CHEF FOR EUROPAPOLITIK
Vi søger en stærk europapolitisk profil til at stå i spidsen for - og definere - den europapolitiske dagsorden i Danmarks største erhvervsorganisation.

Søg dette job
Du vil være med til at sikre en styrket indflydelse på afgørende EU-spilleregler i forhold til virksomhedernes europæiske markeder, herunder identificere og fremme de mest værdiskabende politiske EU-initiativer, som matcher danske virksomheders styrkepositioner inden for bl.a. grøn og digital omstilling. Om jobbet Som chef for Europapolitik vil du lede et yderst kompetent team fordelt på DI's kontorer i Bruxelles og på Rådhuspladsen i København. Du vil skulle koordinere DI's positioner i EU-sager på tværs af organisationen, hvor du med fingeren på den europæiske puls vil indtage en proaktiv tilgang til interessevaretagelsen på europæisk plan for DI's over 19.000 medlemsvirksomheder. Du vil også få ansvaret for eksternt at sikre synligheden af DI's europapolitiske indsats og styrke opfattelsen af EU's betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi. For at lykkes med det vil du have tæt kontakt med de relevante politiske beslutningstagere i Danmark og danske medier, ligesom du får ansvaret for dialogen med en bred kreds af beslutningstagere i Bruxelles på vegne af DI. Disse kontaktflader er afgørende for dig og teamet i politikudviklingen i tværgående spørgsmål så som indre marked, industripolitik, grøn omstilling, EU's genopretningsfond og meget mere. Af andre ansvarsområder kan nævnes:
 • Samarbejde med medlemsvirksomheder om politikudvikling samt understøttelse af virksomhedernes eget public affairs arbejde.
 • Vejledning i konkrete sager om praktiske og juridiske udfordringer på det indre marked og med EU-lovgivning.
 • Relationer til DI's europæiske søsterorganisationer i Europas hovedstæder og europæiske erhvervsorganisationer i Bruxelles, såsom BusinessEurope, Orgalim, DigitalEurope m.fl.
 • Kommunikation i medierne af DI's holdninger til generelle EU-spørgsmål og af erhvervslivets interesse i EU-samarbejdet.
 • Styrkelse af den samlede organisations kompetencer på EU-området.
Du vil indgå i DI's Internationale lederteam og referere til viceadministrerende Direktør Thomas Bustrup. Om dig For at lykkes i stillingen som chef for Europapolitik er det vigtigt, at du er relationsstærk. Du nyder at etablere netværk - og arbejder gerne systematisk og langsigtet for at danne relationerne - ligesom du også formår at vedligeholde relationerne og inddrage relevante interessenter, når dette byder sig. Da du vil sætte retningen for DI's europapolitiske arbejde, er det vigtigt, at du har klare mål herfor for øje. Gerne at ville det hele er en umulighed - det er derfor vigtigt, at du formår at prioritere de indsatser, du og dit team arbejder med, der giver størst værdi for DI's medlemmer. Dette kræver overblik og et fokus på at levere resultater. Stærke kommunikationsevner er uundværlige i denne stilling, da du vil have tæt og daglig dialog med mange forskellige mennesker, virksomheder, politiske institutioner og medier. Som leder er du visionær; du har en nysgerrig og passioneret tilgang til omverdenen og søger nyskabende løsninger. Du har også fokus på udvikling af både dit team som helhed og den enkelte medarbejder, så DI skaber værdi både nu og i fremtiden. Dette opnår du ved at delegere et tydeligt mandat og motivere til at tage ansvar. Det, der er vigtigt, er, at du har:
 • Dyb indsigt i institutionerne i EU.
 • Anseelig erfaring med politisk interessevaretagelse.
 • Ledelseserfaring.
Sprogligt skal du være flydende på engelsk. Kendskab til fransk er en fordel. Jobbet varetages med base i DI's hovedkvarter i København. Interesseret? Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte HR Business Partner Martin Simonsen Frederiksen på +45 5350 8930. Send din ansøgning og CV via ansøgningsknappen senest den 22. maj 2022.
  Søg dette job
  OM DI
  Vi hjælper danske virksomheder med at vinde

  Som medarbejder i DI er du en del af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. I DI har vi en mission om at hjælpe danske virksomheder med at vinde. For når virksomheder i Danmark vinder, så vinder hele Danmark.

  I DI arbejder du sammen med mere end 800 kolleger og vores mange eksterne samarbejdspartnere for at skabe de bedste vilkår for DI's medlemmer - både i Danmark og internationalt. Du er med til at sikre, at vores virksomheders interesser er højt på dagsordenen hos politikere, myndigheder og andre institutioner. Og at virksomhederne får den bedste rådgivning, vejledning og støtte.

  Vi værner om vores troværdighed, for den er afgørende for, at vi kan varetage vores medlemmers interesser. DI har en stærk stemme, og du vil opleve, at der bliver lyttet, når vi repræsenterer DI rundt omkring i hele landet - ligesom du selv skal kunne lytte til vores medlemmer for at forstå deres behov.

  Vi er drevet af viden, og vi arbejder sammen for at nå vores mål

  I DI er du omgivet af dygtige kollegaer. Vi har respekt for viden - og et højt fagligt niveau er helt afgørende for at nå vores mål. Derfor støtter vi dine muligheder for at blive dygtigere og udvikle dig.

  Vi giver dig de bedste rammer for, at du kan udfolde og udvikle dine evner. Det sker blandt andet ved, at du har ansvar og indflydelse på egne arbejdsopgaver, og vi har en kultur, hvor vi arbejder sammen og hjælper hinanden.

  I Industriens Hus har du en arbejdsplads med topmoderne faciliteter, masser af liv og aktiviteter lige fra konferencer til udstillinger - og udsigt til både Tivoli og Rådhuspladsen.

  Bemærk
  Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning, og vi sørger for, at alle ansøgere har hørt fra os, når en rekrutteringssag er afsluttet.

  Vi oplever desværre, at mails sendt fra os opfanges i ansøgerens spamfilter. Vi beder dig derfor tjekke dér, hvis du undrer dig over, at du ikke har hørt fra os. Du kan alternativt skrive til os på job@di.dk

  Det er vigtigt, at du har en god oplevelse, når du søger job i DI, uanset hvor langt du når i processen.

  Læs mere om DI: di.dk/job

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen