Følg L 124 Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1150/EU af 20
(Erhvervsministeriet)

16/3
2020
10/3
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1150/EU af 20 juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (L 124).

Læs mere
26/2
2020

Lovforslag: L 124 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester. (Lov om håndhævelse af P2B-forordningen).

Læs mere