Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: EU's medlemslande skal anvende så stor en andel som muligt af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål

SVAR:

LANDBRUGSPOLITIK: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at medlemslandene skal forpligtes til at anvende en stor andel af deres samlede landbrugsstøtte til grønne formål, men at det er nødvendigt at tage højde for, at der er store forskelle i bedriftsstrukturerne mellem medlemslandene i forhold til fordelingen af støtte.

Prehn: Vi vil fokusere på den grønne dagsorden og en styrkelse af indsatsen i nærområder og i skrøbelige stater

SVAR:

OMLÆGNING: Ministeren for udviklingssamarbejde svarer Ulla Tørnæs (V), at regeringen med finanslovsforslaget for 2020 tager et skridt mod en markant styrkelse af den grønne dagsorden og en større indsats i nærområderne. Etableringen af et nyt kontor for Migration, Nærområdeindsatser og Stabilisering skal bidrage til en mere effektiv tilgang til arbejdet i nærområder.

Jørgensen: Ursula von der Leyen annoncerede i sommer en fælles klimaaftale på tværs af EU-landene

SVAR:

KLIMALOV: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at Ursula von der Leyen i juli annoncerede en "European Green Deal", der lægger en ambitiøs linje for EU's klima-, miljø- og naturpolitik for den kommende Kommision. Det præcise indhold kendes ikke endnu, men det forventes, at aftalen indeholder et forslag til en klimalov om et mål om klimaneutralitet i 2050. 

Kollerup: Tyskland skal ratificere patentdomstolsaftalen, før den kan træde i kraft

SVAR:

DOMSTOL: Erhvervsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at 13 EU-lande skal have ratificeret patentdomstolsaftalen, før den kan træde i kraft. Af dem skal de tre medlemsstater med det største antal europæiske patenter, som havde retsvirkning i det forudgående år for undertegnelsen af aftalen, ratificere aftalen. De tre lande er Frankrig, UK og Tyskland, og Tyskland mangler stadig at ratificere aftalen.

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.