I Danmark findes en række organisationer, der med forskellige formål sætter fokus på europæisk politik og EU­politik. På denne side kan du finde en beskrivelse af de vigtigste organisationer og læse de seneste nyheder fra dem.

EU Fagligt netværk

EU Fagligt netværk. Formålet med netværket er at skabe debat og give oplysning om social­ og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål i EU. EU Fagligt netværk er lavet af Fagbevægelsen mod Unionen, FMU, der er et EU­kritisk netværk bestående af tillidsfolk fra fagforeninger og faglige klubber. FMU har særligt fokus på EU's indblanding i det danske arbejdsmarked og arbejder imod EU’s udvikling som en overstatslig politisk, økonomisk og militær union.

Besøg EU Fagligt »


Europabevægelsen

Europabevægelsen er en tværpolitisk forening, der har går ind for mere samarbejde i Europa og støtter EU. Her arbejdes for at styrke EU-debatten i Danmark og skabe større bevidsthed om Europa. Foreningen arrangerer aktuelle debat- og forfatteraftener og arbejder aktivt for politiske mærkesager, som fx at afskaffe de danske forbehold.

Besøg Europabevægelsen »

SENESTE FRA Europabevægelsen


Europa-debat.dk

Europa-debat.dk er et projekt udviklet af AOF Danmark, LO og FIC. Formålet er at styrke den daglige EU­debat og sikre, at EU ikke kun diskuteres op til EU­folkeafstemninger, men derimod bliver en del af hverdagens politiske debat. Sidens indhold består hovedsagligt af blogindlæg fra en række fremtrædende EU­debattører.

Besøg Europa-debat.dk »


Europæisk Ungdom

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk organisation, der forsøger at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark. Organisationen tilbyder mange forskellige aktiviteter ­ som kurser, debatarrangementer og studieture. Medlemmerne har forskellige politiske tilhørsforhold, men er fælles om opfattelsen af, at EU er nødvendigt for at løse nutidens globale problemer. Europæisk Ungdom er den danske gren af JEF, Unge Europæiske Føderalister.

Besøg Europæisk Ungdom »

SENESTE FRA Europæisk Ungdom


EUtropolis

EUtropolis leverer ugentlige radioprogrammer, hvor der tages fat i aktuelle EU­politiske emner. EUtropolis er et organ under Brain Gain Group ­ et nyt mediekollektiv bestående af hovedsagligt unge akademikere. Brain Gain Group arbejder for at skabe mere viden og større samfundsengagement blandt vores unge mennesker.

Besøg EUtropolis »


Magasinet Europa

Magasinet Europa skriver om europæisk kultur og politik. Magasinet søger at bryde med det traditionelle nationale udgangspunkt for den politiske debat og i stedet samtænke det danske og det europæiske udgangspunkt.

Besøg Magasinet Europa »


Fagligt.eu

Fagligt.eu er en fagbevægelsesportal med informationer om EU. Siden henvender sig særligt til dem med interesse for den sociale og arbejdsmarkedsmæssige udvikling i Europa. Udover at være et nyhedsmedie er Fagligt.EU et arbejdsredskab for dem, der til dagligt arbejder med konkrete forslag i EU's lovgivningsapparat. Siden er udviklet af FTF, LO og AC.

Besøg Fagligt.eu »


Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU blev stiftet i 1972 og arbejder tværpolitisk for dansk udmeldelse af EU. Folkebevægelsen er imod en europæisk union med fælles præsident, grundlov, militær og toldmure. Bevægelsen er repræsenteret i EU­parlamentet af Søren Søndergaard.

Besøg Folkebevægelsen mod EU »


Magasinet Notat

Magasinet Notat er et månedsmagasin, der beskæftiger sig med EU­politik. Hver udgave sætter fokus på et tema, der bliver behandlet fra flere forskellige vinkler. Notat er ejet af Oplysningsforbundet DEO. Den politiske linje er tværpolitisk.

Besøg Magasinet Notat »


Magasinet rØST

Magasinet rØST er et online magasin, der sætter fokus på Østeuropa. Magasinets målsætning er at give læseren et mere nuanceret billede af Østeuropa, end det der ofte præger mainstreamnyhederne. Magasinet rØST har fokus på østeuropæisk kultur, politik og historie, og magasinet henvender sig til alle med faglig og personlig interesse for Østeuropa.

Besøg Magasinet rØST »

SENESTE FRA Magasinet rØST


Nyt Europa

Nyt Europa er en centrum­venstre non­profit organisation, der arbejder for et bæredygtigt Europa. Medlem af Folketinget for SF Steen Gade er initiativtager og formand for Nyt Europa. Foreningen blev stiftet i 1998 og har siden arbejdet for at bekæmpe globale udfordringer, som miljø, klima og befolkningstilvækst.

Besøg Nyt Europa »


Europanævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa, bedre kendte som Europa-nævnet, fordeler hvert år 20 millioner kroner til at fremme debat og oplysning om EU i Danmark. Europa­nævnet støtter både partier, organisationer og enkeltpersoners initiativer til fremme af den europa­politiske debat. Nævnet er en del af Kulturministeriet.

Besøg Nyt Europanævnet »


DEO

DEO arbejder for at fremme demokrati og oplysning om EU­politik i Danmark. Organisationen er partiuafhængig, men flere af organisationens ophavsmænd kommer fra den EU­kritiske Junibevægelse. DEO's arbejde består hovedsagligt i at organisere debatarrangementer, rejser og studieture.

Besøg DEO »


Silba

Silba er en dansk organisation der arbejder for at fremme frihed og demokrati, primært i EU's nabolande og nye medlemslande mod øst. I begyndelsen fokuserede de på de baltiske lande, men er nu mere vendt imod de tidlige sovjetrepublikker Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Med lokalforeninger spredt ud over det meste af Danmark forsøger Silba at forøge danskernes viden og bevidsthed om de nye EU­nabolande. Blandt Silbas aktiviteter hører forskellige seminarer og valgobservationer.

Besøg Silba »


Tænketanken Europa

Tænketanken Europa er en pro­europæisk tænketank, der søger at nuancere den europa­politiske debat med uafhængige analyser. Tænketanken er etableret af CO-industri og Dansk Industri, men er uafhængig af sine økonomiske bidragsydere i sit arbejde med styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.

Besøg Tænketanken Europa »