Holger K. Nielsen (SF) og Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om lande som Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Holland har sværere ved at beskytte deres cybersikkerhed end Danmark, fordi deres cybersikkerhedsmyndigheder er civile myndigheder og ikke underlagt en efterretningstjeneste