Holger K. Nielsen (SF) og Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om ministeren vil afvise Dansk Industris kritik, når de mener, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne bliver svækket med dette lovforslag