Ny direktør for international politik, Public Affairs og fondssekretariat til Fonden Dansk Standard
Vil du bruge dine kompetencer inden for politisk interessevaretagelse og dit strategiske overblik til at påvirke danske virksomheders vækst- og handelsmuligheder samt bidrage til en bæredygtig omstilling? Så er stillingen som direktør for international politik, Public Affairs og fondssekretariat i Fonden Dansk Standard måske relevant for dig.

Fonden Dansk Standard er Danmarks nationale standardiseringsorganisation og en erhvervsdrivende fond med 190 medarbejdere. Via medlemskab i de internationale standardiseringsorganisationer sikrer Fonden Dansk Standard, at danske interesser varetages, når virksomheder, brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, myndigheder og forskere mv. udvikler fælles og internationale standarder for alt fra Power-to-X til ledelsessystemer. Fonden Dansk Standard omfatter også Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for de to officielle miljømærker, EU-Blomsten og Svanemærket i Danmark, og ETA Danmark, som er et uvildigt organ, der godkender byggevarer. Som direktør for international politik, Public Affairs og fondssekretariat refererer du til den adm. direktør og spiller en central, strategisk rolle i Fonden Dansk Standards øverste ledergruppe. Gennem to afdelingschefer har du overordnet ledelsesansvar for et samlet team på 18 medarbejdere. Du får til opgave at - i samarbejde med din chefgruppe og hele teamet - bringe Fonden Dansk Standard tættere på indfrielse af nogle af deres højst prioriterede, strategiske målsætninger, nemlig fremme fondens almennyttige formål, herunder udmøntning af en uddelingspolitik og -strategi, samt varetage den politiske indsats i Danmark og internationalt til fordel for hele dansk erhvervsliv og det danske samfund, herunder:
  • Ledelse af fondssekretariatet i Fonden Dansk Standard, herunder udmøntning af uddelingspolitik og -strategi samt udvikling af interne governance-procedurer
  • Via ledelse af afdelinger for Public Affairs og international politik, varetage danske interesser inden for standardisering, miljømærkning etc. samt sikre den standardiseringspolitiske indflydelse i Danmark og internationalt til fordel for Fonden Dansk Standards stakeholdere
  • Udvikling og implementering af strategi for dokumentation og synliggørelse af effekten af Fonden Dansk Standards indsatser på bl.a. bæredygtighedsområdet
Fonden Dansk Standards interessentlandskab er så mangfoldigt, som det kan blive: Virksomheder, branche- og interesseorganisationer, nationale og internationale myndigheder, internationale standardorganisationer mm. - og naturligvis også borgerne i Danmark, som uden at tænke nærmere over det hver eneste dag har glæde af miljømærker og standarder, der er udviklet gennem Fonden Dansk Standard. Som direktør for international politik har du en nøglerolle i organisationen og er med til at videreudvikle Fonden Dansk Standards position som væsentlig bidragyder til at sikre et trygt samfund, en grøn fremtid og et stærkt erhvervsliv. Vi tror, at du har:
  • Erfaring med ledelse i en virksomhed eller organisation, som opererer i krydsfeltet mellem det politiske, det offentlige og private
  • Erfaring med strategiudvikling og -implementering; gerne erfaring med ledelse af ledere
  • Dyb forståelse for de politiske processer og erfaring med at navigere og øve indflydelse i krydsfeltet mellem offentlig/privat og centraladministrationen
  • Dyb forståelse for de politiske retninger, som udstikkes af EU, og som influerer på reguleringen i Danmark
  • Strategiske evner og en god dømmekraft
  • En anerkendende, tillidsbaseret og udviklende ledelsesstil; lyst til at samarbejde med mange forskellige interessenter og til at dele ud af din viden, både internt og eksternt
Til gengæld tilbyder Fonden Dansk Standard en vigtig rolle i en engageret organisation bestående af dygtige og vidende kolleger, som har en væsentlig samfundsmæssig funktion og fokus på bæredygtig udvikling - en helt særlig platform at påvirke danske virksomheders vækstmuligheder og varetage grønne interesser fra. Hos Fonden Dansk Standard er kulturen præget af holdånd, tillid, frihed under ansvar og respekt for den enkelte medarbejder, ligesom der lægges vægt på, at medarbejdere og ledere har mulighed for at balancere arbejde med familie- og fritidsliv. Human Capital Group assisterer Fonden Dansk Standard i søgningen efter den kommende direktør for international politik, Public Affairs og fondssekretariat. Hvis du er interesseret i stillingen, så send din ansøgning og dit CV til Sarah Bernth Lund. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vær opmærksom på, at samtaler afholdes løbende. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Sarah på tlf. 5073 5207.
Dansk Standard sælger standarder, miljømærker, kurser og konsulentydelser, og vi fremmer viden om standarder og miljømærker - og deres værdi. Alle interesserede kan deltage i udviklingen af standarder gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg.

Miljømærkning Danmark, der er en del af Dansk Standard, har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og arbejder for en grøn omstilling hos forbrugere, virksomheder og indkøbere..

ETA Danmark er en selvstændig enhed, der sælger frivillige godkendelser af byggeprodukter.

Samlet er vi ca. 200 medarbejdere, og vores vision er at skabe vækst i erhvervslivet og kvalitet i samfundet.

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond.

www.ds.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00