V: Menneskeretsdomstol holder hånden over kriminelle udlændinge

DEBAT: Menneskerettighedsdomstolens vidtgående fortolkning forhindrer Danmark i at udvise kriminelle udlændinge. Det er med til at underminere tilliden til konventionerne og betyder i sidste ende, at flere lande ser stort på domstolens afgørelser, skriver Michael Aastup Jensen (V).

Af Michael Aastrup Jensen (V)
Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) dynamiske fortolkninger er et yderst vigtigt emne, som vi må og skal tage hånd om, når vi fra den 15. november overtager formandskabet for Europarådet.

Det er for Danmark og Europa vigtigt, at vi har internationale konventioner, såsom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvor det enkelte individ er beskyttet imod overgreb fra staten. Dette er med til at sikre, at alle bliver behandlet lige, og sikrer de svage over for de stærkes magt. Den internationale retsorden og en følelse af retfærdighed er derfor essentiel.

Opgør med domstolens praksis
Jeg ønsker ikke et opgør med menneskerettighedskonventionen, jeg værdsætter konventionen, men jeg ønsker et opgør med den måde, den bliver fortolket på. Lige nu er der tvivl om rimeligheden i, hvordan konventionen fortolkes. Uvisheden har medført, at de lande, der har forpligtiget sig til EMRK, begynder at se stort på specifikke afgørelser fra EMD.

Vi ser allerede nu, at mange lande ikke efterlever domstolens afgørelser. Dette er ikke kun lande som Rusland, Aserbajdsjan og Tyrkiet, men også lande som Finland, Spanien, Tyskland og Storbritannien. Det er et problem, at de lande, som burde bakke mest op om domstolen, sætter spørgsmålstegn ved de domme, som kommer fra Strasbourg. Det bør domstolen tage meget alvorligt og gribe i egen barm. Kernen i problemet er, at EMD’s konstante dynamiske fortolkninger og vidtgående domme er med til at underminere tilliden til de internationale konventioner i både vores eget land og i de fornævnte vest- og sydeuropæiske lande.

Holder hånden over forbrydere
I Danmark er der bred utilfredshed vedrørende artikel otte i EMRK, der omhandler retten til familieliv. Den har resulteret i, at vi i Danmark er blevet forhindret i at udvise kriminelle udlændinge. Artiklen er blevet fortolket til ukendelighed, og den truer med at sætte den danske tillid til domstolen helt over styr. Det er fuldstændig uacceptabelt, at konventionen kan fortolkes på en sådan måde, at den kommer til at holde hånden over forbryderne og dermed underminerer vores danske retsfølelse. Det er et demokratisk problem, at vi ikke kan udvise kriminelle udlændinge ud fra et hensyn til familieliv og privatliv.

Vi er derfor nødt til at arbejde mod mere rimelighed i systemet, da fortolkningen af konventionen strider fundamentalt mod ikke kun danske, men også andre landes interesser. Derfor vil Danmark bruge formandskabet for Europarådet til at ændre på fortolkningen af konventionen, således at det bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er ganske enkelt forrykt, at vi ofte ikke kan udvise kriminelle udlændinge til selv EU-lande.

Udlændinge i danske fængsler
Tallene taler desværre deres eget tydelige sprog i forhold til, hvor stort problemet er. I juli 2017 blev der foretaget et øjebliksbillede over udenlandske statsborgere i danske fængsler og arresthuse. Hele 30 procent har udenlandsk statsborgerskab. Det er alt for mange. Polen og Rumænien er alt for godt repræsenteret, da de slår sig voldsomt i tøjret i forhold til at modtage egne statsborgere, samtidig har Menneskerettighedsdomstolen afgjort, at vi ikke kan sende rumænske statsborgere tilbage til Rumænien til afsoning på grund af standarden i de rumænske fængsler. Det giver desværre et meget uheldigt incitament til, at Rumænien ikke gør noget ved deres fængsler. Det til trods for, at netop fængslernes ringe standard er blevet nævnt igen og igen i forbindelse med landets optagelse i EU.

Dette har resulteret i, at der i november 2016 var henholdsvis 61 fanger fra Polen og 39 fra Rumænien i danske fængsler. Det er ikke kun østeuropæiske lande, der har problemer med at tage imod deres egne fanger, dette gælder også lande som Tyskland, Sverige og Norge. Det er forrykt, at danske statskroner skal gå til at huse udenlandske fanger, når der er en klar aftale om, at nationalstaterne skal huse egne fanger.

Vi har med det danske formandskab en reel mulighed for at arbejde for mere rimelighed, og ved at gå forrest kan vi fremtidssikre de europæiske aftaler, menneskerettighederne og den internationale retsorden. Det er ekstremt vigtigt, at målet om at udvise kriminelle udlændinge opnås, da der er behov for at få rimeligheds- og retfærdighedsfølelsen tilbage. Det er Venstres holdning, at samarbejdet i både EU og i Europarådet skal give mening for borgeren.

Forrige artikel DF: EU fører skizofren migrationspolitik DF: EU fører skizofren migrationspolitik Næste artikel Debat: Sociale EU-regler må ikke spænde ben for væksten Debat: Sociale EU-regler må ikke spænde ben for væksten
 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Grænseløst naivt

  Der er grænseløst naivt at tro, at Danmark kan bruge formandskabet for Europarådet til at ændre på fortolkningen af konventionen, så det bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge. Formanden har ikke særlige beføjelser, og det er Domstolen der bestemmer.
  Arbejdet må gøres herhjemme, hvor vi først ophæver loven, der gør konventionen til lov. Dernæst kan vi gennem lovgivning selv styre forløbet.
  Og vi forhindrer jo ikke nogen i at have familieliv, fordi de bliver udvist til Rumænien. For de kan tage familien med.

 • Anmeld

  Pia de Neergaard

  Send regningen til hjemlandet

  Hvis hjemlandene nægter at modtage deres egne borgere til afsoning, og især EU-lande som Tyskland, Polen, Rumænien og Bulgarien (2 sidstnævnte burde aldrig have været optaget og nogle sætter endda tvivl om Polen), så skal de betale det, det har kostet den danske stat, incl. rets-omkostninger. Dette skal de indvilge i inden retssagen. Nægter de, skal forbryderen så, direkte efter modtagelse af dom, transporteres til dette lands grænse hvor de vil blive sat af og man sikrer sig at de krydser grænsen ind til eget hjemland.
  Ps. Hvad f..... bilder Tyskland sig ind ?!

 • Anmeld

  Eugen Pedersen · pensionist

  Kriminelle

  Det er helt ude i skoven at Danmark ikke bare kan sende de kriminelle hjem, de har forbrudt sig i dansk lov, derfor skal de ud af Danmark, kan Danmark ikke det så er det slut med konvensionerne

 • Anmeld

  Morten Holgersen Kandidat Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn · Entreprenør

  Fredløse

  skulle de være.
  Det er faktisk os danskere ligemeget hvor de tager hen. Det har de deres frihed til at gøre hvornår de vil.
  De skal bare ikke være her, med deres dårlige opførsel.
  Og det er derfor at vi skal have total grænsekontrol, så vi ved, om de er her, eller er væk herfra.
  Og det er ikke vores ansvar at "sende" dem nogen steder.. Det er deres eget ansvar.
  mvh

 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Det forkerte hold

  Vi mangler her i Danmark et hold af klart seende Politikere, der tør tale de
  MAGTMISBRUGENDE POLITIKERE imod, der i dag bestemmer alt omkring Danmarks politik på E U området.

  Disse MAGTMISBRUGENDE POLITIKERE, sætter holdet fra Danmark der skal lede formandskabet det næste halve års tid i E U Unionen fra Danmarks side.

  Det bliver en gruppe af profesionelle udenom snakkere, der tror at de kan
  udtrykke sig med usandheder hele tiden uden at blive gennemskuet =
  Danmark sender en flok ULVE i FÅREKLÆDER
  ned og vogte ULVE i FÅREKLÆDER = OM ET HALVT ÅR så er der intet sket
  med de konventioner der er ved at ædelægge alt hvad der er VÆRD at bevare i de Europæiske Natiionale lande af selvrespekt.

  Sådan bliver det ved med at være sålænge politikerne i de forskellige partier ikke vil forstå at største parten af danskerne deres egne vælgere
  ikke er intreseret i mere E U Unions omklamring og usande klummer, hvori
  E U FANATIKERNE hele tiden påstulerer om alt det gode E U er årsag til og
  det selvom det er det modsatte E U har gjort = INGENTING.

  Det eneste mål E Us formand JEAN CLAUDE JUNCKER - EUs ukronede
  dronning MERKEL og MACRONEN har er magt= den totale gennenførelse af
  " ROMTRAKTATEN " =
  NEDLÆGGELSE AF NATIONALSTATERNE

  Danmark har heldigvis taget forbehold, men de andre nationale lande
  har ingen forbehold og forsøges pt. ved hjælp af trusler til at =
  MAKKE E U RET.
  jeg spørger bare hvad er det for en handels forening vi blev lokket ind i i
  1972, = der sker lige det modsatte af hvad vi blev lovet. =

  det er nu og her at dansk Folkeparti skal træde i karakter og stille krav om
  hvilke beføjelser ULVE HOLDET I FÅREKLÆDER skal have med ned til formandskabet i JURISTERNES PARADIS E U.
  Vi kan ikke overlade dette til E U glade Lars Løkke Rasmussen og hans
  kapelan E U og RADIKAL glade Kristian Jensen, så går det helt galt og vi
  kommer til at gå rundt og synge med på

  ACK DU LIEBER AUGUSTIN ALLES IST V ÆK VÆK VÆK
  ACK DU LIEBER AUGUSTIN ALLES IST VÆK =
  TOTALT VÆK.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?Vidensbaseret udlægning ?

  Som formand for Den Parlamentariske Delegation til Europarådet har jeg som borger den forventning, at du, Michael Aastrup Jensen, som vores danske repræsentant sætter dig grundigt ind i tingene, Lige her og nu synes jeg, du løber for stærkt.
  Som det fremgår af forsker, Jacque Hartmanns, University of Dundee, indlæg "Regeringen vildleder i debat om menneskerettigheder" her på Altinget, så (citat):
  ....**Ifølge forskere har udvisningsområdet ikke noget med den dynamiske fortolkning af menneskerettighedskonventionen at gøre.
  Menneskerettighedskonventionen forhindrer sjældent udvisning.**.... Stof til grundig eftertanke.
  Forøvrigt undrer det mig, hvis vi ikke, som du skriver, kan udvise kriminelle til Norge, Sverig eller Tyskland?? Lyder usandsynligt, medmindre andre årsager ligger bag. Er det fordi de ikke er statsborgere i de pågældende lande?
  Og forøvrigt undrer det mig, at venstre som regeringsparti allerede har haft kontakt med både den polske og den ungarnske regering for netop fra de to lande at sikre sig opbakning til de intensioner og den dagsorden man har med at benytte sig af indflydelsen ved formandskabet i Europarådet. To lande, hvis demokratiske styreform pt er diskutabel..
  ....
  Men: NÅ. Der er nok så meget, jeg heller ikke forstår fuldt ud !? Men man må jo undre sig, for at blive klogere....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ??"Fredløse"??

  Endnu en retorisk, uværdig massebetegnelse fra Nye Borgerlige, der supplerer Vermunds udtalelser om migranter, der er voldtægtsmænd, mordere og røvere. Man skal høre meget, før ørerne falder af.... fra en repræsentant for et parti, der søger opstilling og indflydelse i Det danske Folketing... med udsigten til at få ansvar for at behandle de mennesker, der er i samfundet på en ordentlig, vidende, indsigtsfuld og respektfuld måde.
  Men Nå. Enhver har jo heldigvis sin menneskeret ifølge menneskeretskonventionen til at synge med sit næb....

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Har du forstået debaten.

  Jørgen Lindhagen.
  Som jeg læser dig skriver du om EU.
  Den Europæiske Menneskeret Konvention, har intet med EU at gøre,
  og Europarådet, er en sammenslutning af 48 lande i Europa.
  Det er for Europarådet Danmark skal have formandskabet fra den
  15 november. Partiet Venstre har i en årrække beskyldt EMD for at
  man ikke kan udvise kriminelle udlændinge, det er så vidt jeg ved
  ikke helt rigtig, man har troet at EMD ville gå imod visse udvisninger,
  men det er nok mere de Danske domstole som har været forsigtige
  med at udvise de kriminelle.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Smid skraldet ind til naboen

  Jens Ole. Ja. DEN var god..underfundig....og stof til eftertanke :-)