Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellen Trane: EU-regler tillader læger med kortere uddannelse

SVAR:

Sundhedsministeren svare Liselott Blixt (DF), at det gælder af minimumskravene i EU's anerkendelsesdirektiv, at læger med kortere uddannelse end danske læger, kan arbejde i Danmark. Det er dog myndighedernes ansvar at de ansatte læger har de fornødne kompetencer.

Esben Lunde: EU-Kommissionen accepterer stiltiende danske særregler

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at EU-regler fastsætter en vægtgrænse for import af fødevarer fra ikke-EU-lande. EU-Kommissionen er kritisk over for de danske særregler på området, men accepterer dem. En ændring af regler kan få Kommissionen til at ophæve danske særregler. 

Lauritzen: Danmark er det eneste land til at indfase elbilsafgifter

SVAR:

Danmark er det eneste land i Europa, der indfaser afgifter på elbiler, så vidt skatteministeren ved. Hans ministerium ved dog ikke nok om de øvrige lande til at lave en fuldstændig sammenligning af bilafgifter, skriver ministeren i et svar til Joachim B. Olsen (LA).