Kontorchef til nyoprettet Ejendomsdatakontor
Vil du stå i spidsen for opbygningen af et nyt Ejendomsdatakontor i Vurderingsstyrelsen og være med til at sikre de bedst mulige vurderinger og den korrekte beskatning gennem bedre brug og udvikling af data på ejendomsområdet? Så tilbyder Vurderingsstyrelsen en spændende og udfordrende stilling som kontorchef i et nyt kontor for Ejendomsdata.

Som kontorchef for Ejendomsdata får du en helt afgørende opgave med at opbygge og rekruttere til et nyt Ejendomsdatakontor, der skal løfte den datamæssige modenhed i Vurderingsstyrelsen og styrke den samlede værdikæde fra kildedata til fastsættelse af ejendomsvurderinger og ejendomsbeskatning. Du vil dermed få en central rolle i at sætte den strategiske retning for Vurderingsstyrelsens arbejde på ejendomsdataområdet. Om det nyoprettede Ejendomsdatakontor Ejendomsdatakontoret er et nyoprettet kontor, der skal styrke Vurderingsstyrelsens forretningsmæssige ejerskab til ejendomsdata. Det indebærer, at kontoret får til opgave at løfte et stærkt, strategisk forretningsejerskab for den samlede dataværdikæde. Kontoret skal sikre, at styrelsen får bedre adgang til ejendomsdata og videreudvikle styrelsens datainfrastruktur, så den understøtter forretningens ejendomsdatabehov. Kontoret får et tværgående ansvar for, at kvaliteten af ejendomsdata dækker forretningens behov og skal drive analyser af tværgående udfordringer ved eksisterende ejendomsdata og dataprocesser på tværs af Skatteforvaltningen og komme med forslag til forbedringer. Kontoret skal understøtte styrelsens øvrige kontorers arbejde med data og dataanalyser gennem et fælles kompetencecenter med fagligt stærke tekniske datakompetencer. Kontoret skal endvidere sikre implementering af data governance på tværs af styrelsen med klare roller og ansvar. Kontoret er forankret i afdelingen Ejendomsbeskatning og Data, hvor der i forvejen er to datarettede kontorer - Mod* eludvikling og økonomisk analyse samt BBR-kontoret. Om arbejdsopgaverne Dine centrale opgaver vil bl.a. være, at:
 • Opbygge Ejendomsdatakontoret og fastlægge rammerne for behandlingen af ejendomsdata i Vurderingsstyrelsen
 • Sikre opbygning af stærk datafaglig viden samt rekruttere, udvikle og fastholde stærke data- og domæneeksperter
 • Sikre bedre adgang til data gennem opbygning af analytisk dataplatform i Vurderingsstyrelsen
 • Indgå i et tæt samarbejde med øvrige datakontorer i Vurderingsstyrelsen
 • Samarbejde med resten af Skatteforvaltningen og den øvrige forvaltning om udvikling på ejendomsdataområdet
 • Løbende afrapportering til direktionen om udviklingen på dataområdet
Vi forventer, at kontorets bemanding bliver på ca. 8 medarbejdere. Om dig Vi søger dig, som formår at motivere og lede et hold dygtige medarbejdere i en hverdag, hvor ingen dage er ens. Du får energi af både at opbygge kontoret og organiseringen omkring kontoret og har derfor en iværksætter i maven. Du er god til at samarbejde, men har samtidig vilje og evne til at tage et stort selvstændigt ansvar. Du er fagligt stærk, drives af ledelsesopgaven og går på arbejde for at skabe forandringer til det bedre. Det er desuden en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer og motivation:
 • Du er drevet af at arbejde med faglig udvikling
 • Du er analytisk og metodisk stærk
 • Du har erfaring med ledelse af medarbejdere med tekniske opgaver og evner at bringe forskellige fagligheder sammen
 • Du har faglig dataindsigt og erfaring med at arbejde med dataanalyse og data governance
 • Du har erfaring med forandringsledelse
 • Du kan omsætte komplekse problemstillinger til konkrete løsninger
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau og din baggrund kan være fra såvel centraladministrationen som fx konsulentbranchen. Om os Du kan se frem til at blive en del af en styrelse i udvikling, og du kan forvente en travl hverdag. Vi har en uformel omgangstone og gør en dyd ud af, at det også skal være sjovt at gå på arbejde. Udvikling af ledere og medarbejdere er centralt for Vurderingsstyrelsen, så hvis du bliver ansat hos os, vil vi sammen lægge en plan for din leder- og karriereudvikling. Du vil blive en del af dygtig og engageret ledergruppe i Vurderingsstyrelsen, ligesom du via dit ansvarsområde vil indgå i et stærkt og udviklende samarbejde med andre ledere i den samlede Skatteforvaltning. Kontakt og ansættelsesvilkår Ansøgning, CV og eksamenspapirer bedes sendt senest den 6. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Claus F. Houmann på 2257 7143. Der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet referencer og straffeattest. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din arbejdsplads er Lindevangs Allé 8-12, Frederiksberg. Tiltrædelse snarest muligt.
Om Vurderingsstyrelsen

’Vi sikrer, at boligejerne får en mere retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering’

Vurderingsstyrelsen varetager alle forhold om ejendomsvurdering og beskatning af ejendomme. Styrelsens opgave er at udarbejde mere retvisende og gennemskuelige offentlige vurderinger af grunde og ejendomme og sikre korrekt betaling af skatten på baggrund af disse. Fremtidens vurderinger bliver baseret på nye og detaljerede data. Det skal sikre, at borgere og virksomheder kan have tillid til, at de bliver beskattet på et korrekt grundlag. Vores værdier er ansvar, udsyn, faglighed og samarbejde.

Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder. De er alle i spil i dagligdagen, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og en stærk samarbejdskultur, hvor alle trives, tager ansvar og bidrager til den fælles opgave. Vi har et godt kollegaskab med en uformel omgangstone og vi tror på, at en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv giver motiverede og tilfredse medarbejdere.

Vurderingsstyrelsen har ca. 900 ansatte og er en arbejdsplads i vækst, og vi har derfor løbende brug for nye, engagerede kolleger.

Læs mere om Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk.

Vurderingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00