Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hjort: Forsvarsforbeholdet er i stigende grad en klods om benet

SVAR:

FORBEHOLD: Forsvarsministeren svarer Nikolaj Villumsen (EL), at det danske forsvarsforbehold i stigende grad er blevet en klods om benet, hvilket skader Danmark i arbejdet med at præge udviklingen i den retning, vi ønsker.

Lilleholt: Der er ikke truffet afgørelse om Nord Stream 2

SVAR:

NORD STREAM: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der endnu ikke er truffet afgørelse om ansøgningen til Nord Stream 2, men at Danmark ikke er internationalt forpligtet til at tillade anlæg af transitrørledninger på søterritoriet, men kan give tilladelse hertil.

Støjberg: Danmark kan tilslutte sig FN-aftaler om migration og flygtninge

SVAR:

AFTALER: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at FN-aftalerne om flygtninge og migration, der forventes vedtaget til december, er på linje med Danmarks politik og indsats i relation til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund i nærområder til konflikter.