Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Støjberg: Danmark kan tilslutte sig FN-aftaler om migration og flygtninge

SVAR:

AFTALER: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at FN-aftalerne om flygtninge og migration, der forventes vedtaget til december, er på linje med Danmarks politik og indsats i relation til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund i nærområder til konflikter.

Claus Hjort: Danmark støtter forslag om en europæisk interventionsstyrke

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Danmark vil tilslutte sig initiativet om en fælles europæisk militær interventionsstyrke. Ministeren mener, at forslaget er i Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske interesse i forhold til trusselsbilledet mod øst og syd. Initiativet kan bl.a. støtte kommende operationer i regi af FN, Nato, EU og ad hoc-koalitioner.

Anders Samuelsen: Regeringen arbejder tæt sammen med Grønland om opbakning til Grønlandsbevillingen

SVAR:

Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at de nærmere detaljer om EU’s næste flerårige budgetramme først kendes, når Kommissionen præsenterer sit forslag i juni. Regeringen er meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at arbejde for, at der også fremadrettet vil være en Grønlandsbevilling i EU-budgettet – i videst muligt omfang på nuværende vilkår. Danmark og Grønland har derfor igennem lang tid arbejdet intensivt sammen og gennemført en række aktiviteter og møder i Bruxelles for at sikre opbakning til Grønlandsbevillingen.

Claus Hjort: Dialog står ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at Merkel og Macrons russiske besøg er i overensstemmelse med dialogsporet i NATO og EU’s tilgang til Rusland. Dialog står i ministerens øjne ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer og uacceptable handlinger såsom cyberangreb og intimiderende militærøvelser.