Veteran: EU sætter sin strategiske autonomi over styr

DEBAT: EU er nødt til i højere grad at anerkende teknologiers altafgørende betydning for sikkerheden og dermed for den autonomi, man gerne vil opnå, skriver Anders Aaselund Høier.

Af Anders Aaselund Høier
Cand.jur. og chefjurist, fhv. embedsmand i staten, befalingsmand i Hæren og veteran

EU har i flere år haft et varmt ønske om i højere grad at kunne agere uafhængigt og begrænse strategisk afhængighed af andre stærke aktører på den internationale scene.

I takt med det globale magt- og teknologikapløb, herunder især den amerikansk-kinesiske handelskrig og dekobling af hinandens virksomheder fra de globale værdikæder, bliver behovet stadig mere presserende. I 2016 fandt ”strategisk autonomi” vej ind i EU’s globale strategi.

Login