Juni 2019

Torsdag 20. juni

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Energi og emissioner" af Danmarks Statistik

  "Energi og emissioner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Energi og emissioner" af Danmarks Statistik

  "Energi og emissioner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 14:00
 • Topmøde: Det Europæiske Råd

  Statsoverhovederne i EU-landene mødes til topmøde i Det Europæiske Råd for at drøfte blandt andet udnævnelser til EU-topposter.

Fredag 21. juni

KL. 8:00
 • Udgivelse: "EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)" af Danmarks Statistik

  "EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 25. juni

KL. 8:00
 • Udgivelse: "EU pris- og mængdesammenligning" af Danmarks Statistik

  "EU pris- og mængdesammenligning" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "ØMU-gæld og ØMU-saldo" af Danmarks Statistik

  "ØMU-gæld og ØMU-saldo" offentliggøres af Danmarks Statistik.