Følg L 72 Sømandsbeskatningsloven med videre
(Skatteministeriet)

20/12
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (L 72).

Læs mere
17/12
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (L 72).

Læs mere
20/11
2019

Lovforslag: L 72 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Læs mere