Lilleholt: Sådan har prisudviklingen på de forskellige energikilder været