Stine Bosse om forfejlet Brexit: Den farligste virus er løs – alles kamp mod alle

KOMMENTAR: Den politiske kamp om Brexit-aftalen i Storbritannien er resulteret i kaos, og en genåbning af forhandlingerne med EU kan forværre kaosset. Lad det være en lektie for uansvarlige, danske Daxit-tilhængere, skriver Stine Bosse.

Det, vi er vidne til i øjeblikket i Storbritannien, er intet mindre end det, der kan ende galt. Hélt galt. Derfor er det rigtigt af de europæiske ledere ikke at åbne aftalen op. 

Bryder kaos løs på denne side af kanalen, er vi ilde ude. Det er jo følsomme emner, og de fleste lande ville kunne finde hjørner – store eller små – som man kunne ønske sig en anelse "redigeret".

Forbarmet over flirteri med Daxit
Stabilitet og "slow cooking" er altid bedre for samfund og deres mennesker end ustabilitet og fast food. Der skal nemlig ikke så meget til, før politik disruptes, løgne spredes, og kaos opstår.

Det har længe været åbenbart, at Brexit ikke kan leveres til den britiske befolkning, alene fordi ingen ved, hvad det er. Så mange løgne, så mange overskrifter, så få analyser, at man må sig forbarme. At noget i vores land overhovedet har flirtet med en dansk kopi, vidner om en uansvarlighed i verdensklasse. 

Den allerfarligste virus er sluppet løs
Når ingen nu ved, hvad briterne stemte om, hvad de besluttede, og hvad de egentlig ønsker sig – bortset fra et fatamorgana – så er den allerfarligste virus løs: alles kamp mod alle. 

Det er som at se et klasseværelse, hvor der udkæmpes pudekamp. Ingen lærer til stede. Intet formål i sigte og absolut ingen struktur.

Seneste skud på stammen er afstemningen i det konservative parti i UK. Må jeg minde om, at det var partiet, der udskrev valget om medlemskab.

Det parti, der gennem de seneste mange år har leget kispus – ikke bare med Storbritanniens udvikling – men som konsekvent og hele tiden har forhindret progressive tiltag til glæde for borgere i EU. De er nu ude af stand til at vise en alternativ vej, og kaos er så klart resultatet.

Se, det er farligt. Mere farligt, end vi har lyst til at tænke på. For hvad sker der, når de britiske politikere ikke enes om en aftale? Så er det exit. Medmindre EU og UK forlænger overgangen. Men det vil de, der har stemt fór Brexit, blive meget utilfredse med. En opstand, må man forstå, kan være i udsigt. 

Og hvis det er exit, så er fremtiden efter to år et WTO-lignende arrangement, som stiller en af verdens syv største økonomier uden for døren – med alt, hvad det betyder, også for os. 

Kaos i UK kan påvirke andre lande
Og hvad, hvis de skulle stemme igen. Hvad skulle de så stemme om? Samme tema eller Mays aftale? Hvordan skal man enes om afstemningstemaet? 

Demokrati er en følsom affære. Det har vi set før, også i Europa, og det ser vi nu igen. Denne gang i Storbritannien.

Det er skidt for dem, men ikke mindre end dybt ansvarligt og meget, meget godt for os alle, at de resterende 27 ledere har holdt sig fra at fremme særinteresser. Det er også godt for UK, for det vil vise sig stabiliserende i det længere perspektiv. 

Kaos bliver isoleret til de britiske øer, men vi vil naturligvis ikke være upåvirkede, hverken emotionelt eller økonomisk. Men det betyder en stabilitet, som UK så eventuelt kan genforenes med, den dag et betydeligt flertal måtte ønske det. Måtte det være snart.

----------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for Børnefonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Stine Bosse: Ingen løsninger på politiske kriser uden forståelse for EU Stine Bosse: Ingen løsninger på politiske kriser uden forståelse for EU Næste artikel Jens Chr. Grøndahl: Fremtiden begynder i morgen Jens Chr. Grøndahl: Fremtiden begynder i morgen
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ønsket om 1000 års riget

  Det er sært nogen ville overføre politi og kultur fra et land et et andet land.
  Men sammenligningerne holder ikke
  Alligevel forhindrede det ikke Europabevægelsen forsøger at bruge den øjeblikke situation i Storbritannien til at udtale sig om, at der aldrig burde foretages en afstemning om, hvorvidt Danmark ønsker at forlade eller forblive i EU.
  Selvom det ikke p.t. er aktuelt og forekommer som et hypotetisk spørgsmål, så virker det som om Eurobevægelsen har fastslåede det nye tusindsårs rige, der ikke kan forandres ved .
  Pro EU ere gjort et stort nummer ud af, at EU traktfæstede et medlems lands mulighed for at træde ud.
  Forinden var det en stor diskussion om man kan kunne trække sig ud af EU, fordi EU traktaten var uopsigelig.
  Statsretlige kunne medlemskabet af EU ophæves ved en lov, der var vedtaget med et simpelt flertal.
  Der var således ifølge de sammen ingen fare for at evt. Danmark ville blive låst fast noget, såfremt EU udviklede sig i en retning, som et flertal i befokningen ikke ville deltage.
  Denne holdning europabevægelsen lægger for dagen signalere en manglende respekt for demokratiet.
  Det er mærkelig nogle mener, at de kan forudsige fremtiden med hensyn til hvordan økonomi, samfundsforhold og produktionsforhold osv. bliver alt efter om man er inden for eller uden for EU.
  Det nå konstatere mange af de forudsigelser for hvor galt det ville gå, hvis befolkningen ikke stemte ja til at overføre flere kompetenceområder til EU udeblev.
  Det kunne være oplysende, hvis europabevægelsen oplyste, at deres endemål er, at Danmark bliver en delstat i en føderation.
  Noget tyder på det er tilfældet idet europabevægelsen ville ikke alene have alle retsforbeholdene afskaffet men også gerne forsætte Tyskland og Frankrigs ønsker om at nedbryde nationalstatere selvstyre til fordel for en drøm om at opnå stormagt på lignende med USA, Kina og Rusland.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Man skal ligge vægt på

  Om blot 103 dage udløber det selvskabte engelske kaos, og håbet for alle må være at den uigennemtænkte udmeldelse stilles i bero indtil man får orden i eget hus.
  Med hensyn til at få orden i eget hus indenfor det demokratiske fællesskab i EU, så vil en fælles EU forfatning medføre en føderation af selvstændige stater som det kendes fra USA, og er noget der vil give de enkelte stater flere frihedsrettigheder og større selvstændighed.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Myretuen eller Babelstårnet

  EUs føderale tiltag er gået for vidt. Borgerne har set centraliseringens udemokratiske resultater før, og mareridtet er det samme. En lille magtfuldkommen elite, en skrumpende forkælet medløbende middelklasse og en voksende fattiggjort underklasse under faldende levestandard uden politisk indflydelse på den centrale lovgivning.

  England forsøger at forlade Hotel California, og they can check out anytime they like but they can never leave. Hvis det lykkes bare et medlem at undslippe den Kafkaske konstruktion, smuldrer hele komplekset. Det har vi også set før. Unioner kommer, unioner går. Måske ønsker mennesket bare ikke at kopiere myrens måde at bygge civilisationer på ?

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Problemet i en julenøddeskal

  "Demokrati er en følsom affære. Det har vi set før, også i Europa, og det ser vi nu igen. Denne gang i Storbritannien"

  Hovsa, Stine Bosse kom til at slippe en lille vind :)

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Sagde formanden for Europabevægelsen

  Har man ikke andet på hjerte, kan man jo altid true med ragnarok.
  Hvorfor bekymrer Bosse sig så meget om Storbritannien, der er nok at tage fat på indenfor EU, Italien og Frankrig kunne måske fortjene en analyse fra Bosses side, men det er nok for farlige emner at give sig ind på, da det vil udstille den interne panik.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Det er noget sludder at en fødernation vil føre til større frihedsgrader for medlemsstaterne i EU
  Du skriver et andet sted at der skal være en europæisk regering der kan Træffe afgørelse hen over hovederne på de medlemslande der ikke kan finde ud af det
  EU er ikke spor demokratisk som du påstår
  Du har endnu ikke forklarede hvad der er forskel på at være nationalist og at væreovernationlist

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Undskyld mig lige, men der er fra dig selv, at jeg har hentet oplysningen om, at medlemsstaterne ville få større frihedsrettigheder og selvstændighed, såfremt man fik en føderation af selvstændige stater, som det kendes fra USA

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg har jo forsøgt at forklare dig, at man ikke bare kan opfinde et vrøvleord,
  J. Jensen
  Kim Nielsen
  Det er ikke helt unormalt, at du afspore alle debatter med at opfinde dine egne argumenter, som du så selv kan tage afstand fra. Nu har du så lige givet skruen en tand til og opfundet dit helt eget ord som afkræves forklaring. Jeg ved ikke om du selv tror, at du er smart i en fart med den debatform, men du ender altid op med at fremstå ret dumsmart.
  En nationalist er mennesker med overdreven nationalfølelser
  Det er denne følelse som yderfløjene af det politiske spektrum i den grad skamrider. Her rendyrker man i en slags fælles forståelse tesen om, at alle andre mennesker end danskerne selv, ikke er lige helt så værdifulde, som det "folket" skal tror om sig selv, og lige så længe det tunge mindretal vil labber det til sig, så vil man fortsætte med at tale til den indre svinehund om folkevandringerne fra Østeuropa, folkevandringerne fra Mellemøsten og folkevandringerne fra Afrika.
  Men hvad er en overnationalist. Hvad gemmer sig bag dit begreb

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Rod i butikken!

  Stine Bosse har kun ret i en påstand i dette skriv. Nemlig at der I EU vil opstå overordentlig rod i butikken dersom man skal åbne forhandlingsprotokollen nok engang! En fin erkendelse – da man ikke evner at tråde en nål i det regi! Ellers er der vel tale om det sædvanlige EU – hysteri.
  Det har undret mig – siden brexit emnet kom på bordet og endelig blev et faktuelt resultat!
  At man på stort set intet tidspunkt i det danske medie -billede! Har læst set eller hørt nogen af de her EU-agitatorer – være ude i et selvransagende øjeblik! Tjekke lidt op på om demokratiet kunne få bedre vilkår i EU arbejdet, eller om man egentlig ikke burde se endnu engang på EU – valgprocedurerne o.m.a
  Dertil – hvorfor EU d.d står klar til at åbne en ladeport af problemer med samtlige medlems nationer, hvor ingen absolut ingen er stabile, endsige vil agere ud fra Unionisternes mantra – se det er en farlig virus?
  Der er jo væsentlige årsager til at en stærk og gennemsund nation afviser EU!
  Ud fra solide og velunderbyggede overvejelser! End at argumenterne i UK udelukkende er drevet af en plat populisme med et grimt medmenneskeligt fjæs som den samlede danske presse og dertil dansende tilløbere og nasserøve der fjumrer rundt om guldkalven i Bryssels – elsker at postulere!
  Ps. I øvrigt et fjæs Danmark har taget førsteprisen på med seneste finanslov – sådan all inclusive!
  Endelig vil min påstand være at UK kommer ud på begge ben efter et clean cut ifh til EU
  Handelsmæssigt trykker de på knappen (Hvilket er i gang) og støver Commonwealth samarbejdet af – ikke at jeg tror der bliver et Empire 2,0 men det, der set fra et EU synspunkt er meget værre! Da EU (Politisk vel at mærke) ikke som i UK er i besiddelse af Ministeriel dynamik og en akkumuleret vidensbank i hvert eneste ministerium – hvilket englænderne har!
  Noget som vi i Danmark nu har mistet med de tåbelige udflytninger af snart sagt alt hvad der tidligere hang sammen og rummede det flygtige begreb – ministeriel vidensbank! Den konduite man hermed har til rådighed – er dd en by i Rusland for både DK og EU
  Hvorimod UK blot kan puste til samhandels rutiner og kontakter, der på sigt vil være EU langt overlegen!
  I det perspektiv kan vi der går ind for en daxit (Eller knaldhård regulering af EU) og er vildt uansvarlige iflg. SB Argumentere for at deltage i et samarbejde med The ”New” Commonwealth der tidligere har inviteret Skandinavien indenfor …. Og såmænd også andre nationer, senest i 1957

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg har flere gange forsøgt at forklare dig er forskel på konstatering og argumentation og det har været forgæves
  Du aldirig svare på hvad der er forskel på en natiolist og en overnartionalist og det er tros for jeg har foeøgt flere gange at stille et simpelt spørgsmål til dig
  Derimod har jeg fået mange mærkelige forklaringer fyldt med fordomme og mistænkeliggørelse
  Du har tilsyneladende det princip at hvis du skriver noget dumt,,så har du ikke noget imod at gentage det.
  Jeg har på fornemmelsen, at du godt ved at der ikke er nogen forskel med den negative form for nationalisme og den overnationalisme du er glad for 15

 • Anmeld

  J. Jensen

  Jeg er ikke så sikker Pedersen

  Der er muligt at Danmark er blevet inviteret til at samarbejde med Commonwealt, men den invitation er så åbenbart over 60 år gammel, og man skal vel nærmest være generation +70 for at have nogen viden herom. I 1957 var tv endnu så nyt, at Statsradiofonien udsendte bogen »Bag fjernsynets kulisser – med vejledning for ”seere”«.
  Mon ikke at det tangere en lille overdrivelse, at Englands udmelding byggede på solide og velunderbygge overvejelser. Det er ikke just det man kan fornemme på det kaos, der udgår fra den parlamentariske situation

 • Anmeld

  B Bune Smith

  Når EU- modstandere skal bosses

  Bjarne Bo spørger, hvorfor Stine Bosse interesserer sig så meget for England. Det gør hun hellerikke, men ved at fremhæve hvor vanskeligt EU kommissionen har gjort det for England at træde ud af den hellige union, så landet nærmest straffes, håber hun vel, at hun kan true eventuelle rebelske daxitter til ikke at foreslå noget tilsvarende.
  Det må ligge hende meget på sinde, eftersom hun skriver nogenlunde det samme i alle de medier, der gider lægge soalteplads til, men hun har jo også et fedt job som EU-fortaler.
  En gang solgte hun forsikringer, nu sælger hun så EU. Hvad er forskellen?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Nu skal man tage det med et gran salt hvad du forstår - for jeg har konstateret at du ikke er i stand til at svare på et simpelt spørgsmål
  Jeg har fået tonsvis af ord og mærkelige forklaringer fra dig, samt beskyldninger og mistænkeliggørelse af nogle af dine medborgere, men ikke noget svar
  Måske er ord som virue og kaos en god beskrivelse af din manglende lyst til,at svare
  Måske er sandheden for barsk for dig x

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Som jeg skrev andet sted, så har din evne til at spolere alle debatterne vist givet sig udslag i en kortslutning for dig. Du er jo endt helt uden jordforbindelse.

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Det er Stine Bosse der igen har ret.

  Til alle dem der tydeligvis ikke er tilhængere af EU og som tror at vi er bedre tjent uden – lad mig stille jer nogle helt simple spørgsmål.
  BREXIT er en fantastisk god illustration af hvad det er der er på spil. Jeg ved godt at typer som Morten Messerschmidt mener at vi er bedst tjent uden og at vi sagtens kan klare os selv. Han tror som Boris Johnson, Nigel Farage og andre tilsvarende typer, at alt det dårlige kommer fra EU og at de når de vælger at forlade fællesskabet har frit valg på alle hylder mht. det de gerne vil have og samtidigt vælge det de ikke har lyst til fra. Det er så naivt og patetisk, at det ligefrem gør ondt. Samtlige BREXIT tilhængeres postulater om alt bliver bedre uden EU er baseret på urealistiske forestillinger om egen evne.
  Nu viser det sig så; nej sådan spiller klaveret ikke. Du kan ikke på en og samme gang have fri adgang til det indre marked i Europa og samtidigt have retten og muligheden for frit at handle med alle dem man i øvrigt måtte have lyst til at handle med. Nu vil EU modstanderne naturligvis sige at det er EU’s skyld – de kunne jo bare give Briterne det de gerne vil have. De pågældende har tydeligvis ikke forstand på hvordan selv simple ting hænger sammen.
  Lad mig illustrere:
  Selv Trump har sagt at England godt kan skyde en hvid pil efter en aftale med USA hvis England og EU indgår den aftale England gerne vil have. Og hvorfor nu det? Det er naturligvis EU der står i vejen for det. Ja klart, ellers ville vi jo få Amerikanske produkter ind ad bagdøren. Produkter som f.eks. Kyllinger vasket i klorin. Ja det er det amerikanerne gør eftersom de både har salmonella og hvad ved jeg. Sådanne kyllinger har vi ikke lyste til at spise i Europa. Jeg skal ikke kunne tale på EU modstandernes vegne, de har måske lyst. Eller hvad med diverse skønhedsprodukter så som hårshampoo, balsam og cremer. Produkter der i dag står på hylderne i de Amerikanske supermarkeder, produkter der hverken kan købes i EU eller Kina da de indeholder stoffer der for længst er blevet forbudt både i EU og endda også i Kina. Ja selv Kina har på en række områder bedre forbrugerbeskyttelse mht. kemikalier end amerikanerne.
  Skal vi have den type af produkter ind i Europa og til Danmark fordi England gerne vil have frit valg på alle hylder? Nej tak.
  Så Danmark udenfor EU. Naturligvis vil EU modstanderne sige, vi laver bare vores egne regler hvor vi egenrådigt beslutter hvilke produkter der må importeres til Danmark og samtidigt får lov til at eksportere alle vores produkter til de andre, vi vil sikkert også gerne bestemme at det kun er Danske fiskere der må fiske i Danske farvande og at vi gerne må blive ved med at fiske i hele Nordsøen.
  Jeg ved godt at EU-modstanderne er så selvsikre på at alt vil blive bedre uden EU, så selv disse enkle eksempler vil de givetvis tilsidesætte. Problemet er bare at listen over eksempler er uendelig lang og at der ingen råderum er for en lille nation som Danmark.
  Der er ikke engang råderum for en stor nation som England incl. Skotland og Wales. Jeg forstår godt Parlamentets frustration i England – ”backstop” aftalen vil holde England indenfor EU regelsæt til evig tid for at finde et alternativ til en ”hård” ydre grænse med ”ny teknologi” der skal forhindre at det bliver en åben bagdør ind i EU er grænseløst naivt. Vi har beklageligvis en verden hvor grådigheden er uendelig og hvor ethvert smuthul vil blive udnyttet til det yderste for profittens skyld – på alle sider af alle grænser.
  EU har sine fejl og mangler, men der er ingen bedre alternativer.
  Et PS. Hvor mange ved egentlig at:
  73 procent af de stemmeberettigede briter under 25 år ønskede at blive i EU.
  62 procent af de 25-34 årige ønskede at blive
  56 procent af de 45 til 54-årige stemte for at forlade EU.
  60 procent af briterne over 65 år, stemte for Brexit.
  Afstemningen endte som bekendt med et britisk farvel til EU. 51,9 stemte for at forlade EU, mens 48,1 procent stemte for at blive i EU. Dette blev en realitet med en stemmedeltagelse på kun: 72,2%, hvilket betyder at det KUN var 37,5% af de stemmeberettigede stemte for Brexit – IKKE et flertal i befolkningen. Bevares et flertal af de afgivne stemmer, helt korrekt, men også et flertal der ikke havde nogen anelse om hvad BREXIT ville betyde. Nu, her efter de afsluttede forhandlinger hvor briterne har fået den bedst tænkelige aftale med EU vil det kun være rimeligt at befolkningen igen får lejlighed til at stemme om Brexit igen. Gerne en afstemning i to omgange hvis nødvendigt. Først en afstemning hvor der stemmes om:
  Hard BREXIT = Ingen aftale.
  Thereas Mays aftale.
  Remain = Bliv i EU.
  Opnås der ikke et absolut flertal af de afgivne stemmer på en af mulighederne skal der så stemmes igen, denne gang om de to muligheder der fik flest stemmer.
  Giv briterne en mulighed for at stemme nu hvor de ved hvad de stemmer om.

 • Anmeld

  Elisabeth Lone Hvid Larsen · pensionist

  Brexit

  Hurra, Stine Bosse for endelig at sige tingene med rene ord. En dansk udmelding vil være en katastrofe. Så vil vores lille land blive totalt isoleret fra resten af verden, og så kan vi sidde med vores suverænitet midt i ruinerne. Selvfølgelig er der noget i vejen med EU. Der er noget i vejen med alle mennesker, hvis man ser sådan på det. Nogle er for lange, nogle for korte og andre har ikke den rigtige farve. Det samme gælder organisationer. De er enten for store, for små, eller procedurerne tager for lang tid. Men så er svaret at lave om på tingene på lovlig demokratisk vis. Så er svaret ikke bare at trække sig ind i et hjørne uden venner og forbundsfæller.
  EU har medvirket til fred i Europa i de sidste 70 år efter opslidende og kostbare krige i det 20. århundrede. Det er noget af en præstation, og vi må for himlens skyld ikke glemme historien. Tværtimod skal vi bygge på den.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Uforståelig kommentar

  Det er lidt besynderligt at EU har sørget for fred i Europa i 70 år så er det uforståeligt at Danmark kom med til EM i fodbold på grund af krig i det tidligere Jugoslavien
  Påstanden om Danmark bliver isoleret ved ikke at forblive EU er noget uholdbart - de lande der ikke er medlem af EU er ikke isolerede og sejler alene i verden.

  Det er en manglende respekt for demokrati at blive ved med at afholde en afstemning til en gruppe i befolkningen får det resultat de ønsker.
  Jeg tror ikke Jørn Bentsen ville argumentere for, hvis en ny folkeafstemning i Storbritannien stemmer for remain at der skal holdes en ny folkeafstemning _ og hvor mange folkeafstemninger synes Jørn B der skal afholdes
  Det er en stor risiko for at en ny folkeafstemning vil skabe en stor splittelse mellem befolkningen i Storbritannien mange år ud i fremtiden

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Dit sprogbrug er meget infantil det dækker jo over du ikke ønsker at svare på et simpeltspørgsmål

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Svar til Hr. kim Nielsen.

  Jeg ville være enig med dig hvis følgende forudsætning havde været gældende ved den første BREXIT afstemning: At befolkningen vidste med sikkerhed hvad de egentlig stemte om. Det gjorde de helt klart ikke, jeg har arbejdet i England, med englændere i mange år, så det ved jeg med sikkerhed. Nej jeg respekterer det britiske folk mere end du tilsyneladende gør idet jeg syntes at de skal stemme igen, nu hvor de ved hvad de stemmer om.
  Vil du måske påstå at de vidste det i 2016?
  Folkeafstemninger skal naturligvis respekteres – men ved du f.eks. hvad der skal til for at vi i Danmark kan ændre grundloven? Bare afholde en afstemning og så bestemmer flertallet af de afgivne stemmer. Nej sådan er det ikke. Proceduren vil være:
  Når grundloven skal ændres
  Grundloven er den lov, der er sværest at lave om. En meget omstændelig procedure skal nemlig overholdes:
  -Først skal Folketinget vedtage grundlovsændringen.
  -Derefter skal regeringen udskrive valg.
  -Efter valget skal Folketinget igen vedtage ændringen.
  -Til sidst skal vælgerne spørges, og der afholdes en folkeafstemning. Her skal et flertal stemme ja til grundlovsændringen. Og kun hvis flertallet udgør mindst 40 pct. af alle stemmeberettigede, er grundlovsændringen vedtaget.
  Var det disse regler der havde været i brug ved den afstemning de holdt i Storbritannien, var udfaldet blevet et andet med det aktuelle valgresultat. Men du går måske heller ikke ind for at respektere de Danske regler for grundlovsændringer? Personligt mener jeg jo at de to ting – en BREXIT afstemning er mindste lige så stor en beslutning som selv store grundlovsændringer.

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Svar til Hr. kim Nielsen.

  Jeg ville være enig med dig hvis følgende forudsætning havde været gældende ved den første BREXIT afstemning: At befolkningen vidste med sikkerhed hvad de egentlig stemte om. Det gjorde de helt klart ikke, jeg har arbejdet i England, med englændere i mange år, så det ved jeg med sikkerhed. Nej jeg respekterer det britiske folk mere end du tilsyneladende gør idet jeg syntes at de skal stemme igen, nu hvor de ved hvad de stemmer om.
  Vil du måske påstå at de vidste det i 2016?
  Folkeafstemninger skal naturligvis respekteres – men ved du f.eks. hvad der skal til for at vi i Danmark kan ændre grundloven? Bare afholde en afstemning og så bestemmer flertallet af de afgivne stemmer. Nej sådan er det ikke. Proceduren vil være:
  Når grundloven skal ændres
  Grundloven er den lov, der er sværest at lave om. En meget omstændelig procedure skal nemlig overholdes:
  -Først skal Folketinget vedtage grundlovsændringen.
  -Derefter skal regeringen udskrive valg.
  -Efter valget skal Folketinget igen vedtage ændringen.
  -Til sidst skal vælgerne spørges, og der afholdes en folkeafstemning. Her skal et flertal stemme ja til grundlovsændringen. Og kun hvis flertallet udgør mindst 40 pct. af alle stemmeberettigede, er grundlovsændringen vedtaget.
  Var det disse regler der havde været i brug ved den afstemning de holdt i Storbritannien, var udfaldet blevet et andet med det aktuelle valgresultat. Men du går måske heller ikke ind for at respektere de Danske regler for grundlovsændringer? Personligt mener jeg jo at de to ting – en BREXIT afstemning er mindste lige så stor en beslutning som selv store grundlovsændringer.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Terningerne er kastet.

  So take it or leave it
  Nu må de toneangivende politikere som Nigel Farage og Boris Johnson m fl tage det ansvar på sig som en hård Brexitaftale fører med sig.
  De førte an i leave kampagnen , og man må da gå udfra at de har gjort sig overvejelser om, hvilke konsekvenser det måtte få for briterne ved udtrædelsen af EU.
  Men jeg har på fornemmelsen at de ikke har noget alternativ til det som May har fået med hjem fra Bruxelles .
  Det blev ikke A Walk in the park som de fejlagtigt troede, da de agiterede voldsom for et leave.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jørn Bentsen

  Det er underligt hverksn en folkeafstemning ikke falder ud til fordel for EU - har dem der har stemt nej eller om at forlade EU ikke forstået et klap, eller har handlede følelsesmæssigt eller nogen har forledt dem med løgne og falske løfter eller de kan simpelthen ikke fordrage deres regering - det kunne slet iikke tænke folk traf deres valg ud fra viden og følelser.
  Man kunne godt vende argumentation om mod PRo EU.
  Forfatningsretlige i Danmark kan vi melde os ud af EU ved en lovgivning med et simpelt flertal i folketinget.
  Du har ret i at en grundlovsændring er meget komplicerede og det forekommer næsten umuligt i dag
  Det er farligt for et demokrati at et flertals beslutning ved en folkeafstemning ikke respekter.
  EU er selv med til at skubbe på uviljen ved at føre en økonomiske politik der økonomiske er tilfordel for få på bekostning af et stort mindretal, samt begrænsningen i borgernes mulighed for at få indflydelse på deres levevilår.
  Det er ikke et tilfælde der er sket stor uvilje mod EU og politikere i bl.a. Frankrig
  Hvis EU ikke begynder at tage befolkningernes bekymring alvorligt så kan det godt være det ikke sker en udmeldelse af EU ved en fredelig folkeafstemningen.
  Det er ikke nok EU påberåber sig at være befolkningen - når en stor del af befolkningerne føler sig ekskluderede
  Tak for dit svar

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Svar til KIm Nielsen

  Du snakker udenom. Vil du svare på det jeg spørger dig om? Helt simpelt. Mener du at den afstemning der blev afholdt var på et oplyst grundlag? Hvis du siger ja til det, så er vi jo ovre i tro og tænke ikke i realiteternes verden. Jeg respekterer enhver afstemning på et oplyst grundlag. Respekterer du at afstemningen skal være på et oplyst grundlag?

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hvis det er så farligt for demokratiet

  Så skulle alle nok respektere, at det var et overvældende flertalt af den danske befolkning, der stemte for medlemskabet af det europæiske samarbejde.
  Ih hvor vi gungre sagde musen til elefanten, da de gik hen over broen, og det ikke ulig det lille utilfredse mindretals forsøg på at puste sig op til at være repræsentanter for "folket"

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jørn Bentsen

  Folk stemmer normalt på baggrund af viden, information og følelser
  Det feremgik formentlig af stemmesedlen i Strobritannien spørgsmålet var om at forblive eller forlade EU.
  Jeg går ikke ud fra at folk stemmer på et uoplyst grundlag og synes på det er en grov og manglendende respekt for dem, der ikke ønsker at stemme, som du ønskede, at de ikke er oplyste.
  Det kunne være godt vide, hvad du mener med, at de er uoplyste, fordi du åbenbart er en af de få der er oplyst og ved alt.
  Det er forfriskende udveksle synspunkt med en med bemærkelsesværdigt evner at vide alt og om folk er oplyste
  Spørgsmålet er hvem af os der lever i realiteternes verden - mange vil nok tror hjernen snurre lige lovlig hurtig, hvis man påstår, at man ved alt.
  I stedet for at afholde folkeafstemning så kan du fortælle folk, hvad vej de skal vælge, for det ved du bedre end dem
  Tak for kaffe

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen - lad os få en folkeafstemning om dit ønske om at Danmark ophør som selvstændig stat

  Min kære svagt begavede ven
  Stadigvæk ønsker du ikke at svare på mit meget enkelte spørgsmål, måske har jeg overvurderede din IQ
  Du har ret i at i at den 2.oktober 1972 var der et flertal for at Danmark og det blev respekter af nej siger der ikke forlangte en ny folkeafstemning fordi befolkningen havde truffet deres valg på et uoplyst grundlag.
  Ved folkeafstemningen i 1992 hvor det blev et nej som ikke blev respekteret af Pro EU og man fik en ny folkeafstemning med fire forbehold, som de EU Pro fra første dag har forsøgt at afskaffe bl.a. ved afstemningen om ømuen og udskiftning af retsforbeholdet med en tilvalgsordning er det blevet et klart nej.
  Det har dog efterladt det indtryk at man kun ville afholde folkeafstemning hvis der en langt overvejende sandsynlighed, at bliver et ja.
  Som overnationalist har du ladet dig inspireret af dit partis samarbejde med nazi - Tyskland i årene fra 1940 - 43
  Nemlig at EU skal være en fødernation bestående af selvstændige stater, der er underlagt en europæisk regering der beslutter hen over hovederne på de medlemslande, der hverken kan eller vil ( du har aldrig præcisere, hvad du mener, at det pågældende ikke kan ikke ville)
  De tidligere samarbejdspartner ville dog havde været yderst tilfreds med dit forslag.
  Jeg ville støtte dig i et krav om en folkeafstemning om ophævelse af Danmark som en selvstændig stat og i stedet for blive delstat i et nyt store rige.
  Hvis du kan få overbevist et flertal at ophævelse af nationalstaten og grundloven er en god ting, og det bliver et ja, så ville jeg acceptere og flytte om det søde og fornuftig befolkning på Grøndland
  Men hvis det imod din forventning bliver et nej, flytter du så ned til dine venner?

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Svar til Kim Nielsen

  Du svarer stadig ikke på det jeg spørger dig om. Mener du at briterne på det tidspunkt de gik til valg vidste at de skulle vælge mellem:
  1.) Et hårdt brexit
  og
  2.) Theresa Mays forhandlede plan?
  Nej de havde valget mellem at blive eller et BREXIT hvor alle BREXIT tilhængerne påstod det ville være ”a walk in the park” og at Storbritannien ville kunne få det lige som de ville det og samtidigt kunne indgå frihandelsaftaler med resten af verden. Jeg vil jo mene at de sidste to år har kastet et noget andet lys på det. Det mener du tilsyneladende ikke, så ny viden må være ligegyldig for dig.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Du fortsætter ufortrødent med det gamle kommunistiske tricks med at kalde alle andre uvidende. Og du fortsætter også med at opfinde dine egne argumenter, som du så selv kan tilbagevise. Jeg har jo andet sted svaret dig på din misopfattelse af hvad der forstås ved ordet nationalist, og jeg har også påpeget at dit selvopfundne ord overnationalist er rent gakgak. Læs gerne sidste afsnit som jeg denne gang har rykke lidt ned for din skyld
  J. Jensen
  kuk Nielsen
  Undskyld at jeg også laver lidt andre ting, så du ikke får svar i tide. Jeg er jo ikke som dig en del af et kollektiv. Er du ikke lidt urimelig, når du igen opfinder dine egne argumenter for at kunne imødegå dem.
  Jeg har lige i indlægget ovenover forklaret dig ordet nationalist, så hvad var det i de korte sætninger du ikke forstod.
  Men jeg tror nu heller ikke at du helt fatter hvad ordet betyder, og det er sikkert begrundelsen for at du kan opfinder nye vrøvleord.

  Man kan ikke være nationalist i ordets betydning, hvis man går ind for et demokratisk samarbejde mellem 28 forskellige lande. Det vil måske komme bag på dig, men en sådan holdning kan slet ikke rummes indenfor for ordets betydning, da det er i direkte modstrid med at være nationalist.
  Du må tilbage i plenum og omskoles i parolerne

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Min kære debile ven
  Det er ikke et svar at gentage dine bortforklaringer og det er klart du er taget med bukserne nede fordi der er ikke nogen forskel på at være en national af den kedelige type som du beskriver og at overnationalist for noget det er udemokratisk og du ønsker det skal være mere udemokratisk - en fødernation af selvstændige stater med en europæisk regering der kan træffe afgørelse hen over hovedet på medlandene og deres befolkning
  En lille mand syd for grænsen i perioden 1933 -45 ville synes, at havde fundet en ikke rigtig kvik allierede i Danmark
  Jeg ville støtte dig i et krav om folkeafstemning om ophævelse Danmark som en selvstændig stat

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Er du sikker på du ikke er gået helt fra forstand.
  8 timer siden
  J. Jensen
  Kim Nielsen
  Undskyld mig lige, men der er fra dig selv, at jeg har hentet oplysningen om, at medlemsstaterne ville få større frihedsrettigheder og selvstændighed, såfremt man fik en føderation af selvstændige stater, som det kendes fra USA

  Ja, nøjagtig som en føderation af selvstændige stater, som det kendes fra USA, men det ved du jo alt om, sådan som du selv beskrev fordele ved det arrangement

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jørn Bentsen

  Jeg ved ikke på hvilket grundlag eller forudsætninger den enkelte brite har angivet sin stemme - det må i hvert fald være unikke evner, du er i besiddelse af og måske kunne deltage i mincontrol
  Du har ret i at folk stemte om at blive eller forlade Storbritannien - og som jeg hører fra alle dem der går op i meningsmålinger, så viser det sig at befokningen skulle være delt lige over
  Hvis du og andre kommer skider på demokratiet og kommer igennem med en folkeafstemning og det bliver for at blive et ja, så ville I argumenter flittig og hårdnakket imod en ny folkeafstemning og sige, at folket har truffet frivilligt demokratisk valgt.
  Påstanden om tiden ændrer sig og ny viden opstår er rigtig - men det var ikke nok til at få en folkeafstemning om Danmarks medlemskab, da det gik op for befolkningen at medlemskabet af EU var langt mere omfangsrigt end det blev givet udseende af.
  Det er interessant at jeg må gå ud fra at befolkningen i Storbritannien er delt lige over - men skulle tro den nye viden, du henviser til, havde sat spor i meningsmålingerne

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min kære småt begavet ven

  Jeg konstaterede at en stat i USA havde en større frihedsgrad et medlemsland i EU.
  Jeg har ikke argumenterede for en fødernation -
  Du skrev, at du ønskede en fødernation af selvstændig stater der var underlagt en Europæisk regering.
  Du kan hverken sondre mellem konstatering eller argumentation og du kan ikke svare på et meget simpelt spørgsmål
  Jeg kan forstå, at du løbet fra dit forslag som kan findes i Altinget og nu ville jeg støtte dig.
  Der er sandelig ikke meget lys i pæren

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Svar til Hr. kim Nielsen.

  Jeg gider faktisk ikke denne kommunikationsform med dig, den er under lavmålet. Du ved ikke på hvilket grundlag den enkelte britte har…. Det er jo så meningsløst sandt at det ville være dumt at forsøge at sige noget andet. Det ved hverken du eller jeg, men jeg ved hvordan debatten var og hvad den indeholdt. Hvis du kan citere de primære argumenter fra Boris Johnsson og Nigel Farrah – så kan vi tage diskussionen derfra. De to holder forbløffende lav profil – hvorfor mon? Kan du huske da Thereas May talte til det britiske folk og lovede at nu skulle de ud og forhandle aftaler først med EU hvor det ville blive som de ville have det og derefter med USA og stort set resten af verden. Boris Johnson blev minister – men hvorfor var det nu han trak sig? Svar på dette – så kan vi diskutere ellers ikke.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Nielsen

  Nu opfinder du dine egne argumenter igen for så kan du selv imødegå dem .
  Det er en udmattende debatform du fører

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Stine Bosse skriver: Alles kamp mod alle.

  Ja det er én måde at beskrive det på som normalt, med en mere neutral betegnelse kaldes Neoliberalisme.
  Det er blot en politisk isme ligesom socialisme, men hvor socialisten håber at møde tillid og fællesskab hos sine medmennesker, så møder den neoliberale op med mistillid og et regneark.
  At alles kamp mod alle skulle være begrænset til Storbritannien er der intet der tyder på.
  Læs eventuelt Fidel Castro's erklæring i andet afsnit på: https://www.berlingske.dk/kultur/kulturkampen-2000-2006-saa-langt-saa-godt

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Hvordan kan det være selvopfundne argumenter når jeg ordret refererer det du har skrevet i enanxdn kommentar.
  Jeg kan godt forstå at du synes det er irriterende at nogle minde dig om dine ønsker og støtter dig med i at få en folkeafstemning om afskaffe Danmark som en selvstændig stat for at blive en del af en fødernation.
  At du er begyndte at få kolde fødder kan du ikke bebrejde for mig
  Du ville gerne svine mange til og sige de er fæle nationalister og når jeg spørg dig venligt hvad der er forskellen mellem dem og dig der i grad er tilhænger af det overstatslige - så kommer du mange forklaringer på noget, jeg ikke har spurgt dig om.
  Jeg har taget dig med bukserne ned - hvor er det dog irriterende at nogen kan finde spørge dig om noget du går ind, og som ligner noget af det, du sviner andre for at være.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  John Betensen

  Det er fuldstændig uforståeligt du skriver det er hverken hovede eller hale i det du skriver og så er det svært at kommunikere seriøst med dig, men je kan udlede af vore korrespondance du er fuldstændig kold et vist sted over for demokratiet og har meget lidt respekt overfor det flertal i Storbritannien der vil noget andet end dig - og så er du ovenikøbet ikke brogere i Storbritannien
  Tak for kaffe
  Du ønskes en god jul

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  " MAN SKAL IKKE GRÆDE OVER SPILDT MÆLK " !!!!!!!!!!!!!!

  Der er kun et ellement der kan svække EU !!!! Den frygtsomme syge
  Nationalisme !!!!! MEIN KAMP !!!! " Tiden sletter alle spor " !!!! eller er
  det et ønske at Hitler skal genopstå ? Der var tros alt mange der
  sympatiserede med værnemagten !!!!! Der bliver oplyst ALT for lidt
  om de grusomheder som den Tyske syge udsatte Verden for !!!!!
  Og det bliver MEGET VÆRRER hvis de genopstår !!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Hvor har jeg skrevet at jeg skulle løbe fra mit synspunkt om en forfatning, der skulle være grundlag for en føderationaf selvstændige stater, og hvor har jeg skrevet at Danmark skulle
  afskaffes som en selvstændig stat. Det er altsammen noget du brygger sammen i dit mærkelige sind for at få afsporet debatter i Altinget
  Du har over flere dage bedt mig forklare forskellen på en nationalist og dit gakgak begreb overnationalist.
  Bare i denne debat har jeg for pt 10 timer siden klagjort hvad der forståes ved en nationalist og for ot 2 timer siden redegjort for at såfremt man er tilhænger af en demokratisk samarbejde mellen 28 selvstændige nationer, så er man det modsatte af at være nationalist.
  Jeg beklager hvis det er for svært for dig

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen manden der løber fra sine egne meninger og det er endda meget hurtigt

  Du skrev for at minde dig om det igen
  At EU skulle være en fødernation af selvstændig stater der skulle være underlagt en europæisk regering der skal træffer over for medlemslande der hverken kan eller ikke vil - det betyder for det skal give mening Danmark ophører som selvstændigt hvis der er et organ over lovgivere.
  EU bruger de samme symboler som national staterne og ville med økonomiske eller miltæremagt påføre lande uden for EU de såkaldte kerneværdier.
  Du beskriver nationoalister i samme vendninger nemlig at de føler sig klogere og bedre end folk fra Polen eller Mellemøsten.
  Det ligger der også i at EU synes andre lande skal underlægge sig det EU anser for værdier.
  På denne baggrund stillede jeg et meget simpelt spørgsmål hvad er der forskel mellem fx en DF, du beskylder for at være nationalister af den kedelige type og dig der er overnationalist der ønsker en fødernation med en europæiske regering der er over danske lovgivere og dermed en opløsning af national staten
  Det har du ikke ønsket tros mange venlige opfordringer at svare på, hvad forskellen er.
  Derimod har en masse forklaringer om noget andet og nu mener du, at du har besvaret det ved at skrive at EU består af 28 demokratiske lande.
  Det svarer til en af dem du beskylder for at være nationalist i den kedelige betydning kan svare med henvisning til dit mærkelige svar, at det er vedkommende bestemt ikke, for han bor i et demokratisk samfund.
  Du har stadigvæk svaret på spørgsmålet - og måske skal du bruge yderligere 10 timer for at finde på endnu tåbeligere argument - og jeg tror, hvis du fik uendelig tid, ville du ikke svare.
  Jeg synes det er lidt tankevækkende at du skriver at EU består af 28 demokratiske lande i øjeblikke beskyldes både Polen og Ungarn får ikke at være demokratisk
  Du løber fra det, som du forslår og som ville få konsekvenser for Danmarks selvstændig.
  Som en flink mand jeg er, ville jeg komme dig i møde og støtte at dine varme ønsker kommer til en Folkeafstemning også kryber du i flyverskjul.
  Har partiet fortalt dig at du er gået for langt og det der med fødernation skal komme snigende så befolkningen ikke opdager det.
  Jeg er ked af, hvis jeg ødelagt din politiske karrierer
  Derfor kan jeg måske som en plaster på såret ønske dig en god jul

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Du opfinder igen og igen dine helt egne argumenter, som du så selv kan imødegå,

  Indtil videre består EU af 28 demokratiske lande. Punktum.

  Hvordan beskrev jeg en nationalist:
  ”En nationalist er mennesker med overdreven nationalfølelser”
  For en person der ynder at påpege hvor lidt andre forstår en tekst, så virker lidt håbløst, at man ikke selv kan forstår indholdet i en så korte sætning. Men tag din staveplade frem og gå så teksten langsomt igennem, så lærer du sikkert også at man ikke fremadrettet skal betegne folkevandringen fra Østeuropa som et generelt problem.

  Når du pludselig gerne vil støtte op om en ny folkeafstemning om et EU-medlemsskab, så er det jo ikke i overensstemmelse med hvad du selv skrev bare nogle få indlæg længere op i debatten: ” Det er en manglende respekt for demokrati at blive ved med at afholde en afstemning til en gruppe i befolkningen får det resultat de ønsker”.
  Det virker jo ikke helt rationelt at være så modsatrettet inden for så kort tid

  Men når en EU føderation af selvstændige stater som det kendes fra USA ifølge din beskrivelse har større frihedsrettigheder og mere selvstændighed, hvordan skulle det så kunne påvirke den dansk selvstændighed, og fører til en opløsning af nationalstaten. Har du eksempler på at det er sket i USA? Og er du slet ikke bekendt med at man i USA har en fælles regering, inden du gør dig til en fortaler for fordelene ved et sådan arrangement?

  Så heller ikke dine påstande om at jeg var løber fra min udtalelse om en EU forfatningen og skulle gå ind for en opløsning af nationalstaten er andet end en håbløs retorik. Og så falder dit selvopfundne argument for anvendelsen af dit nye vrøvleord også helt til jorden

  Kim Nielsen · Cand. jur.
  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslande i EU
  Medlemslandene i EU har langt mindre frihed og selvstændighed end en delstat i USA. 

  Men jeg havde jo advaret dig om, at man på KPnet ville se skævt til den udtalelse, og selv om du flere gange ret desperat har forsøgt at bortforklare dig, og prøver at få genoprettet tilliden, og vise dit rette sindelag, så bliver du nok rykket tilbage i hierarkiet. Ja, måske ender du med at må stå med en gul vest ude i regnen sammen med pensionisterne eller være fredsvagt, mens de andre kystbane kommunister sender dig støtteerklæringer på sms.


 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen manden med -10 IQ

  Jeg må konstatere at du stadigvæk forstår sondringen mellem konstatering og argumentation.
  Du forstår åbenbart ikke det du selv skriver og hvad andre skrivet til dig.
  Du har tros flere timer spekulation fra din side på hvorledes du skulle svare på mit simpelt spørgsmål og istedet for kommer du med mange besynderlige påstande og forklaringer der ikke har noget med at gøre det, som jeg har spurgt dig om.
  Du er megft klart i spyttet når det sat beskrive en nationalist i den negative betydning og den overnationalist som har den samme opfattelse.
  Jeg forstå simpelthen det forvrøvlede sludder i sætningen om bl.a. kp net
  Har du ikke fået dine piller til morgen ?

  Du burde være glad for jeg støtter dig i at få en folkeafstemning om dit ønske at EU bliver en fødernation af selvstændig stater med en Europæisk regeringer der træffer afgørelse over for de lande der ikke kan eller vil - hvilket betyder en ophævelse af Danmark som seklvstændig stat.
  Jeg kan forstå på dit hurtige tilbageløb at parti toppen ikke finder det heldig at sige det så klart og tydeligt som du gør.
  Du fortjener et anerkendende nik - det er modigt gjort - måske karrierer ødelæggende politisk set for dig
  Jeg kan godt opgive at få noget svar fra dig, hvor du er hurtigt at løbe fra dine holdninger/ønsker, så du med hensyn til tankevirksomhed det man på engelsk kalder slow
  Måske er du ikke sløv eller har en minus IQ for det kræver lidt at have kreative evner at finde på alle besynderlige vildledende og bortforklarende forklaringer
  Måske er det selve DNA et i Radikale at sige et og gør noget andet
  Jeg ønsket dig en god jul og ønsker nogle giver dig et kursus i tekstforståelse og timer i historie

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  "Den gang øst europæerne blev optaget i EU var der mange Pro EU, at der ikke ville komme en folkevandring fra Øst EUropa 
  Efter nogle år viste den påstande ikke at holde stik"

  Det er den slags udtalelser fra det yderste fløje af det politiske spektrum som jeg tager afstand fra fordi det en nationalisme på den dårlige måde, og mon ikke du kan genkende dit eget skriv

  En nationalist er mennesker med overdreven nationalfølelser
  Det - er - denne - følelse - som - yderfløjene - af - det - politiske spektrum- i - den - grad -skamrider. Her rendyrker man i en slags fælles forståelse tesen om, at alle andre mennesker end danskerne selv, ikke er lige helt så værdifulde, som det "folket" skal tror om sig selv, og lige så længe det tunge mindretal vil labber det til sig, så vil man fortsætte med at tale til den indre svinehund om folkevandringerne fra Østeuropa, folkevandringerne fra Mellemøsten og folkevandringerne fra Afrika.

  Hjælper det med forståelsen

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Det er en konstatering at der sker en folkevandring i verden, og heri ligger en vurdering fra min side, at det er mennesker med en mindre værdighed end min.
  Det har jeg skrevet tidligere og det er mærkeligt, at du kan udlede det som værende den negativ form for nationalisme.
  Efter din noget snørklet tankegang, så er jeg også racist, hvis jeg konstatere at nogle har en anden hudfarve end min
  Desuden var det et eksempel på at de Pro EU påstår noget, son viser ikke at være holdbart.
  Jeg har flere gange atvdu ikke er god til at skelne konstatering fra argumentation - og nu kan du heller ikke med fakta.
  Man kunne tro, at du var Morten Østergaard, som tilsyneladende har samme problemer med at sondre.
  Jeg har stadigvæk ikke fået svar på mit meget enkelte spørgsmål.
  Det forstår jeg godt, fordi du tilhører den samme gruppe, som er nationalister i den kedelige betydning, du er det bare på det overnationle niveau

 • Anmeld

  Lars Mikkelsen · Civilingeniør

  EU er alles kamp mod alle

  Så jeg er ganske enig, for EU¨s højeste mål er konkurrence.
  Det er det modsatte af broderskab, som er samarbejde.
  I EU-forfatningen står konkurrencen forud for alt andet.
  Også foran fx miljø.
  Derfor må EU falde fra hinanden.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Lars Mikkelsen

  Det budskab er vel nok 20 år gammel og fra dengang du kunne henvise til Romtraktaten, men der er jo sket en udvikling siden dengang. Set over de sidste knap 20 år er der ikke meget som tyder på, at Danmark havde været bedst tjent med at være udenfor for EU, og den gamle sang om hele befolkningen havde vores enorme rigdomme i Nordsøen i ryggen, som vi kunne leve af er vist allerede snoldet op. I dag eksportere vi mere end 60% af vires oroduktet til de øvrige EU lande, og skal vi fastholde de 2.760 millioner arbejdende skatteydere i arbejde skal vi nok ikke friste skæbnen for meget. Den samfundskage som vi alle skal dele i mellem os har nu engang den størrelse den har, og hvis den bliver gjort mindre, så vil det med den borgerlige liberale politik, som råder i dagens Danmark medføre at de fattige bliver endnu fattigere og de har allerede båret rigeligt, siden Fogh startede med sin minimalstats ide

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen ikke kuk men blim blim ingen lys

  Min kære ven
  Du aldrig svaret på min simpelt spørgsmål og igen skrivet du noget sludder, du kan slet ikke lade være
  EU s økonomiske politik smadder vores velfærdsstat og øger uligheden
  Dit parti var med i den lyse blå regering 2011 - 2015 med til,at give uligheden et stort løft efter at have indfriet EUs henstilling om at foretage forringelser efterløn og flexjob, samt udgifterne til førtidspension.
  Din påstand om 2,760 risikere at miste job, hvis Danmark trækket sig ud af EU, har nogle af dine lidelsesfæller rejst rundt med og blevet skudt ned hvet gang.
  Lidt oplysningen til J.Jensen alle borgere undtaget kongehuset betaler skat.
  Kuk kuk

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Nu opfinder du igen dine egne argumenter, som du selv kan imødegå.
  Hvor har jeg skrevet at 2760 risikere at mistet deres job.
  Og hvor har jeg nævnt noget om hvor mange der betaler skat.
  Jeg har angivet antallet for dem, der har et arbejde, og betaler skat heraf og for en tosse, der altid skoser andre for ikke st kunne forstå et tekst, så er selv så simpel en tekst for vanskelig

 • Anmeld

  Lars Mikkelsen · Civilingeniør

  Til J Jensens indlæg

  Lisabon-aftalen er på dette pkt. ikke principielt anderledes end Rom-traktaten.
  En meningsmåling af Sentio 1 - 5- juni viser, at 44½ % i DK støtte et nordisk fællesskab frem for EU, der kun kunne mønstre godt 36 %.
  Økonomiske forudsigelser om, at hvis vi stemmer "forkert", så vil lide store uoverskuelige tab. Det er mig bekendt aldrig sket efter vore nej-afstemninger.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Lars Mikkelsen

  Når du skriver, at et nej ved vore afstemning aldrig har givet sig udslag i uoverskuelige tab, så hænger det snare sammen med, at vores nejer aldrig har haft den store betydning for vores medlemsskab
  Jeg køber heller ikke den gamle romantiserede forestilling om et nordisk samarbejde fordi det er et tiltag, der har været forsøgt, og som hver gang er løbet ud i sandet.
  Alle kan vel huske det oldgamle slogan: 'Nej til EF-Unionen - ja til Norden'.
  Men her skal man hæfte sig ved, at selv juni-bevægelsens Peter Bonde, der betegnede sig selv som " en stor nordist" ikke troede på den ide. Han var ret fast i spytte, da han fastslog at et nordisk samarbejde ikke var et alternativ til EU, og det er skarp og konsekvent set og erkendt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jenen min små begavet ven

  Jeg må konstatere at du ikke evner at svare på et simpelt spørgsmål
  Din antydning om at Danmark risikere at miste 2.700 millioner jobs, hvis Danmark melder sig EU, fragår du lige som du har skreve det og det er ikke første gang du gør det, det er en vane for dig, når du som langsomopfatende indser det er noget sludder.

  Det hjælper ikke du henviser til Peter Bonde som sandhedsvidne om en nordisk Union, idet det med tiden viste sig at være skabs Pro EU.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Med risiko for at man sletter mit indlæg, så tager jeg alligevel chance
  Du er en komplet og rundyrkede idiot, der vrøvler løs for at spolere alle debatter

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen den svagt begavede på banen igen

  Har du ikke fået pillerne i dag på hjemmet
  Det er trist du først opdager når du har sendt dine meget uigennemtænkte indlæg, og DR nødt til tit at lægge afstand fra hvad du skriver eller løber fra dine påstande.
  Når man forholdet dig din stupiditet og stiller dig et banalt spørsmål, svarer du ikke på spørgsmålet men komme med den ene efter den ansvage bortforklaring
  Åndeligt kan man sige, du hverken kan være skide eller spille på tromme,
  Jeg er glad for du kalder privat person .
  Det ville ødelægge mine anseenlse hvis du prøver at bilde andre ind, at jeg er din ven
  Husk nu pillerne

 • Anmeld

  B Bune Smith

  Hold jer til emnet

  Hvad vedkommer al jeres indbyrdes skænderi os andre. Hvis I ikke har kommentarer til artiklen så atop alt det kævl. Det er utåleligt at læse.

Europas ledere til de britiske folkevalgte: Nu ligger bolden hos jer

Europas ledere til de britiske folkevalgte: Nu ligger bolden hos jer

TOPMØDE: De europæiske ledere har torsdag aften nikket ja til briternes nye udtrædelsesaftale. Næste skridt er en godkendelse i det britiske underhus. Men det er fortsat meget usikkert, hvorvidt den britiske premierminister, Boris Johnson, kan samle et flertal blandt de britiske parlamentarikere.