Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi oplever en stor vilje blandt virksomhederne til at efterleve CO2-kvoteordningens regler

SVAR:

HØRINGSSVAR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Christoffer Aagaard Melson (V), at EU's kvotehandelssystem er en hjørnesten i dansk og europæisk klimapolitik, og derfor er det vigtigt at opdatere den danske CO2-kvotelov, så den fremstår klar og gennemsigtig. De berørte virksomheder skal indrette sig efter reglerne, og de har en stor evne og vilje til at efterleve reglerne. 

Jensen: Ja, BonBon-Land har modtaget landbrugsstøtte i 2017

SVAR:

LANDBRUGSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Søndergaard (EL), at man skal være en aktiv landbruger for at være berettiget til direkte støtte gennem EU's fælles landbrugspolitik. BonBon-Land A/S modtog støtte i 2017, da virksomheden i det år opfyldte kravet om at være aktiv landbruger.

Kofod: Situationen i Hongkong bliver løbende drøftet i EU

SVAR:

DEMONSTRATIONER: Udenrigsministeren svarer Uffe Elbæk (UFG), at situationen i Hongkong løbende bliver drøftet i EU, og at det kræver en koordineret opfølgning. Fra dansk side lægger man vægt på at sikre sammenhængende koordineret opfølgning på EU-rådskonklusionerne på tværs af de berørte områder.

Jørgensen: Et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion vil umiddelbart stå i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed

SVAR:

KUL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Energistyrelsen analyserer de juridiske muligheder for at forbyde fossile brændsler til el- og varmeproduktion. Den foreløbige vurdering er, at et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion udgør en handelshindring, som derfor i udgangspunktet er i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed.

Kofod: Jeg har været meget klar i min kritik af den uacceptabelt lange tid, det tog at indføre EU-sanktioner mod de ansvarlige i Hviderusland.

SVAR:

HVIDERUSLAND: Udenrigsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at EU's udenrigsministre blev enige om at indføre målrettede sanktioner i forbindelse med præsidentvalget i Hviderusland. Danmark har været blandt de lande, der har presset mest på for hurtigst muligt at vedtage EU-sanktioner mod de ansvarlige for valgsvindlen.

Hækkerup: TET anbefaler en uvildig undersøgelse af FE

SVAR:

EVALUERING: Forsvarsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at regeringen har fremsat et lovforslag om nedsættelse af en særlig undersøgelseskommission. Baggrunden er, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har anbefalet en uafhængig og uvildig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).