Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde: Danmark lægger pres på EU ang. dieselbiler

SVAR:

Miljøministeren svarer Maria Gjerding (EL), at Danmark lægger pres på EU for at få strammet de fælles regler for godkendelse af nye dieselbiler, hvilket forventeligt vil give en effekt på forureningen på H.C. Andersens Boulevard i de kommende år.

Esben Lunde: Sådan forholder regeringen sig til Den Europæiske Revisionsrets særberetning

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Simon Kollerup (S) om Landbrugsstyrelsens kommentar til Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Ministeren oplyser desuden, at regeringen arbejder for, at bedre sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og håndteringen af fælles biodiversitets-, klima- og miljøudfordringer samt en politikforenkling.

Mikkelsen: Sådan vurderes dataplaceringskravet

SVAR:

Erhvervsministeren oplyser i et svar til Søren Søndergaard (EL), hvordan dataplaceringskravet konkret skal vurderes. Det fremgår af svaret, at det først er den danske myndighed, som foretager vurderingen, hvorefter kravet indrapporteres til Europa-Kommissionen.

Esben Lunde: Sådan beskytter Habitatdirektivet danske farvande

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Maria Gjerding (EL) om, hvordan EU's Habitatdirektiv beskytter de danske farvande. I alt beskytter direktivet 1,4 procent af havarealet mod fiskeri med bundslæbende redskaber.

Støjberg: Så mange asylansøgere har Danmark tilbagetaget pga. Dublin-forordningen

SVAR:

Udlændinge- og integrationsministeren svarer Peter Kofod Poulsen (DF), at Danmark i perioden 1. januar 2015-1. november 2015 har tilbagetaget 3.581 asylansøgere i henhold til Dublin-forordningen. I samme periode har Danmark modtaget accept af overførsel af 5.971 asylansøgere til andre lande. Det er dog ikke ensbetydende med, at det samme antal fysiske overførsler er sket.