Jensen: Forhandlingerne mellem EU og Grønland om en ny fiskeripartnerskabsaftale er i den afsluttende fase