Kenneth Kristensen Berth (DF) spørger finansministeren, Kristian Jensen, hvorvidt ministeren er enig med Radikale Venstres EU-parlamentariker, Morten Helveg Petersen, der i artiklen ”Dansk EU-bidrag risikerer at stige med milliarder”