November 2019

Tirsdag 19. november

KL. 13:00
 • Salen: Skatteindberetningsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (L 49).

KL. 8:30
 • Rådsmøde: EU's udenrigsministre

  EU's udenrigsministre, heriblandt Danmarks Jeppe Kofod (S), mødes i dag i Bruxelles.

Fredag 15. november

KL. 10:00
 • Salen: Selskabsskatteloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (L 48).

Torsdag 14. november

KL. 10:30
 • Deputation: Danmarks Rejsebureau Forening besøger Skatteudvalget

  Folketingets Skatteudvalg får besøg af Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende L 27 (Gennemførelse af nye EU-momsregler med videre).

Tirsdag 12. november

KL. 14:00
 • Europakonference: Fra murens fald til Brexit

  I anledning af 30-året for Berlinmurens fald afholder Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark en konference om tiden før, under og efter jerntæppets fald.

KL. 13:00
 • Salen: Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (L 44).

Mandag 11. november

KL. 20:00
 • Samtale: Europæiske historier på forsiden

  Hvilke historier fra Europa når vej til avisernes forsider? Det vil Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard og chefredaktør for det svenske dagblad Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, diskutere ved dette arrangement.

KL. 8:45
 • Klimamøde: EU som en klimaneutral økonomi

  Formandsskabet for EU's ministerråd inviterer til klimamøde. Under mødet vil EU som en klimaneutral økonomi være i fokus.

Fredag 8. november

KL. 16:00
 • Reception: Mandag Morgen fejrer første 30 år

  Ugebrevet og Tænketanken Mandag Morgen blev stiftet af Erik Rasmussen den 6. november 1989. Det markeres med en jubilæumsreception for nuværende og tidligere medarbejdere.

KL. 10:30
 • Deputation: Uffe Palludan besøger Europaudvalget

  Folketingets Europaudvalg får besøg af Palludan Fremtidsforskning ved Uffe Palludan vedrørende bog om grænsekontrol ved Øresund.

KL. 8:30
 • EU-rådsmøde: Uddannelse

  EU's uddannelsesministre mødes i dag til rådsmøde i rådet for uddannelse, ungdom, kultur og sport. Mødet finder sted i Bruxelles.

KL. 7:30
 • EU-rådsmøde: Økonomi og finans

  EU's økonomi- og finansministre mødes i dag til rådsmøde. Mødet finder sted i Bruxelles.

Torsdag 7. november

KL. 17:00
 • Debatmøde: Fortællinger fra Udkantseuropa

  Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) inviterer til debatmøde med journalisterne Anne Haubek og Thomas Ubbesen, der har rejst i de østeuropæiske lande og talt med borgere om tilværelsen efter jerntæppet.

KL. 14:00
 • Forelæsning: Isi Foighel dag med Connie Hedegaard

  Institut for Menneskerettigheder afholder for 11. gang Isi Foighel dag til minde om Isi Foighels indsats i udbredelsen af menneskerettighederne. Tidligere EU-kommisær Connie Hedegaaard deltager.

Søndag 3. november

KL. 10:00
 • Topmøde: Borgernes Europa

  Europanævnet, Nyt Europa og FIC inviterer endnu en gang til Borgernes Europa Topmøde på Christiansborg. 

Fredag 1. november

KL. 9:30
 • Møde: Europaudvalget mødes med danske parlamentarikere

  Folketingets Europaudvalg mødes med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Oktober 2019

Torsdag 31. oktober

KL. 14:00
 • Debatmøde: Bestemmer borgerne EU's fremtid?

  Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) inviterer europaredaktør ved Ugebrevet Mandag Morgen, Claus Kragh, til debat om, hvorvidt borgerne bestemmer EU's fremtid.

KL. 10:00
 • Salen: Forespørgsler om brexit og Tyrkiet

  Der er møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet. 

KL. 10:00
 • Salen: Lov om naturgasforsyning med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet (L 17).

Mandag 28. oktober

KL. 10:00
 • Forventet udskydelse af Brexit

  Det forventes, at EU-ambassadørerne fra de øvrige 27 medlemslande mødes for at fortsætte drøftelserne om en forlængelse af Brexit.