Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lauritzen: Vi vil gerne have forslaget inkluderet i den kommende Kommissions arbejdsprogram

SVAR:

SU-GÆLD: Skatteministeren svarer Mette Reissmann (S), at den nuværende Kommissions mandat udløber i november 2019. Regeringens kortsigtede mål er derfor at gøde jorden for, at den kommende Kommission har forslaget i sit arbejdsprogram ved tiltrædelsen. I 2018 har der været drøftelser med Tyskland og Nederlandene om initiativet, og indsatsen vil fortsætte i første halvår af 2019 med kontakt til de øvrige medlemsstater.

Ole Birk: Hårdt brug for nye vejregler i EU

SVAR:

VEJPAKKE: Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at man i øjeblikket venter på afklaring fra EU-Parlamentet om det videre forløb for Vejpakken. 

Kristian Jensen: Frontex-budget tredoblet siden 2014

SVAR:

FRONTEX: Finansministeren oplyser til Søren Søndergaard (EL), at udgifterne til Frontex i 2017 beløb sig til 280,6 millioner euro. EU-Kommissionen foreslår, at budgettet til Frontex i 2020 skal ligge på 946,7 millioner euro og i 2027 på 1.992,7 millioner euro.