Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger

SVAR:

KVÆLSTOFREDUKTION: Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at ministeriet har en løbende dialog med EU-kommissionen om aftalen. For at kunne tage stilling til flere initiativer kræves en vurdering fra Aarhus Universitet, da det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger.

Ellemann-Jensen: Svampemiddel kan ikke nægtes godkendelse

SVAR:

MILJØ: Miljø- og fødevareministeren oplyser til Trine Torp (SF), at mefentrifluconazol ikke kan nægtes godkendelse i Danmark, hvis ansøgningskravene er opfyldt, og det vurderes, at stoffet ikke udgør nogen risiko for mennesker eller miljø.