179.989 EU-borgere kan stemme ved kommunalvalget

Når der om få uger afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, har 179.989 EU-borgere stemmeret. Det svarer til 4 pct. af samtlige stemmeberettigede, og andelen stiger år for år. EU-borgeres ret til at stemme følger direkte af EU’s unionsborgerskab, der også giver ret til at stille op ved lokalvalg. Mere end 100.000 danskere, der har bosat sig i andre EU-lande, har også denne ret.

EU-borgere udgør dels et potentiale for at hæve valgdeltagelsen, dels for at påvirke udfaldet af kommunal og regionsvalget. Det gælder ikke mindst i de kommuner, hvor der er relativt flest EU-borgere. Her er København suveræn topscorer med godt 40.000 stemmeberettigede EU-borgere, hvilket svarer til omkring 8 pct. af vælgerne eller næsten 8.000 flere potentielle stemmer end Venstre fik i København ved det seneste kommunalvalg i 2013. Også i andre kommuner i Region Hovedstaden, de jyske grænsekommuner samt i Billund, Samsø og Horsens udgør EU-borgere en betydelig andel af de stemmeberettigede.

Der er dog meget få EU-borgere i Danmark, der stemmer eller stiller op til valg. For EU-borgere fra de nye hovedsageligt østeuropæiske lande var stemmeprocenten ved kommunal- og regionsvalget i 2013 helt nede på 14,7 pct. Hvis udenlandske borgeres stemmeprocent blev løftet op på niveau med danske vælgere, ville den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget stige med 2,7 procentpoint. I mange kommuner kunne udenlandske vælgere få afgørende indflydelse på resultatet.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget