DET SKER PÅ EU-OMRÅDET

Fødselsdage

Karen Melchior
Karen Melchior

MEP (R), medlem af Borgerrepræsentationen (R), IT- og persondatasikkerhedsjurist, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 39 år den 15. oktober Sig tillykke

Karen Roiy
Karen Roiy

Chef for Industry Affairs, Danfoss, fhv. public Affairs chef, ITD 39 år den 15. oktober

Se flere »