Skatteministeriet søger kontorchef til forretnings- og styringskontor i Koncernstyring
Som kontorchef i kontoret Forretning og styring 1 i Skatteministeriets departement skal du understøtte den overordnede prioritering og koordinering på tværs af styrelserne. Du får en central rolle i at følge op på, om Skattestyrelsen og Motorstyrelsen indfrier deres målsætninger, gennemfører forudsatte tiltag samt leverer deres ydelser effektivt og i tilstrækkelig kvalitet.

Om stillingen Kontoret Forretning og Styring 1 er Skatteministeriets styringskontor for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen. Kontoret har et meget bredt fokus på den forretnings- og it-mæssige udvikling på styrelsernes områder. Der er et særskilt fokus på moms, udbytteskatteområdet, deleøkonomi, aktie- og værdipapirområdet, opkrævning og motor. Det er komplekse udviklings- og driftsopgaver, og kontoret medvirker til at binde de politiske ønsker på skatte- og afgiftsområdet sammen med den praktiske implementering i styrelserne. Kontoret er i den forbindelse ansvarlig for koordinering og udarbejdelse af et minister- og regeringssager, materiale til forligskredsmøder mv., herunder bl.a. notater, talepunkter og beslutningsoplæg til regeringen, skatteministeren, departementschefen og afdelingscheferne. Opgaverne kræver løbende og tæt dialog med Skatteforvaltningens styrelser, samt tæt samarbejde med en række eksterne aktører som fx Finansministeriet og Rigsrevisionen. Om dig Du har en relevant videregående uddannelse med en stærk faglig profil. Vi forventer desuden, at du:
  • har forståelse for det politiske system og de politiske beslutningsprocesser, og gerne indgående erfaring fra et departement
  • har stor faglig kapacitet og kan kombinere strategisk overblik med eksekveringsevne
  • kan samarbejde på alle niveauer i en organisation med mange interne og eksterne samarbejdsflade og kan opbygge solide netværk.
Det er væsentligt, at du har erfaring med personaleledelse fra en politisk ledet organisation samt erfaring med politisk rådgivning. Desuden vil kendskab til skatteområdet være en stor fordel. Stillingen kræver robusthed og evnen til at arbejde i et komplekst felt samtidig med, at du kan sætte retning, gå forrest og motivere - også når det spidser til. Arbejd tæt på det, der tæller I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber gennemarbejdede løsninger. Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale. Kontakt og ansættelsesvilkår Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket 'Søg dette job' senest den 21. april 2023. Er du er tjenestemand, stiles din ansøgning til H.M. Dronningen. Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Jens Daugaard på e-mail jdau@skm.dk eller telefonnummer 7237 0458. Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren. Ansættelse sker på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingerne forventes klassificeret i lønramme 37, svarende til løngruppe 1 for kontraktansatte. Hertil kommer åremålstillæg og eventuelt yderligere tillæg efter forhandling. Tiltrædelse er snarest muligt. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Forud for ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest.
Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00