Følg L 28 Selskabsskatteloven med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Fremsat
30/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Selskabsskatteloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (L 28).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 28 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).