Følg L 12 Lov om betalinger med videre
(Erhvervsministeriet)


Fremsat af: Simon Kollerup (Erhvervsminister, MF (S))
Ministerområde: Erhvervsministeriet
Status: Fremsat
10/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om betalinger med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (L 12).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 12 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen).