Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hjort: EU-lande fortolker traktatundtagelse forskelligt

SVAR:

UDBUD: Forsvarsministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at der er indikationer på, at landene fortolker og anvender traktatundtagelsen forskelligt, men at der med nabotjekket blev afdækket en fælles tendens til udbud på skibsvedligeholdelsesområdet.

Jensen: Det bidrager Norge årligt med til EU

SVAR:

NORGE: Finansministeren svarer Europaudvalget, at Norges gennemsnitlige bidrag til EU-budgettet udgør knap 870 millioner euro årligt, hvilket svarer til knap 6,5 milliarder kroner.