Udspil fra LO og DA: Ny fond skal fritage firmaer for kædeansvar

SOCIAL DUMPING: Deadline for implementering af håndhævelsesdirektivet nærmer sig. Arbejdsmarkedets parter ændrer kurs og anbefaler nu regeringen, at alle virksomheder forpligtes til at indbetale til fond, som kan hjælpe udenlandske ansatte.

Det har været længe undervejs. Men efter årelangt tovtrækkeri blev EU-landene i maj sidste år enige om det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som skal sikre bedre kontrol og overholdelse af rettigheder for udenlandsk arbejdskraft.

Nu begynder det at haste for Danmark, som skal have implementeret direktivet senest til juni 2016.

Det står da også at finde i regeringens lovkatalog for januar.

Login