Tænketank udfordrer EU-lederes Brexit-krav

INTERVIEW: En Brexit-aftale, der begrænser den frie bevægelighed for arbejdstagere, men holder briterne i det indre marked, er ”fuldstændig acceptabel” ud fra en økonomisk betragtning. Sådan lyder det fra Bruxelles-tænketanken Bruegel.

BRUXELLES: Briternes centrale krav under de kommende exit-forhandlinger med EU er at genoprette ”kontrol” med antallet af EU-borgere, der kommer ind i Storbritannien. Og det ønske er slet ikke så umuligt at imødekomme, som mange EU-ledere gør det til.

Sådan lyder det fra den Bruxelles-baserede tænketank Bruegel.

Her har fem økonomer og EU-eksperter skitseret en model for, hvordan et muligt nyt forhold mellem EU og Storbritannien kunne se ud. Og i deres forslag går en begrænsning af den frie bevægelighed for arbejdskraft hånd i hånd med fortsat britisk adgang til EU's indre marked.

Login