Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wammen: Genopretningsinstrumentet tilvejebringer finansiering til en række EU-programmer

SVAR:

GENOPRETNING: Finansministeren svarer Jan E. Jørgensen (V), at alle forhandlinger om de relevante EU-retsakter pågår i lyset af corona, det vil også sige ændringer af Kommisionens forslag til forordning om et genopretningsinstrument og en genopretningsfacilitet. Genopretningsinstrumentet tilvejebringer finansiering til en række EU-programmer.

Wermelin: I 2018 fik Miljøstyrelsen foretaget et nabotjek af EU-landene Tyskland, Sverige, Polen og Nederlandene

SVAR:

KVÆLSTOF: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at Miljøstyrelsen har fået lavet et nabotjek af EU-landene Tyskland, Sverige, Polen og Nederlandene i 2018. Landene har beregnet et indsatsbehov for kvælstof for at opnå god tilstand i kystvande og havområder. Danmark, Tyskland og Nederlandene har det største procentvise indsatsbehov, og Sverige og Polen har de mindste.

Hummelgaard: Det vil ikke være i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser at fordele de 48 ugers ret til barselsdagpenge lige

SVAR:

BARSEL: Beskæftigelsesministeren svarer Astrid Carøe (SF), at det ikke vil være i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser at fordele de 48 ugers ret til barselsdagpenge med 26 uger til hver forælder, men at det vil opleves som om at længden af perioden forkortes. Derfor er det ikke en god og hensigtsmæssig løsning for børn eller for deres familier.

Prehn: Vi tager mistanker om korruption i forbindelse med udviklingssamarbejder meget alvorligt

SVAR:

KORRUPTION: Udviklingsministeren svarer Christian Juhl (EL), at Udenrigsministeriet ikke kan sortliste organisationer på forhånd, men hvis korruptionsanklagede BWSC skulle optræde som mulig partner i en fremtidig aktivitet, vil ministeriet foretage en konkret vurdering af BWSC. Der er en nultolerance over for korruption, og der vil blive fulgt op på sager med mistanke om korruption.