Forsvarsudvalget spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om ministerens vil oversende et notat, der beskriver og forklarer, hvilke kompetencer Tilsynet med Efterretningstjenesterne har, når det fører tilsyn med Center for Cybersikkerhed