DF: Hvad mener Prehn om, at EU-Kommissionen lægger op til at forbyde jagt og fiskeri i de landarealer, der skal udlægges som strengt beskyttet natur?