Wermelin: Vi vurderer, at der ikke er EU-retlige problemer i den foreslåede regulering