Maj 2020

Fredag 29. maj

KL. 14:00
 • Pressemøde i Statsministeriet

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen

KL. 11:00
 • Videokonference: EU's ministre med ansvar for rumpolitik

  EU's ministre med ansvar for rumpolitik skal til mødet diskutere, hvordan rumteknologi kan spille en rolle i at fremme en grøn og bæredygtig økonomisk genopretning efter coronakrisen.

KL. 10:00
 • Videokonference: Forskningsministre i EU

  EU's ministre for forskning holder videokonference, hvor de skal diskutere forskning og innovations rolle i genopretningen efter coronakrisen.

Torsdag 28. maj

KL. 17:00
 • Webinar: Covid-19-pandemien og den internationale økonomi

  Danmarks ambassadør ved OECD, Carsten Staur, vil komme med sit bud på, hvordan organisationen vil håndtere den nuværende sundhedskrise. 

KL. 13:00
 • Debatmøde: Støtter Europa-Parlamentet en fælles EU-mindsteløn?

  En lovbestemt mindsteløn for hele EU strider imod den danske model. Men skal vi indføre det alligevel? MEP Nikolaj Villumsen (EL) og MEP Marianne Vind (S) diskuterer emnet. 

KL. 13:00
 • Salen: Momsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil (L 137).

Tirsdag 26. maj

KL. 17:00
 • Onlinedebat: Skal EU have mindsteløn?

  Millioner af mennesker har mistet deres job som følge af corona, og det øger risikoen for social dumping. EU-chef i 3F, Nadja Lundholm Olsen, og underdirektør i DI, Christoffer Thomas Skov, debatterer forslaget. 

KL. 16:00
 • Generalforsamling i Danes Worldwide

  Organisationen Danes Worldwide for udlandsdanskere afholder ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vil i år foregå virtuelt.

KL. 14:55
 • Konference: 20 år med fundamentale rettigheder

  Nyt Europa inviterer til online konference om, hvordan vi bedst tilgår covid-19 krisen uden at bryde fundamentale rettigheder. Blandt andre Emma Holten og Morten Kjærum vil deltage i konferencen. 

KL. 13:00
 • Salen: Håndhævelse af forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (L 124).

KL. 13:00
 • Salen: Indeksering af dagpenge (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge (B 50).

Tirsdag 19. maj

KL. 13:00
 • Onlinedebat: Handler EU's centralbank ulovligt?

  EU's centralbank er kommet i et politisk stormvejr på grund af deres opkøbsprogram . Sagen og dens konskvenser bliver debatteret af professor Derek Beach og chefanalytiker Rasmus Nørlem. 

KL. 11:00
 • Videokonference: Møde mellem EU's finansministre

  Udover coronavirus skal finansministrene i EU også diskutere hvidvask og det europæiske semester 2020.

KL. 10:00
 • Videokonference: EU's ministre med ansvar for unge

  Hvordan påvirker coronavirus ungdommen? Det vil EU's ministre med ansvar for netop denne type spørgsmål diskutere til en videkonference.

KL. 10:00
 • Videokonference: Kulturministre i EU om coronavirus

  EU's kulturministre gør status over tiltag, der skal hjælpe kultursektoren gennem den økonomiske krise.

KL. 8:32
 • Møde: Styrket samarbejde i Østersørådet

  I dag mødes Østersøregionens udenrigsministre til drøftelser af ny regional dialog og styrket samarbejde. 

Mandag 18. maj

KL. 10:00
 • Videokonference: EU's uddannelsesministre om genåbning

  EU's ministre med ansvar for uddannelse mødes til en videokonference for at diskutere, hvordan den gradvise åbning af samfundet påvirker uddannelsesinstitutioner.

Torsdag 14. maj

KL. 11:30
 • Onlinekonference: Sjældne sygdomme og handicap

  Den årlige europæiske konference for sjældne sygdomme og handicap afholdes online. Konferencen er opbygget omkring seks, fremtidsorienterede temaer, der vil blive taget op.

Onsdag 13. maj

KL. 15:00
 • Plenarsamling: EU-Parlamentet mødes i Bruxelles

  Europa-Parlamentet holder plenarsamling i Bruxelles.

KL. 10:00
 • Videokonference: EU's landbrugs- og fiskeriministre mødes

  EU's ministre for landbrug og fiskeri samles til dette videomøde, organiseret af det kroatiske formandskab.