Forsvarsudvalget spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om ministeren vil oversende et notat, der beskriver hvilke persondata-, offentligheds- og åbenhedsregler, Center for Cybersikkerhed er underlagt