situationen er lige nu, kalder det på, at alle engagerer sig i fremtidens Europa – borgere som politikere.

For mig står det lysende klart: Der er kun én solid løsning på udfordringerne i fremtidens Europa: Forpligtende fællesskab med nationale politikere, der har visioner for Europa – både nu og i fremtiden.

Forrige artikel S: EU-exit løser ikke vores problemer S: EU-exit løser ikke vores problemer Næste artikel DF: EU sætter vores SU under pres DF: EU sætter vores SU under pres
 • Anmeld

  Poul Simonsen

  EU-tilhængerne står selv for destruktionen

  Spørgsmålet i overskriften er ikke svært, at besvare.

  Med et EU, der ikke kan løse den økonomiske krise og gigantiske arbejdsløshed i Sydeuropa, ikke kan takle en beskeden strøm af krigsflygtninge, som har en kommissionsformand, der hjælper den transnationale kapital ud af Eutopa til skattely, uden skattebetaling her, så står de europæiske og nationale politikere, som dem der nedbryder EU.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Hvis vi havde bedre medier havde vi også bedre viden

  Når vore medier eksponerede de seneste valg til parlamentet som et valg mellem 14 landsbytosser beskrevet som verdensmænd og det så viste sig at kommissionsformanden kendte danske journalister intet til så skal det gå galt. Hvad valget handlede om fandt danske journalister aldrig ud af.

  Når danske journalister er så umulige lader de klogeligt være med at skrive om det og derfor er alt derfra en hemmelighed for danskerne. Danske journalisters kvalifikationer i tysk og fransk må vist også dybt betvivles.

  Hvis danske medier havde en dækning som Politico eller Deutschlandfunk præsenterer så tingene noget anderledes ud.

 • Anmeld

  Ib Christensen

  EU er problemet

  Det er ikke gået op for Stine Bosse, at det er EU, der er problemet: Folkene gør oprør imod den centrale styring, det enorme bureaukrati, den nationale umyndiggørelse, det manglende demokrati, opbygningen af en superstat uden folkelig inddragelse gennem folkeafstemninger, ensretningen, manglen på debat. Det, folkene ønsker, er frie, selvstændige nationers frivillige samarbejde om fælles interesser, ikke en centralistisk superstat, som folkene hverken kan eller vil identificere sig med, og hver der ikke findes en fælles referenceramme.

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen

  Sammen er vi stærke.

  Godt at Stine Bosse træder frem og efterlyser nogle POLITISKE visioner for EU samarbejdet.

  Forpligtende visioner for samarbejde i EU og handler om at kunne se ud over sin egne næsetip. Vi fik jo et vink med en vognstang den 3. dec. ups. -hvor mange vink skal vi have af den slags inden vi tænker os om?

  Et godt gammelt ord siger at: "Fremtiden formes af dem der ser den" så kom nu i gang dansker og politikere med at se visioner og muligheder for EU samarbejdet og ikke kun fejl og mangler for: SAMMEN ER VI STÆRKE OG DET GÆLDER OGSÅ FOR DET NORDISKE SAMARBEJDE.

 • Anmeld

  Morten Lynge

  Prioriteter...

  Nationale politikere har tre prioriteter der er i direkte modstrid med at tale godt om EU:
  1. Genvalg
  2. Genvalg
  3. Genvalg

 • Anmeld

  Gitte

  Nazister tramper rundt i Europa.

  EU er det mest selvmodsigende politiske projekt man har set i Europas historie.

  Det man ønsker er en supermagt uden demokrati, og med en neoliberal økonomi. Og for at nå det mål så har man brugt den neoliberale udbudsøkonomi som fattiggøre millioner og atter millioner af lønmodtager i Europa, alt imens de rige bliver rigere, de skovler penge ind som skulle have været brugt på borgernes velfærd, pensioner osv. Fagbevægelsen er endt som et andet forsikringsselskab, den danske model er afgået ved døden, store dele af det danske arbejdsmarkedet har udviklet sig til et lavtlønsområde man ikke kan leve af, og i mange andre EU lande er det langt værre, men det kommer også til Danmark.

  De sociale ydelser sender folk fra hus og hjem og mange steder kan man hverken leve eller dø af dem. Alt imens krisen ikke er noget man taler i de kredse som har gavn af monopolernes paradis EU. EU er blevet en fjende af folket men en ven af eliten og stor kapitalen. Hvordan havde man forstillet sig at befolkningen skulle blive ved med at bakke op om et sådan projekt.

  Og fattigdommen har fået nazisterne til at trampe rund i gaderne fordi ingen andre kommer med et bud på den voksende underklasses problemer som den neoliberale økonomimodel skaber. ja, men skal jo være næsten idiot hvis man skal blive ved med at tro på EU som et projekt der samler folket.

 • Anmeld

  Morten Lynge

  Kollision mellem elite og befolkningerne...

  "Vores Europa-Kommission har fremlagt konkrete forslag til løsninger på flygtninge- og migrationsstrømmene..."

  Problemet er bare, at de konkrete forslag er i modstrid med hvad befolkningerne ønsker... EU-eliten vil fordele flygtninge/migranter... men befolkningerne vil ikke have dem overhovedet... og befolkningerne er dem der vælger de nationale politikere...
  Når I, EU-eliten, insisterer på politikker der ikke er i overensstemmelse med hvad befolkningerne ønsker, så flytter befolkningerne altså deres stemmer til politikere der vil anderledes. I er selv ude om det...

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen

  Kommentar skriverne lytter ikke.

  Har vi råd til at lade være?? Det er en underlig debat der gør præcis om Stine Bosse argumentere mod. Ingen høre efter, EU er os selv, ikke en underlig mastodont, Union betyder forening og kan bestyrelsen ikke enes står foreningen i stampe, på det område hvor der ikke kan findes fodslav. Det er ikke EU der står i stampe, EU er kun rammen, men landene der er EU. Jeg repetere lige morten Østergaard. En permanent grænsekontrol vil gå hårdt ud over dansk og europæisk økonomi. Konsekvenserne er bl.a.:
  • Drastisk fald i handelen. Det vil blive langt dyrere at transportere varer som følge af den forøgede transporttid mellem Schengen-landene. En fransk undersøgelse viser, at handelen mellem Schengen-landene vil falde 10-20 pct., hvis der indføres permanent af grænsekontrol.
  • Færre job. Forlænget rejsetid for pendlere, som bor i ét Schengenland og arbejder i et andet, betyder, at regionale arbejdsmarkeder skrumper. Det er skidt for den enkelte og for grænseregionerne.
  • Færre turister. Både antallet af turister, som rejser internt i Schengen, og turister, der kommer udefra, vil falde. På nuværende tidspunkt skal turister kun søge om visa ét sted for at få adgang til flere Schengen-lande. Genindføres grænsekontrollen, skal der søges visa til hvert land.
  • Færre investeringer. Grænsekontrollen gør det langt mindre attraktivt at investere i regioner, som før blev opfattet som én enhed, men som nu opfattes som to tilstødende regioner. Det hæmmer væksten og betyder færre jobs.
  Hverdagen for pendlere, som krydser Øresund på vej til arbejde, viser med al tydelighed de negative konsekvenser af grænsekontrollen. Det er nu blevet så bøvlet at pendle frem og tilbage over Øresund, at der er fare for, at borgerne i Malmø ikke længere anser et job i København som et reelt alternativ – og vice versa. Alle pendlere skal nu ud af toget, når de ankommer til den dansk-svenske grænse. Her skal de først stå i kø for at få passet kontrolleret, så de kan komme tilbage i toget og frem til arbejde. Det er ikke bare bøvlet. Det giver også et tab for Danmark og Sverige på 3 mio. kr. om dagen ifølge det Sydsvenske handelskammer. Det er ikke småpenge!

 • Anmeld

  Morten Lynge

  Flemming... Vi lytter skam...

  Flemming Nakinge Nielsen - Jo, vi lytter, men det bliver problemet ikke mindre af...

  EU-eliten har deres ideelle billede af hvordan de synes EU 'burde' fungere, men den er meget ofte i direkte modstrid med hvad den generelle befolkning vil (og i modstrid med hvordan verden virker).
  - De vil have euro, men ignorerer at en fælles valuta kun kan fungere hvis der også er fælles økonomisk styring, med overførsler til de mindre effektive fra de effektive.
  - De vil have Schengen, men vil ikke have de stærke (lukkede) eksterne grænser det kræver (Fort Europa).
  - De vil have en 'humanistisk' politik overfor flygtninge/indvandrere der egentlig bare er en åben dør... i modstrid med hvad befolkningerne kan se det fornuftige i.

  Den 'disconnect' der er mellem EU-eliten og den almindelige befolkning er problemet, og det forsvinder ikke bare fordi nogen fra EU-eliten synes politikerne ikke skal snakke om den. Det bliver ikke bedre før 'eliten' retter sig ind og kommer ned i virkeligheden. Gør de det ikke (og bliver i deres utopiske verden), så bliver befolkningerne bare endnu mere skeptiske.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Hvem er EU-eliten Morten Lynge?

  Det lyder flot Morten Lynge når du retter din kritik mod EU-Eliten. Men hvem er denne mystifikation? Er det Lars Løkke eller er det måske fru Merkel?

  Det er under alle omstændigheder en eller flere folkevalgte personer for det er de eneste som har nogen indflydelse i Europa-systemet.

  Du udtrykker dig negativt om Euroen som på trods af dine besværgelser er det instrument som vore politikere brugere til at holde Europa stangen i konkurrencen med Kina og USA. Uden Euroen sank Europa til bunden. Derfor binder både Norge og Schweiz der uafhængige valuter til Euroen, ligesom Danmark gør.

  Schengen nævner du. Det er et tysk projekt som barn af WW2 der skal overkomme de værste af problemerne det skabte for Tyskland at Polens grænser flyttedes mod Vest og af Schlesien blev polsk.

  Den humanistiske profil du taler om gælder vist i dag kun for et mindretal af de europæiske politikere som kan komme på tale som at være en EU-elite. Altså ministrepræsidenter.

  Jeg glæder mig i dag over at en kommissær fra Baltikum nu vil gøre op med de europæiske landes misbrug af 'geoblokering' som undergraver den frie informationsudveksling. Hvis vi også kunne formå hende Vestager til at hædre og støtte Google og Microsoft for deres ihærdige indsats for oversættelsessoftware så var megen europæisk indsats vundet.

  Oversættelse er næsten det vigtigste europæiske projekt og det er en skandale at det aldrig er blevet til et krav fra de folkelige bevægelser. Men de er måske slet ikke så folkelige når det kommer til stykket. Sådan er det vist Stine Bosse!

 • Anmeld

  Morten Lynge

  Claus Sønderkøge - Hvem er eliten?

  EU-eliten kan vel defineres som dem der forsøger at lede EU, og føre den i en bestemt retning (det kan være politikere, eller meningsdannere, osv.). Det virker når den retning giver mening for befolkningerne (eller i hvert fald ikke skaber modstand), og virker i den virkelige verden.

  Jeg er hverken EU-negativ eller EU-positiv. Jeg er positiv overfor et fælles Europa, og fælles løsninger, men jeg er yderst skeptisk overfor om det kan fungere at en 'elite' påtvinger løsninger befolkningerne ikke er enige i, eller som er baseret på utopier i stedet for virkelighed.

  Det jeg forholder mig til er at der er det jeg kalder en 'EU-elite' der har en mening om hvad EU skal være der mange gange er i modstrid med det befolkningerne vil, eller som er i modstrid med den virkelige verden. Det er den modstrid der forårsager problemerne, og de problemer bliver ikke løst selvom man siger til de folkevalgte at de ikke skal snakke om dem.

  Euroen? Beklager, men den virker ikke, uanset hvad grund du giver til at den er vigtig!
  Der er altså en grund til at valutaer fluktuerer, og den grund fjernes ikke bare fordi nogen lande bestemmer at dele valuta. Fluktueringen er nødvendig for at kompensere for forskellige styrker og svagheder i valuta-områder. Er fluktuering ikke mulig, som f.eks. i euro-området, så kommer effekten alligevel... i form af tårnhøj arbejdsløshed og stigende fattigdom i de mindre effektive områder. Det afhjælpes som regel i rigtigt konstruerede valuta-unioner med overførsler fra effektive til mindre effektive, som vi i DK for eksempel gør med Grønland/Færøerne, men euroen har ikke den essentielle mekanisme.

  Jeg er positiv om at den og andre nævnte områder BØR løses fælles, men yderst skeptisk overfor de løsninger der er valgt fordi de ikke er konstrueret på en måde der er holdbar. De er enten baseret på EU-elitens utopier, og ikke på hvordan ting virker i den virkelige verden, eller imod befolkningernes ønsker, og det er derfor de nu fejler... Det kan, og bør, man kritisere, uanset om EU-eliten helst ikke vil høre at deres utopier ikke virker i virkeligheden.

  Euroen? Konstruktionen har fatale fejl! Eliten vil ikke indrømme det...
  Schengen? Forudsætter lukkede ydre grænser! Eliten vil ikke være med...
  Flygtninge? Befolkningerne vil i stigende grad ikke have dem! Eliten vil 'fordele'...

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Eliten

  Jeg synes det havde været rimeligt du havde givet et par navne på nogle af dem du kalder eliten. Det er beklageligvis et ofte anvendt begreb men det synes umuligt at finde ud af hvem det er.

  For nogle er det demokratisk valgte politikere, som de blot ikke kan lide for andre er det embedsmænd som man ikke ved er embedsmænd. Endelig er der nogen som synes at parlamentsmedlemmerne er denne mystifinaktion fordi de er så mange og alle taler et sprog de ikke forstår og/eller bor steder de end ikke kanstave til.

  Euroens fejl indrømmes jævnligt. Nok ikke i de medier du betjener dig af men i den tyske debat forekommer beskyldningen ofte og de ansvarlige er jo netop tyskere. Så prøv at følge bedre medier Morten Lynge. Du finder dog ingen tyske eller internationale økonomer som vil foreslå at afskaffe Euroen. Forslagene går i stedet ud på at etablere en social-union men den opgave er formodentlig uoverkommelig. Vi gør derimod som USA gør - lader stå til. De fattige skal jo alligevel betale gildet.

  Omkring flygtninge er det åbenbart Merkel der her er eliten. OK hun vil fordele fordi hendes kristne livsanskuelse og historiske baggrund fra DDR tilsiger hende at være ansvarlig for at finde et helle når nogen beder hende om hjælp. Men når det går op for politikerne at 500 mill. mennesker sidder på pakkede kufferter så får piben en anden lyd. At forsvare grænser bliver en blodig affære når miljøflygtninge kommer til.

 • Anmeld

  Morten Lynge

  Claus Sønderkøge - Eliten

  Jeg gav et svar, men det er ikke bestemte enkeltpersoner :-)
  "EU-eliten kan vel defineres som dem der forsøger at lede EU, og føre den i en bestemt retning (det kan være politikere, eller meningsdannere, osv.)."
  Det er helt ok at der ER en EU-elite, men IKKE ok når de, ret beset, ikke har begreb om hvad de foretager sig.

  Merkel er et eksempel, men der er mange andre. For Merkel har hendes helt store fejl været at hun har ladet sig lede af sin personlige opfattelse. Det er som sådan godt nok, men hun har så forsøgt at tvinge den opfattelse ned over 500 millioner mennesker (EU's befolkning) hvor mange ikke er enige med hende.

  Euro'en er det andet grelle eksempel. De grove konstruktionsfejl VAR kendt da man besluttede sig for den, men det valgte man at ignorere fordi folk fra datidens 'elite' ville have deres navn kendt som EU's 'fædre'... Kohl m.fl.
  Jeg følger euro'en nøje, også i Tyske medier. Det er da en selvfølge at Tyskland ikke vil opløse den, for de har alle fordelene. De vil selvfølgelig heller ikke føre den mod en rigtig valuta-union med overførsler, for så skal de betale.
  Man lader som du siger stå til, og situationen i syd forværres løbende. På et eller andet tidspunkt eksploderer ballonen. Euro'en kan nok overleve at Grækenland udtræder, men hvad når det er Italien eller Spanien?

  Idiotien bag Schengen behøver ikke nærmere omtale heller... Der er store fordele, men man har bevidst bare ignoreret ulemperne... Igen kommer den virkelige verden på tværs af utopien.

  Jeg er ingeniør af fag, og kræver ikke meget af folk der gerne vil bestemme... bortset fra en ting, og det er at de træffer beslutninger objektivt på et velbelyst grundlag!
  Det er der desværre ikke mange fra EU-eliten (om nogen) der gør. De fleste laver beslutninger ikke ud fra hvordan verden er, men hvordan de gerne ville den var. Det virker som regel ikke...

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen.

  Medier.

  Stine Bosse beklager sig over at de danske medier nedgør alt, hvad der har med EU at gøre. Nej, tvætimod bliver, den ene gang, efter den andenEU tilhængere inviteret i studiet, hvor vi får serveret alle de ulykker som vil hagle ned over os, såfremt vi ikke stemmer ja ved de FÅ folkeafstemninger, som der trods alt afholdes, nej, hvis det står til Bosse m.fl. skal vi hver dag have proppet EU propaganda ned i halsen til vi kvæles. Hvis man tror at ja propaganda vil stemme os mildere overfor EU, tager man grundigt fejl.

 • Anmeld

  Poul B.

  Stine Bosse er venligboer!

  .....formentlig 'radikal venstre'. Glem Stine Bosse
  Råd til Stine Bosse: Læs Lars Tvede (selfmademan) i Børsen. Prøv om du forstår, hvad LT siger! smiler......

Hvem kan vinde Europas valg i aften? Læs her, hvad du skal holde øje med

Hvem kan vinde Europas valg i aften? Læs her, hvad du skal holde øje med

EUROPÆISK OVERBLIK: Mister de største politiske grupper deres flertal? Bliver de liberale kongemagere? Får Socialdemokraterne comeback? Hvor stor bliver nationalisternes nye alliance? Vi slår ned på de mest spændende tendenser og klæder dig på til at forstå valgresultaterne fra de vigtigste lande i Europa.