Følg L 116 Konkurrenceloven med videre
(Erhvervsministeriet)


Fremsat af: Simon Kollerup (Erhvervsminister, MF (S))
Ministerområde: Erhvervsministeriet
Status: 1. behandling
28/1
2021
3. BEHANDLING

Salen: Konkurrenceloven med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (L 116).

26/1
2021
2. BEHANDLING

Salen: Konkurrenceloven med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (L 116).

6/1
2021
15/12
2020
1. BEHANDLING

Salen: Konkurrenceloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (L 116).

9/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 116 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.).