Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Samuelsen: EU har ikke interesse i en unilateral fjernelse af told

SVAR:

Udenrigsministeren svarer Finansudvalget, at en unilateral fjernelse af al EU-told vil kunne øge velstanden i Danmark med ca. 10 milliarder kroner. En sådan aftale vil dog stille EU særdeles dårligt i forhandlinger om nye frihandelsaftaler, og derfor har EU ingen interesse i en sådan fjernelse.

Esben Lunde: Ekstern konvergens bliver et væsentligt spørgsmål i forhandlinger EU's landbrugspolitik

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Simon Kollerup (S), at ekstern konvergens vil blive et væsentligt spørgsmål i forhandlingerne om EU’s fremtidige flerårige budget efter 2020. Spørgsmålet var senest oppe at vende på rådsmødet for landbrug og fiskeri 19. marts. Her var der uenighed mellem Estland, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet og de resterende medlemslande om ekstern konvergens.

Esben Lunde: Mikroplast skal begrænses i alle typer produkter

SVAR:

Miljøministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder for at begrænse mikroplast i alle typer af produkter. Regeringen støtter dette initiativ. Ministeren oplyser desuden, at national særregulering af mikroplast i kosmetik ikke er muligt under hensyn til kosmetikforordningen.

Esben Lunde: Tyskland har givet grønt lys til forbud mod gamle dieselbiler

SVAR:

Miljøministeren oplyser til udvalget, at en tysk domstol for nylig har givet grønt lys til at forbyde de ældste dieselbiler i de større tyske byer, hvor der er overskridelser af luftkvalitetsdirektivets grænseværdier for NO2. Det er op til hver enkelt medlemsstat i EU at finde egnede tiltag til at forbedre luftkvaliteten og dermed overholde kravene i luftkvalitetsdirektivet.

Ellen Trane: Dansk antibiotika-strategi er koblet til EU-indsats

SVAR:

Sundhedsministeren oplyser i et svar til Sundheds- og Ældreudvalget, at den danske antibiotikastrategi hænger sammen med EU's rådskonklusioner om antibiotika fra juni 2016, som bl.a. forpligter medlemslandene til at opsætte nationale målbare mål for antibiotika inden medio 2017.