Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Anders Samuelsen: Regeringen arbejder tæt sammen med Grønland om opbakning til Grønlandsbevillingen

SVAR:

Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at de nærmere detaljer om EU’s næste flerårige budgetramme først kendes, når Kommissionen præsenterer sit forslag i juni. Regeringen er meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at arbejde for, at der også fremadrettet vil være en Grønlandsbevilling i EU-budgettet – i videst muligt omfang på nuværende vilkår. Danmark og Grønland har derfor igennem lang tid arbejdet intensivt sammen og gennemført en række aktiviteter og møder i Bruxelles for at sikre opbakning til Grønlandsbevillingen.

Claus Hjort: Dialog står ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at Merkel og Macrons russiske besøg er i overensstemmelse med dialogsporet i NATO og EU’s tilgang til Rusland. Dialog står i ministerens øjne ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer og uacceptable handlinger såsom cyberangreb og intimiderende militærøvelser.

Jakob Ellemann-Jensen: Mindst 20 EU-lande har national lovgivning om illoyale handelspraksisser

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at 11 medlemsstater har opfordret Kommissionen til at fremlægge forlsag til EU-regler på området for illoyale handelspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Yderligere 4 lande og Parlamentet støtter initiativet. Kun otte lande - herunder Danmark - har ingen national lovgivning på området.

Samuelsen: Amerikansk stål-told er i modstrid med WTO-reglerne

SVAR:

Udenrigsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at den amerikanske told på stål begrundes i hensynet til national sikkerhed. Kommissionen vurderer dog dette til at være grundløst, og at der reelt er tale om et tiltag i modstrid med WTO-reglerne.