Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Vi tager mistanker om korruption i forbindelse med udviklingssamarbejder meget alvorligt

SVAR:

KORRUPTION: Udviklingsministeren svarer Christian Juhl (EL), at Udenrigsministeriet ikke kan sortliste organisationer på forhånd, men hvis korruptionsanklagede BWSC skulle optræde som mulig partner i en fremtidig aktivitet, vil ministeriet foretage en konkret vurdering af BWSC. Der er en nultolerance over for korruption, og der vil blive fulgt op på sager med mistanke om korruption.

Jørgensen: Der arbejdes på en standardisering af opladere i EU

SVAR:

TELEFONOPLADER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der allerede bliver arbejdet på en standardisering af opladere i EU. Det er dog et komplekst arbejde, da regler, der ikke er teknologineutrale, kan risikere at sætte den teknologiske udvikling i stå.