Tørnæs: Camerons EU-aftale er en sejr for Løkke

DEBAT: Den britiske EU-aftale giver Danmark mulighed for at indeksere børnechecken. Aftalen er derfor ikke kun en sejr for den britiske premierminister, David Cameron, men i høj grad også for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), skriver Ulla Tørnæs (V).

Af Ulla Tørnæs (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

Da der fredag i sidste uge kom hvid røg op af skorstenene af Justus Lipsus-bygningen i Bruxelles' EU-kvarter, kunne den britiske premierminister drage et lettelsens suk.

En aftale, der skal bane vejen for Storbritanniens fremtid i EU, var vedtaget, og Cameron lykkedes med at overbevise sine modstandere om fire kardinalpunkter, herunder en indeksering af børnechecken.

Sejr for Løkke
Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), havde også rigtig god grund til at rejse tilfreds fra Bruxelles. Venstre har i årevis været bannerfører for, at det var nødvendigt at genfinde balancen mellem ret og rimelighed, når det kom til uddeling af velfærdsydelser på kryds og tværs af Europas grænser.

Særligt børnechecken har været et klart billede på, at noget måtte gøres. I Venstre står vi vagt om den fortsatte fri bevægelighed af arbejdskraft og ser det som en stor styrke i det europæiske fællesskab. Men det er ganske enkelt ikke rimeligt, at en tjekkisk tømrer sender en børnecheck hjem til familien i Tjekkiet, hvor leveomkostningerne er nogle helt andre, end de er i Danmark. Resultatet af de lange forhandlinger er altså ikke kun en sejr for Cameron, men i høj grad også for Venstre og statsministeren.

Endnu engang var vi vidner til et topmøde, der trak tænder ud, og denne gang var spotlyset rettet mod den britiske premierminister, Cameron. Men selvom Storbritanniens fremtid i EU er på spil, så handler det her langt fra kun om landet på den anden side af kanalen. Det handler om Europa. Det handler om lederskab, og det handler om, hvilken fremtid vi ønsker for det europæiske samarbejde.

Fuld opbakning til britisk reformvej
En styrket konkurrenceevne, en kraftig reducering af administrative byrder, vished om at beslutninger skal træffes så tæt på danskerne som muligt samt en bedre balance mellem den fri bevægelighed og retten til velfærdsydelser. Det er kardinalpunkter for Storbritanniens reformvej i EU.

Det er en retning, som jeg bakker fuldt og helt op om. Det er også væsentlige grunde til, at det er i Danmarks klare interesse at stå side om side med Cameron i kampen for, at Storbritannien forbliver medlem af EU. For reformer det skal der til - både i Storbritanniens interesse og i de 27 øvrige medlemmers interesse.

Kriserne har siddet som perler på en snor i de seneste år, og de er endnu ikke alle løst. Men sidste uges topmøde viste med tydelighed, at i samarbejde og under pres er EU-landenes stats- og regeringschefer i stand til at finde løsninger på helt konkrete problemer.

Alternativet er, at Putin, Farage og Le Pen, der hellere ser et splittet og fragmenteret Europa, står tilbage som de store vindere. Forhåbentlig vil kampen frem mod 23. juni gøre Cameron til den stærke arkitekt, der kan føre pennen til at skabe et stærkere, slankere og mere fokuseret EU. Det er mit store håb, at briterne 23. juni vil udstyre Cameron med det mandat.

Forrige artikel Auken: Varoufakis' europæiske bevægelse holder ikke vand Auken: Varoufakis' europæiske bevægelse holder ikke vand Næste artikel Messerschmidt: Derfor får Danmark gavn af britisk EU-aftale Messerschmidt: Derfor får Danmark gavn af britisk EU-aftale