Dansk euroskepsis aftager – undtagen på højrefløjen

Den danske EU-skepsis er aftaget væsentligt, siden Danmark i 1973 blev medlem af EU. Mens vi 70’erne og 80’erne sammen med briterne var blandt de mest skeptiske befolkninger i EU, har skepsissen udviklet sig markant forskelligt i Danmark og Storbritannien siden 90’erne. Dansk EU-skepsis ligger i dag under EU8-gennemsnittet, mens den britiske ligger over. Siden midten af 80’erne har en stadig større andel af danskerne svaret, at medlemskabet er en god ting, mens færre har svaret, at medlemskabet er en dårlig ting. I løbet af de seneste 10 år har udviklingen været stagneret med en relativ forskel på omkring 50 procentpoint.
 
En ny regressionsanalyse, som Tænketanken EUROPA har gennemført på baggrund af data fra 1973-2016 viser, at den danske skepsis aftager i samtlige sociodemografiske segmenter samt bredt over den politiske højre-venstreskala med undtagelse af den yderste højrefløj, hvor skepsis er moderat stigende. Mens EU-skepsis historisk fortrinsvis har været et venstrefløjsfænomen i Danmark, er den i dag stærkt repræsenteret til højre for midten og især på den yderste fløj.
 
En af forklaringerne på denne udvikling kan være, at EU har udviklet sig fra primært at være et økonomisk samarbejde til i højere grad at rumme både en fordelings- og værdipolitisk dimension. Der er meget stor sammenhæng mellem, om den enkelte dansker oplever EU som en fordel eller ej, og hvorvidt de er skeptiske, ligesom skepsis falder markant blandt dem, der føler sig som europæere frem for udelukkende danskere.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget