Uro i LO-baglandet: Folkeafstemning splitter fagbevægelsen

RETSFORBEHOLD: LO anbefaler et ja til en tilvalgsordning. Det udløser kritik i flere af de største medlemsforbund. Ifølge valgforsker er mange vælgere i vildrede, fordi de mangler pejlemærker fra andre end politikerne.

Folkeafstemningen om retsforbeholdet nærmer sig hastigt, og regeringen og de øvrige ja-partier føler sig langt fra sikre i sadlen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) appellerer nu til fagbevægelsen om at kaste flere kræfter ind i kampen for et ja.

"Jeg er meget tilfreds med, at langt den største del af fagbevægelsen har meldt sig ind på det fornuftige argument for et ja. Jeg kritiserer ikke nogen, men konstaterer, at vi her en uge før valget er i en situation, hvor jeg møder masser af danskere, som er i tvivl. Derfor ser jeg gerne, at alle, der går ind for et ja, lægger sig mere i selen," siger han.

FOA-formand hopper ikke på skræmmekampagne
Men statsministeren bliver muligvis skuffet, for der er store huller i geledderne i den front, som fagbevægelsen i givet fald skal udgøre i valgkampens slutspurt.

Danmarks største hovedorganisation LO, som repræsenterer 850.000 lønmodtagere, anbefaler forsigtigt et ja til, at retsforbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning.

Det vækker utilfredshed i flere af de store medlemsforbund. Blandt andet i FOA, der med 165.000 medlemmer er Danmarks tredje største fagforbund.

Her har man valgt at forholde sig neutralt. Forbundsformand Dennis Kristensen hælder personligt til et nej og stemte blankt, da daglig ledelse i LO stemte om at anbefale et ja til folkeafstemningen.

"LO burde have gjort ligesom FOA i erkendelse af, at LO-medlemmerne er stærkt delte på det her område. Vi skal altid i fagbevægelsen være meget påpasselige med, at vi i politiske spørgsmål ikke indtager en stilling, hvor vi risikerer at støde medlemmerne fra os," siger han.

FOA-formanden bliver personligt provokeret af det, han kalder ja-partiernes skræmmekampagne om konsekvenserne ved et nej.

"Min fantasi rækker ikke til at forestille sig, at EU ville kunne leve med et tomrum, hvor der ikke foregår fælles bekæmpelse af cyber-crime, pædofili og grænseoverskridende kriminalitet. Det provokerer lidt, at man forsøger at vildføre befolkningen med argumenter, som modsiges af almindelig logik," siger han.

Bodyguard for Mette Frederiksen
Dansk Metal har som eneste af de større LO-forbund kastet sig aktivt ind i en ja-kampagne over for deres medlemmer. I Danmarks største fagforbund 3F anbefaler formand Per Christensen også et ja, hvilket han blandt andet begrunder i et fælles debatindlæg i Søndagsavisen med Venstres næstformand Kristian Jensen.

Men langt fra alle i forbundets hovedbestyrelse deler den holdning, og derfor har 3F også valgt at holde lav profil over for deres 250.000 medlemmer.

En af de EU-skeptiske hovedbestyrelsesmedlemmer er Tue Tortzen, der er formand for 3F Fredensborg.

"Jeg kan jo ikke forstå, hvordan min forbundsformand kan gå ind for det her. Det er sgu belastende, at vi skal være bodyguard for Mette Frederiksen og co. i sådan en sag her. For det er ikke det, medlemmerne vil, og det er heller ikke i deres interesse," siger han.

Ifølge Tue Tortzen vil et overvejende flertal af lokalafdelingens medlemmer stemme nej. Ikke fordi de kender meget til den tilvalgsordning, som skal erstatte retsforbeholdet, men ud fra devisen, at hvis man rækker fanden en lillefinger, så tager han hele armen.

"Det skader vores forbund, at vi ikke har røv i bukserne til at sige nej. Det gjorde vi i 1972. Endda så meget, at Anker Jørgensen skulle være statsminister bagefter. Så det er jo ikke ligegyldigt, hvad vi siger," siger han med henvisning til Anker Jørgensen, der som formand for specialarbejderforbundet (det senere SID) anbefalede et ja til medlemskab af EF, selv om hans forbund var imod – og bagefter blev udpeget som Jens Otto Krags (S) efterfølger.

LO: Vi hænger jo ikke plakater op
Tilbage i nutiden er 3F Skagerak også lodret uenige med deres forbundsformand og hovedorganisation. Her vedtog bestyrelsen i mandags at anbefale medlemmerne at stemme nej.

"Der er mange andre ting, som gør sig gældende end cyber-kriminalitet og jagten på pædofile. Hele den danske model står på spil. Hvis vi stemmer ja, vil et givent flertal i Folketinget også kunne fjerne de sidste forbehold og dermed underlægge Danmark et uendeligt antal EU-bestemmelser," siger Frank Jul Tronborg, der er formand for byggegruppen 3F Skagerak samt medlem af forbundets hovedbestyrelse.

I LO erkender næstformand Arne Grevsen, som indtil for en måned siden var formand for gartneriansatte, skovarbejdere og landbrugsfolk i 3F's grønne gruppe, at hovedorganisationens ja-støtte træder mange medlemmer over tæerne.

"Hvis I lægger mærke til det, er vi altså ikke ude og hænge plakater op. Men vi bliver nødt til at analysere på det her ud fra et lønmodtagerperspektiv. Og når vi gør det, må vi altså sige, at der overvejende er fordele ved at have et EU-samarbejde, som kører på skinner," siger han.

Social dumping-argument bliver oversolgt
Arne Grevsen understreger, at LO lægger vægt på kun at oplyse om de dele af tilvalgsordningen, som er en fordel for lønmodtagerne.

Det vil sige de fire retsakter, som med LO-briller vil gøre det lettere at skrabe penge ind fra udenlandske firmaer, som har snydt ansatte for løn eller undviger Arbejdsrettens krav ved at gemme sig i hjemlandet.

Læs også: "Ja" den 3. december kan lette kamp mod social dumping

"Vi går ærligt ud og siger, hvilke fokuspunkter vi har. Du hører os ikke rode os ud i dialoger om skilsmisser, fremmede agenter og alt sådan noget. Vores anbefaling er med skarp vægt på social dumping, som er et kæmpe problem for vores medlemmer," siger han.

Men flere markante stemmer under LO-paraplyen har i de seneste dage gjort opmærksom på, at netop denne pointe bliver oversolgt i debatten.

Heriblandt Palle Bisgaard, som er næstformand i byggegruppen under 3F.

"Vi har rigtig mange sager, hvor vi har penge til gode. Men min vurdering er, at vi med eller uden retsforbehold ikke ville se nogen nævneværdig ændring i de sager, fordi de virksomheder er konstrueret til at kunne forsvinde eller aldrig reelt har eksisteret," siger han.

Efterlader rådvilde vælgere
Den seneste meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget, viser en overvægt af nej-sigere, mens en fjerdedel af vælgerne endnu ikke har taget stilling.

Læs også: Ny måling på retsforbehold: Større føring til nej-siden

Set med demokratiske briller er det ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen et problem, at fagbevægelsen ikke har meldt sig mere aktivt ind i valgkampen.

"Det er en svær afstemning, som er blevet ekstremt politiseret. De faglige organisationer både på lønmodtager- og arbejdsgiversiden er meget vigtige pejlemærker for mange danskere. Men de har ikke været særlig synlige, og det kan være med til at forklare, hvorfor så mange har svært ved at tage stilling," siger professoren fra Københavns Universitet.

Men statsministerens håb om en mere engageret slutspurt fra fagbevægelsens side kommer næppe til at bære frugt. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

"Det her er ikke en normal valgkamp, det er et EU-spørgsmål, som er død-irriterende vanskeligt at tage stilling til. Løkkes opfordring udstiller et vidensunderskud, som politikerne har været med til at skabe på den måde, som afstemningen er skruet sammen på. Og i den situation skal de faglige ledere altså ikke have noget i klemme," siger professoren fra Aalborg Universitet. 

Forrige artikel Enighed i EU om ny Europol-aftale Enighed i EU om ny Europol-aftale Næste artikel Måling: Nej-siden er mest troværdig Måling: Nej-siden er mest troværdig
 • Anmeld

  Erik

  Svigt af Både LO OG DE LOKALE.

  Nu bruges igen dén gamle formynder rolle og tro på at ledelserne "ved bedre "end alle medlemmerne
  Er vi stadigvæk så dårlige som dette "bedre vidende "gerne vil se medlemmerne være, ,men forlængst ér forladt og som dét er sket af alle medlemmer i alle rigtige fagforbund..
  Men hvor med Lo i spidsen Ikke er , desværre og derfor mere og mere graver deres egen grave også desværre
  For Er det stadigvæk ledelserne der skal lede efter deres holdninger???
  Eller skulle de til at både forstå og lede i og for medlemmerne og deres livsvilkår, som De som ledelser i demokratiske fælles livs og internationale interesse organisationer, som Dét og dén interesse De skal varetage,, som de samlet heller ikke har forstået, samtidigt som de lever meget fjernt fra hvad deres medlemmers liv udfyldes og evt opfyldes af og med, men stadig kun evt gør dét, og med samt ved den nuværende udformning af vore /vort fællesskab dér desværre kun stadig tjener deres livsvilkår som ledelser, men relt og endda måske bevidst som med den
  .næst formand/KVINDES afgang og de efterfølgende scenariers spil, viste alt om for de medlemmer der ikke var indfanget af egoismens lokketoner , og de GULE/BLÅ egoist kristne bla ego foreninger, også eksisterende grundet afstanden mellem ledelserne og medlemmerne, ,, som desværre forsættes trods sejrene over Ryan air i dk.
  Men relt har stået i vadestedet siden og står der endnu
  Og lige nu i et radio hygge program relt igen fremviser hvem dér igen må betale for arbejdsgiverne i dk.
  Og hvor er Vort både Lo og lokale!???

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Nej ved folkeafstemningen den 3. december


  Et nej til folkeafstemningen den 3. december er helt bestemt det sikreste for den danske befolkning, et flertal af politikerne i Danmark og resten af EU manipulerer med sandheden når de påstår at samhandel i den nuværende udstrækning er til gavn for flertallet, langt den største del af Europas befolkning har slet ikke råd til at købe varer fra Danmark, det vil være både miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedre hvis landene fortrinsvis producerede til eget forbrug.
  Politikerne og dele af fagbevægelsen anbefaler et ja ved EU afstemningen vel vidende at intet land i EU ønsker et Danmark uden for Europol, dertil er handlen og dermed kriminaliteten for stor og spredt inden for EU. Politisamarbejdet inden for EU er en nødvendighed for alle landene i EU, hvorfor ingen ønsker et Danmark uden for politisamarbejdet. Problemet er snarere at de danske politikere, ved et ja, får mulighed for at sælge ud af selvstændigheden og dermed gøre det muligt fortsat at styrke det politiske samarbejde i EU, fortrinsvis til gavn for investorerne og aktie indehaverne, uden at spørge befolkningen, som der er praksis for i det meste af EU.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen.

  LO og rets forbeholdet.

  Det ser for mig ud til at det er ved at være "småt " for statsministeren, når han ligefrem er nødt til at gå til "Fjenden" for at få hevet sit "ja" hjem. "Stakkels mand". Jeg håber inderligt at det bliver et stort NEJ. Lars Løkke Rasmussen må jo være i åndenød.

 • Anmeld

  Palle Traulsen

  En fagbevægelse helt ude i torvene!

  Med et godt og konstruktivt samarbejde med adskillige fagforbund forekommer delte opfattelse med hensyn til den 3. december mig aldeles problematisk. Jeg ser helt bort fra Dansk Metal, der åbenbart har mistet tænkeevnen. Det det drejer sig om den 3. december er, om Danmark begrundet i lavpraktisk jura og politiets bekvemmelighed skal afgive yderligere suverænitet og overdrage yderligere landsledelse til overstatlige myndigheder. Jo, men jeg synes også, du skal overdrage beslutningerne i dit eget hjem til fremmede. Det er ganske enkelt forrykt og en klar sabotage af dansk folkestyre, som fagbevægelsen ellers har været en grundsten for. Har man tabt hovedet? Der er intet i de aktuelle retsakter, der overhovedet berettiger til suverænitetsafgivelse. Tilsvarende er spørgsmålet om Europol opreklameret til en skræmmekampagne. Helt grundlæggende kan et spørgsmål om politiets praktiske arbejdsvilkår overhovedet ikke begrunde nogen form for overstatslig styring. Politiet vil vi gerne selv som de bestemmende borgere have styr på. Måler man i mængden af arbejdsopgaver for politiet, er den mængde, der vedrører Europol, formentlig forsvindende lille. Fagbevægelsen som organisation er således med til at understøtte den politiske svig i spørgsmålet. Jeg er sikker på, at fagbevægelsen medlemmer er langt klogere, og ikke ønsker at bidrag til Danmarks fortsatte opløsning som selvstændig stat. Har du ingen respekt for Grundloven, har du ikke den mindste selvrespekt og er du ligeglad med dine børns og børnebørns fremtidige demokratiske frihed, så skal du naturligvis stemme ja.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Alt og alle væver

  mellem dette og hint, se på alle de store aviser og du vil se et virvar af argumenter, både for og i mod, men kendetegnende for aller er: INGEN snakker/fortæller om de reelle FØLGER af et uigenkalleligt Ja, for hvis de gjorde det, vil de miste deres gode ben og taburetter, medsamt deres, velbetalte, retrete-poster i EU/FN og de andre ISlamhungrende "jeg er for fin til at arbejde" proselytter!
  Enhver der bare er det mindste i tvivl, bør stemme NEJ, for med et ja, er der ingen vej tilbage til et selvstændigt Danmark, med vores Grundlov som øverste sikkerhed for folket! (Selv Bjørn Elmkvist vil stævne folketinget, for at tilsidesætte Grundloven)

  Vi E`R Danmark og INTET EU/EU-land skal knægte vores suverænitet!
  Vi gik med til EF, men IKKE med til EU og dets udemokratiske, umenneskelige ISlamiserings-hensigt og opløsning af hele Europas landes selvstændíghed!

  Stem NEJ, hvis du bare er det mindste i tvivl, for det er Danmarks selvstændighed og selve Danmarks Grundlov, der her er på spil.

  Og tænk så også lige lidt over, hvad det er vi efterlader til vore børn og børnebørn; Skal de fortsat nyde den frihed, vore forældre har kæmpet for, for os? Eller skal de nedkvalificeres til et EU-regime, der end ikke magter, at forsvare/varetage deres egen sikkerhed/styre den muslimske tilvandring, endsige blot at blive enige om fordelingen af 150.000 af de millioner der nu, uhindret strømmer op gennem Europa?
  Med et ja d. 3. kan du ikke mere sig nej
  Så:
  NEJ, NEJ og atter NEJ!
  så kan vi altid tage den op igen, hvis det skulle blive nødvendigt/politikkerne kommer med mere konkrete oplæg!