Jensen: Fiskeristyrelsen kan tillade, at fiskeriet fortsættes, såfremt det er en lille teknisk fejl